1 svar
761 visningar
Merto är nöjd med hjälpen!
Merto 9
Postad: 25 jun 2019 Redigerad: 25 jun 2019

Mänskliga rättigheter

Hej , kan ni hjälpa mig att svara den här frågon; diskutera orsakerna till och konsekvenserna av att det kan vara svårt att ställa individer och stater till svars för brott mot mänskligheten.

Tackar 

Jonto 4093 – Moderator
Postad: 25 jun 2019 Redigerad: 25 jun 2019

"Brott mot mänskligheten" är en ganska vitt begrepp men jag gissar att det handlar om det som finns reglerat i Romstadgan och som hanteras av ICC(Internationella brottmålsdomstolen) https://sv.wikipedia.org/wiki/Brott_mot_m%C3%A4nskligheten

Det kan såklart vara svårt men man bör också vara nyanserad och säga att det finns många exempel på när brottmålsdomstolen faktiskt lyckats och fungerar väl. Det finns tydliga kriterier och en fungerande process i ICC. Denna ersatte de tidigare tillfälliga tribunaler som ställde folk till svars efter exempelvis förintelsen eller andra folkmord.

Orsakerna till att det kan vara svårt att ställa individer eller kanske framför allt stater till svars är framför allt att domstolen endast har möjlighet att döma gällande brott som skett i en stat som är med i ICC(Internationella brottmålsdomstolen) och gäller en stat eller person från en stat som anslutit sig till Romstadgan och ingår i ICC. Ett flertal länder, framför allt stora länder som USA, Ryssland och Kina är inte med fullt ut. Stater kan alltså själva välja om de vill låta sig granskas och dömas av brottmålsdomstolen. De regimer som vet med sig att de genomför handlingar som skulle kunna vara människorättsbrott väljer då kanske att inte ansluta sig. 

Internationella brottmålsdomstolen får heller inte döma i alla människorättsbrott. Det är främst de nationella domstolarna som har ansvaret. ICC ska endast ta över brottsmål där de nationella domstolarna inte velat/kunna döma eller i brott som anses extra allvarliga. Det är alltså ytterst få människorättsbrott som når ICC utan det är främst upp till de nationella domstolarna. I ett flertal länder så fungerar inte domstolsväsendet lika bra som i Sverige och andra europeiska länder utan den styrande regimen kontrollerar domstolsväsendet starkt och när regimen då står bakom handlingarna så kan det bli svårt för de nationella domstolarna att döma.

Stater har också en stor suveränitet, det vill säga sköta sina inre angelägenheter på egen hand utan inblandning av mellanstatliga organisationer. Detta kan ge problem när ICC ska döma i människorättsbrott i att det kan vara svårt att få all tillgänglig information kring målen av inblandade stater eller inte kan agera allt för kraftfullt.

Här går att läsa mer om ICC, främst är det kanske intressant att läsa under rubriken "Internationella brottmålsdomstolens problem"

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/internationella-brottmalsdomstolen-icc

Vad konsekvenserna kan bli av att det är svårt att ställa folk och stater till svars är nog ganska självklart. Om vi inte lyckas döma folk för brott, vad kan det få för konsekvenser för vilken vilja eller strävan det kommer finnas att följa lagarna/reglerna i fortsättningen? Vad kan det innebära för offren och dess anhörigas upprättelse?

Svara Avbryt
Close