0 svar
30 visningar
RH77 1
Postad: 2 feb 19:12

Marknadsvärdering

Räkna ut driftnettot år 1 om det inte står i beskrivningen och använd avkastningsvärdesmetoden för att räkna fram  värdet först  med 4 % och sen 8% kalkylränta. 

inflation 2%
hyresintäkter 5 000 000

drift och underhåll enligt schablon -1 400  000

fastighetsskatt -239 000

driftnetto 3 431 000

Svara Avbryt
Close