1 svar
168 visningar
g4l3n är nöjd med hjälpen!
g4l3n 150
Postad: 19 sep 2019

Medelvärde c#

Hej 

Jag försöker få ut medel värdet i case 2 men vet inte vad jag gör fel. Har försökt använda medel / träning.Length och List men det funkar inte.

Hur ska jag göra?

 

static int RullaTärning(Random slumpObjekt)
{
int tal = slumpObjekt.Next(1,7);
return tal;
}

static void Main()
{
Random slump = new Random(); 
List<int> tärningar = new List<int>(); 

Console.WriteLine("\n\tVälkommen till tärningsgeneratorn!");

bool kör = true;
while (kör)
{
Console.WriteLine("\n\t[1] Rulla tärning\n" +
"\t[2] Kolla vad du rullade\n" +
"\t[3] Avsluta");
Console.Write("\tVälj: ");
int val;
int.TryParse(Console.ReadLine(), out val);

switch (val)
{
case 1:
Console.Write("\n\tHur många tärningar vill du rulla: ");
bool inmatning = int.TryParse(Console.ReadLine(), out int antal);

if (inmatning)
{
for (int i = 0; i < antal; i++)
{
// här kallar vi på metoden RullaTärning
// och sparar det returnerade värdet i
// listan tärningar
tärningar.Add(RullaTärning(slump));
}
}
break;
case 2:
int sum = 0;
if (tärningar.Count <= 0)
{
Console.WriteLine("\n\tDet finns inga sparade tärningsrull! ");
}
else
{
Console.WriteLine("\n\tRullade tärningar: ");
foreach (int tärning in tärningar)
{
Console.WriteLine("\t" + tärning);
}
int average = sum + tärningar.Count;

Console.WriteLine("\n\tMedelvärdet på alla tärningsrull: " + average); 
}

break;
case 3:
Console.WriteLine("\n\tTack för att du rullade tärning!");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
kör = false;
break;
default:
Console.WriteLine("\n\tVälj 1-3 från menyn.");
break;
}
}
}

Dessa rader summerar inte tärningskasten och använder heltal för genomsnittet:

Console.WriteLine("\n\tRullade tärningar: ");
foreach (int tärning in tärningar)
{
    Console.WriteLine("\t" + tärning);
}
int average = sum + tärningar.Count;
Console.WriteLine("\n\tMedelvärdet på alla tärningsrull: " + average); 

Ersätt dem med dessa rader:

Console.Write("\n\tRullade tärningar:\n\t");
foreach (int tärning in tärningar)
{
    Console.Write(" " + tärning);
    sum += tärning; // Summera tärningskasten
}
float average = (float)sum / (float)tärningar.Count; // Räkna medelvärdet med flyt-tal
Console.WriteLine("\n\n\tMedelvärdet på alla tärningsrull: " + average);

Svara Avbryt
Close