2 svar
30 visningar
Qetsiyah 5395 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 26 mar 21:12 Redigerad: 26 mar 21:13

Mekanik, kinematik: acceleration i cylinderikoordinater

Hej, min bok ger följande uttryck för acceleration i cylinderkoordinater:

Jag tänkte då att den enda banan man kan färdas i på vilken basvektorerna inte förändras är i radiellriktning från origo, med fix höjd. Då reduceras uttrycket till r(prickprick)e_r vilket är rätt (och jag förväntar mig det), eller hur?

PATENTERAMERA 2530
Postad: 26 mar 21:21

Eftersom er och eθ bara beror av θ så måste väl alla kurvor som uppfyller θ = konstant ha konstanta basvektorer.

Öh... ja, jag blandade ihop mina argument.

Jag ville ha en "ren" andraderivata, i detta fall går det att få r^prickprick, men också z^prickprick om man färdas rakt upp parallellt med axeln.

Svara Avbryt
Close