3 svar
79 visningar
Mattekingen124 4
Postad: 4 jun 2019

Motsägelsefulla resultat vid okänt salt laboration. Har jag fått NaCl eller NaCO3?

Hej

Vid lågfärgstest kom jag fram till att den positiva jonen var Na+ pga starkt orangegul låga, även spektrallinjerna stämde överens med natrium. 

Den negativa jonen kom jag fram till att det kunde va antingen Cl- eller CO32-. Jag fick en vit fällning när jag blandade ämnet med AgNO3. Alltså måste det finnas kloridjoner (gul fällning skulle betyda jodidjoner). 

När jag blandade det okända ämnet med BaCl2 så fick jag en vit fällning. Då måste det finnas antingen sulfatjoner eller karbonatjoner i mitt ämne. 

I två separata blandningar med saltsyra i den ena och svavelsyra i den andra började det bubbla i båda när jag tillsatte ämnet, alltså måste det finnas karbonatjoner i mitt ämne. 

Även när jag blandade med en lösning som innehöll kalcium (glömde anteckna åskådarjonen) så fick jag en vit fällning som också tyder på karbonatjoner. 

Min fråga är alltså om jag har fått saltet NaCl eller NaCO3. Det lutar mot natriumkarbonat men jag kan inte utesluta NaCl. Om någon undrar så är jag helt bombsäker på att jag har fått vit fällning på AgNO3 då jag testade det två gånger för att dubbelkolla. 

Andra tester jag gjorde: BTB som blev blått (alltså basiskt) och NaOH som jag inte fick någon fällning på. 

Har jag fått en cocktail av båda jonföreningarna? 

Silverkarbonat är också svårlösligt. Om du har fått en vettig labinstruktion, bör där stå att du skall göra frästestet (för att kolla om provet innehåller karbonat) och (om detta var negativt) testet med bariumnitrat (för att kolla om provet innehåller sulfatjoner) innan du tillsätter silverjoner, för att kunna vara hyfsat säker på att fällnigen består av någon silverhalid.

Mattekingen124 4
Postad: 4 jun 2019
Smaragdalena skrev:

Silverkarbonat är också svårlösligt. Om du har fått en vettig labinstruktion, bör där stå att du skall göra frästestet (för att kolla om provet innehåller karbonat) och (om detta var negativt) testet med bariumnitrat (för att kolla om provet innehåller sulfatjoner) innan du tillsätter silverjoner, för att kunna vara hyfsat säker på att fällnigen består av någon silverhalid.

För att förtydliga: alla tester jag gjorde gjordes separat, jag har inte blandat fler än två lösningar med varandra

Då har du fått en fällning av silverkarbonat, inte silverklorid, när du tillsatte silvernitrat.

Svara Avbryt
Close