9 svar
42 visningar
da005 är nöjd med hjälpen
da005 90
Postad: 8 sep 16:29

naturkunskap 1 - kålrötter

Om man sätter kålrotsfrön i trädgården på våren kan man skörda många kilo kålrötter framåt hösten. Varifrån kommer materien till de färdiga kålrötterna? 

jag förstår en del om vad materia är och att frön har en biomassa, men jag förstår inte hur jag ska förklara så utförligt och nyanserat som möjligt. 

Det blir bra om någon kan hjälpa mig förklara frågans alla steg på bästa sättet!  

mag1 6384
Postad: 8 sep 16:40

Kålrötterna som skördas innehåller massvis med kolhydrater, proteiner och andra kolföreningar. Och dessa kolföreningar fanns ju inte i fröna utan biomassan har ökat efter att fröet grott och börjat bilda växten. Så fundera över varifrån grodden fick mer biomassa ifrån, hur bildar den mer biomassa?

da005 90
Postad: 8 sep 16:49

kommer inte biomassan från döda organismer som har brutits ner under jorden? 

mag1 6384
Postad: 8 sep 17:27

En del näringsämnen frigörs ifrån döda organismer, t.ex. kväveföreningar, fosfor och andra närsalter. Men t.ex. kolhydrater bildas i växter ifrån något annat än material från jorden - hur bildar gröna växter med klorofyll glukos?

da005 90
Postad: 8 sep 17:39

gröna växter utför fotosyntesen, de tar in koldioxid, vatten och solljus som då omvandlas till syre och glukos i klorofyllen. tänkte dock att kolhydrater förvaras i cellulosa. 

mag1 6384
Postad: 8 sep 18:07

Stämmer bra, och cellulosan blir en del av kolrotens cellväggar. Kolroten har även en lite söt smak, som kommer ifrån de kolhydrater som finns i cellerna (bl.a. fritt stärkelse och glukos). Vatten utgör merparten av volymen/massan i levande celler. 

Vad mer finns i cellen, och hur bildas de ämnena?

da005 90
Postad: 8 sep 19:14

så kolhydrater bildas från fotosyntesen? hur så?

jag tänker att det också finns syre och koldioxid som kommer från luften och cellandningen? kan inte tänka mig några fler ämnen

mag1 6384
Postad: 8 sep 20:31 Redigerad: 8 sep 20:32

Jo kolhydrater bildas genom fotosyntesen. Men växtceller, som i kolroten, behöver precis som våra celler proteiner och fetter, till vilka kola-, syre- och väteatomer (i princip) kan fås ifrån kolhydraterna. Men t.ex. kväve-, svavelatomer behöver komma ifrån jorden, samt t.ex. fosfor till DNA/RNA och närsalter som alla celler behöver.

Den främsta källan till "materialet", frånsett vatten (som i kolroten kan vara nästan 90% av massan) kommer ifrån fotosyntesen som du var inne på.

Lite detaljer om vad kolroten består av kan du t.ex. hitta på livsmedelsverkets livsmedelsdatabas:

https://www7.slv.se/SokNaringsinnehall/

da005 90
Postad: 8 sep 20:47

jaha men då förstår jag. Tack så mycket för hjälpen!

mag1 6384
Postad: 8 sep 20:52

För all del, kul att det hjälpte!

Svara Avbryt
Close