13 svar
192 visningar
naro är nöjd med hjälpen!
naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

Normalfördelning

Hej! Jag skulle behöva tankar om hur dessa uppgift ska lösas. Jag fatta inte ens hur ska man börja med det.

Vid tillverkning av batterier eftersträvar tillverkaren att livslängden ska vara 30/t vid en viss strömförbrukning.  Livslängden är normalfördelat med medelvärdet 32 h och standardavvikelsen 1 h. Frågan är då at ett elektronföretag köper in 5000 batterier.

a)Hur många av dessa kan förväntas ha en livslängd längre 32 h? 

b) företaget ändrar livslängden på batterierna, de ändrar kravet till minst 98% av batterierna ska ha livslängd på 32 h med standardavvikelse 1 h. Frågan är vilket medelvärde på livslängden som motsvarar detta nya krav? 

J

Det borde underlätta för dig att ha den här bilden:

Du vet att medelvärdet är 32 timmar. Hur många procent av batterierna kan förväntas ha en livslängd som ä rstörre än medelvärdet? Hur många av de 5 000 batterierna är det?

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

alltså 50% ?

På fråga a) - ja, men det frågar efter antalet batterier.

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

2500 batterier då

Ja.

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

jag fick var på fråga b) 30 

Hur kom du fram till det? Det verkar konstigt om ett lägre medelvärde än tidigare skulle leda till att större del av batterierna klarade sig längre än 32 timmar.

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

nej jag räknade då fel. Jag menar 98% ska ha livslängd på 32 h då det betyder att 100 batterier ska ha livslängd på 32 h. eller hur?

Om 98 % av batterierna skall ha en livslängd på över 32 timmar, så betyder det att 2 % skall ha en livslängd på mindre än 32 timmar. Hur många standardavvikelser under medelvärdet motsvarar det (ungefär)?

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

0,5?

Nej. Titta på diagrammet!

naro 10 – Avstängd
Postad: 5 feb 2019

2%

Diagrammet visar inte hur många standardavvikelser som motsvarar 2 %, men 2,2 % får väl vara nära nog. Hur många standardavvikelser under medelvärdet motsvarar det?

Svara Avbryt
Close