1 svar
68 visningar
mattegeni1 3188
Postad: 2 jun 2022 16:27

plastisk krympning vad är det?

Någon som kan förklara plastisk krympning har googlat det men det är så komplicerat förklarat jag vill ha förklarat med enkla ord

Jan Ragnar 984
Postad: 22 jun 2022 11:12

Kapitel 4 i följande examensarbete beskriver plastisk krympning.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1031216/FULLTEXT02

Svara Avbryt
Close