1 svar
42 visningar
Caolah är nöjd med hjälpen!
Caolah 30
Postad: 27 maj 2019

Polära och opolära ämnen

Har en uppgift som lyder såhär:

I en bägare hälls vatten och heptanol C7H15OH.
a) Kommer det att bli ett eller två skikt i bägaren? Motivera svaret.

Båda ämnena är väl polära ämnen och borde lösas i varandra enligt regeln "lika löser lika". Det står dock i facit att heptanol betraktas som ett opolärt ämne och det bildas alltså då två skikt. Varför betraktas heptanol som ett opolärt ämne och vart går gränsen? Betraktas exempelvis pentanol också som opolärt då?

Den är en ganska elak fråga, för det är i princip omöjligt att gissa sig till när alkoholen har så pass lång kolkedja att den blir mer opolär än polär. De kortaste alkoholerna som metanol är fullt blandbara med vatten i alla proportioner. Sedan är det en fallande skala med allt lägre löslighet med växande kolkedja.

Svara Avbryt
Close