16 svar
41 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:02 Redigerad: 26 nov 2021 00:03

Problemlösning trigonometri (bestäm vinkeln v)

En av de svåraste uppgifterna jag stött på hittills. Jag vet inte ens vart jag ska börja eller vad det är jag ska göra…? Hur ska man tänka? 

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 00:10 Redigerad: 26 nov 2021 00:12

Oftast när det gäller att hitta minsta "någonting" eller största "någonting" så gäller det att

  1. sätta upp ett funktionsuttryck som ska minimeras eller maximera
  2. derivera detta uttryck
  3. sätta derivatan lika med 0
  4. lösa den ekvationen

Derivatans nollställen ger oss då funktionens stationära punkter och vi kan då ta reda på om dessa punkter är min-, max- eller terrasspunkter på lite olika sätt.

I det här fallet ska du alltså försöka sätta upp ett uttryck för kostnaden K som beror av vinkeln v, dvs du ska bestämma K(v). Sedan kan du derivera till K'(v) och så vidare.

Börja med att bestämma uttryck för de båda sträckorna som beror av vinkeln v.

Förstår du då vad du ska göra?

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:11

Det enda jag har lyckats skriva upp är att cos(v)=30/C

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 00:12

Vad är C?

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:16

C är hypotenusan i triangeln 

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:22

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 00:23

Ja, bra, då har du att C, dvs sträckan AP, är lika med 30/cos(v).

Försök nu att hitta ett uttryck för sträckan PB

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:23

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 00:26

Jag antar att S1 är sträckan PB och att S2 är sträckan AP.

Då stämmer dina uttryck.

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:26 Redigerad: 26 nov 2021 00:26

Ska jag lösa det algebraiskt eller grafiskt?

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 00:28

Pröva algebraiskt. Kontrollera din lösning med hjälp av grafräknaren.

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 00:29

Vad är det jag ska göra? Derivera sen sätta y värdet till noll?

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 07:34

Ja, som jag skrev i det här svaret.

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 21:52 Redigerad: 26 nov 2021 21:52

Hur deriverar man tan(v)?och 75 000/tan(v)?

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 22:20

Titta i din formelsamlung eller skriv tan(x) som sin(x)/cos(x) och använd formeln för derivatan av en kvot 

Katarina149 5349
Postad: 26 nov 2021 22:34

Menar du kvotregeln

Yngve 24856 – Live-hjälpare
Postad: 26 nov 2021 22:39

Ja.

Svara Avbryt
Close