4 svar
45 visningar
Superkemisten är nöjd med hjälpen
Superkemisten 176
Postad: 12 jan 20:03

Reaktionshastighet kalciumkarbonat

Hej 

Om kalciumkarbonat reagerar med saltsyra vid rumstemperatur så bildas kalciumklorid, vatten, och koldioxid. Men borde inte kalciumklorid bli en fällning? Eller varför inte? Kan det?

Uppgiften var att skriva redaktionens formeln för ovan reaktion och därefter föreslå metod för att bestämma hur reaktionshastigheten skulle kunna mötas.

Jag tänker att den borde kunna mätas med spektrofotometri och då mäta grumligheten till maxabsorbation (då fyllningen fällts ut fullständigt och därifrån kan man se hur koncentrationen saltsyra förändras per tidsenhet? Kan man göra så?

Och min andra metod var att samla upp koldioxiden och mäta hur trycket förändras med en barometer, är det korrekt?

Engelska Wikipedia brukar vara en hyfsat bra källa om man vill kolla löslighet. Hur mycket vattenfritt kalciumkarbonat kan man lösa i 100 ml vattenlösning?

Superkemisten 176
Postad: 12 jan 21:00

Jag förstår inte vad du menar, jag undrar inte över lösligheten för kalciumkarbonat. Enligt uppgiften sker reaktionen och man skulle skriva reaktions formeln med aggretetationstillstånd och därefter föreslå metod för mätning av reaktionshastigheten?

Ah, nu fattar jag vad du menar, att det är kalciumkarbonatet som är svårlösligt, inte kalciumkloriden. Då missförstod jag det du har skrivit.

Kalciumkarbonatet kan vara i fast form från början, t ex en bit marmor.

Superkemisten 176
Postad: 13 jan 07:17
Smaragdalena skrev:

Ah, nu fattar jag vad du menar, att det är kalciumkarbonatet som är svårlösligt, inte kalciumkloriden. Då missförstod jag det du har skrivit.

Kalciumkarbonatet kan vara i fast form från början, t ex en bit marmor.

Ja precis, tacka,  kalciumkarbonatet var fast, saltsyra vattenlöst och sen skulle man skriva vilka aggretatipnstillstånd produkterna blev och skriva en balanserad reaktionsformel och därefter föreslå metod för att undersöka reaktionshastigheten.

(:

Svara Avbryt
Close