3 svar
1131 visningar
Samah96 är nöjd med hjälpen
Samah96 10
Postad: 1 sep 2021 18:23

Redovisning 2 uppdrag 4

Hej allihopa !!!

Jag hade försökt att lösa den uppgiften men det kan jag inte, snälla om någon kan hjälpa mig med svaret??

Nedanstående resultaträkning visar årets resultat för AB Dustin.

I rörelsens kostnader ingår representationskostnader för 83 000 kr, varav 5 600 kr avser representation för över 90 kr exkl moms per person och måltid. Det ingår vidare en medlemsavgift till SAF på 4 000 kr och en gåva till Rädda Barnen på 10 000 kr.

15 000 kr av överavskrivningen avser fastigheten. Inventarierna skrivs av enligt räkenskapsenlig metod. Föregående år gjorde AB Dustin en förlust på 25 400 kr.

Ägaren har erhållit lön för sitt arbete med 180 000 kr och hans hustru som också arbetar i företaget har tjänat 75 000 kr.

Företaget äger också en hyresfastighet, taxeringsvärde 900 000 kr.

Företaget har betalt en preliminär skatt på 48 000 kr under året.

a) Beräkna den skattepliktiga nettoinkomsten för AB Dustin.

b) Visa med uträkningar om AB Dustin har betalt tillräckligt i skatt.

c) Om det visar sig att AB Dustin har betalat för lite i skatt hur kan företaget undvika att få ett underskott på skattekontot?

AB Dustins resultaträkning 2011
i kr
Rörelsens intäkter 1 500 000
Rörelsens kostnader 1 200 000
Avskrivningar 180 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 120 000
Finansiella poster
Ränteintäkter 40 000
Räntekostnader 80 000
Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader 80 000
Bokslutsdispositioner Överavskrivningar 20 000
Resultat före skatt 60 000

 

Åretslutlig skatt

-

Årets preliminära skatt
= över/ underskott

 

Preliminär skatt betalas 12 gånger under årets

 

60 000

_

48 000
= 12 000

Redovisat resultat                    60 000

Ej avdragsgilla kostnader                                     10 000+4000+90+5600=19690

Schablonränta                            

Förlust föregående år                                           –25 400

Nettointäkt                                

Beskattningsbar

Slutlig skatt                               

Avgår preliminär skatt              – 48 000

Överskott                                     12 000

DonQ 12
Postad: 24 okt 2021 20:40

Löst uppgiften?

stefanie91 3
Postad: 12 dec 2021 17:32

hur löste du uppgiften behöver hjälp 

Smaragdalena Online 68974 – Lärare
Postad: 12 dec 2021 18:14
stefanie91 skrev:

hur löste du uppgiften behöver hjälp 

Gör en egen tråd där du visar hur långt du har kommit på uppgiften och berättar vad det är du behöver hjälp med.

Svara Avbryt
Close