35 svar
1085 visningar
Teraeagle 12574 – Moderator
Postad: 3 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Frågor om regler och hur forumet modereras (nytt försök)

Jag gör ett nytt försök att samla in frågor till vår kommande tråd med frågor & svar kring modereringar och hur regler ska tolkas. Eftersom den förra tråden kom att handla om något helt annat än den var tänkt för kommer den här tråden att lyda under striktare regler.

  1. Alla inlägg som inte innehåller en regelfråga eller en fråga om hur forumet rent generellt brukar modereras kommer att tas bort.
  2. Personangrepp eller nedsättande kommentarer tillåts inte.

Det hann komma in ett par frågor i den förra tråden och jag postar dem här nedan. Om du vill ställa en anonym fråga går det bra att skicka den via PM. Då postar jag frågan i tråden utan att ange vem som ställde den.

Om ni vill diskutera forumklimatet kan ni göra det i den här tråden istället.

Edit: Nu finns tråden med frågor & svar upplagd. Ni hittar den här.

Borde inte moderatorerna ge en större andel av tillsägelserna via PM istället för direkt i trådarna? Tillsägelser saknar ofta allmänt intresse.

(Ursprungligen ställd av Affe Jkpg, omformulerad av mig)

Det finns väldigt många regler i forumet och det kan vara svårt för vissa användare att hålla koll på dem. Borde inte reglerna framgå tydligare eller presenteras på ett bättre sätt?

(Ursprungligen ställd av Jonto, omformulerad av mig)

Dagens elever är redan väldigt stressade och det är tufft att göra onödigt hårda påpekanden när de bryter mot reglerna. Förvärrar inte det bara deras stress?

(Ursprungligen ställd av Bookworm, omformulerad av mig)

Jag har en fråga kring den här modereringen nedan. Betyder det att man i varje tråd där man har googlat på något innan man postar tråden, måste skriva detta och ange vad man har googlat på? Det känns som överkurs, tycker jag.

"Eftersom det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit, och du inte har skrivit att du har googlat eller läst i Wikipedia, så är den enda rimliga slutsatsen att du inte har gjort det utan frågar oss istället, för du kan väl inte vara så hänsynslös att du inte skulle nämna detta? /moderator"

i tråden https://www.pluggakuten.se/trad/daligt-stalld-fraga-pa-biologiprov/ 

(Ursprungligen ställd av Jonto)

Teraeagle 12574 – Moderator
Postad: 3 jun 2020 Redigerad: 3 jun 2020

Hade man kunnat införa någon sorts "standardsvar" vid tillsägelser om regelbrott för att undvika att kommentaren blir onödigt hård i vissa situationer?

(Ursprungligen ställd av Laguna, omformulerad av mig. Skaft hade en liknande kommentar.)

Varför blir vissa användare avstängda för skitsaker medan andra användare får trettioelva tillsägelser utan att bli avstängda?

(Frågan ställd av mig, men ämnet diskuterades i föregående tråd)

Qetsiyah 5089 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 3 jun 2020 Redigerad: 3 jun 2020

Rubrikens främsta uppgift är inte att skilja den från andra trådar. Det har Smutstvätt antytt i några gånger med egna förslag på rubriker som är sämre än originalet. Den är till för att beskriva frågan ämnesmässigt. Filippa säljer lemonad är inte en bra rubrik bara för att frågan handlar om det. Jag skulle kalla det "linjära ekvationer, sälja lemonad". Bara "linjära ekvationer" är bättre än "filippa säljer lemonad". Det är viktigt för frågesvarare att direkt se om det är intressant eller om de kan hjälpa i frågan, vilket absolut inte underlättas av att veta att det angår lemonad och att flickan heter filippa.

Rubriker har 2 uppgifter. Dels att ge en uppfattning om vad tråden handlar om och dels för att kunna skilja olika trådar åt.

"linjära ekvationer, sälja lemonad" är mycket bra. Fler så beskrivande rubriker!
Bara "linjära ekvationer" är kanske inte så bra. Vi skulle ha många trådar med den rubriken vilket skulle göra det svårt att skilja dem åt. Hur vet man vilken av x st "linjära ekvationer" man har gett hjälp på?

joculator skrev:

Rubriker har 2 uppgifter.

Ja, men den ena är överlägset viktigare. Det är min poäng.

Jag tycker generellt inte att det är svårt att skilja mellan trådar. Man ser för det första vem som gjort den direkt bredvid rubriken. För det andra så blandar jag inte ihop två trådar om de så lite som skiljer med en bokstav eller ett ord. I det sällsynta fallet en elev gör samma rubriker hela tiden räcker numrering för att skilja.

Qetsiyah skrev:
joculator skrev:

Rubriker har 2 uppgifter.

Ja, men den ena är överlägset viktigare. Det är min poäng.

Jag tycker generellt inte att det är svårt att skilja mellan trådar. Man ser för det första vem som gjort den direkt bredvid rubriken. För det andra så blandar jag inte ihop två trådar om de så lite som skiljer med en bokstav eller ett ord. I det sällsynta fallet en elev gör samma rubriker hela tiden räcker numrering för att skilja.

För mig, som svarar på hundratals trådar om dagen (skulle jag tro) är det svårt att komma ihåg exakta namn på trådar. Det är begripligt om du som inte svarar på lika många trådar inte har samma problem.

Affe Jkpg 6796
Postad: 7 jun 2020

Det har framförts önskemål om ett kortare regelverk. PA-regelverket kan komprimeras betydligt, utan att man förlorar särskilt mycket, vilket jag i tidigare tråd gett exempel på.

Affe Jkpg 6796
Postad: 7 jun 2020

I bank-sammanhang och liknande på internet, förekommer det en procedur man kan fundera på hur man kan tillämpa på PA. Proceduren går ut på att man vid vissa lämpliga och återkommande tillfällen, måste öppna ett dokument, som i detta sammanhang kan vara PA-regelverket.

Jonto 4215 – Moderator
Postad: 8 jun 2020 Redigerad: 8 jun 2020

Regeln kring om att olika frågor ska vara i separata trådar men att delfrågor som tillhör samma problem ska vara i skilda trådar, tycker jag modereras lite märkligt. Hur är det tänkt kring detta och vad upplever man ungefärligen att gränsen går?

Syftet med regeln är i grunden bra för att undvika att eleven använder sin tråd till att ställa alla frågor denne behöver hjälp med eller att det inte ska vara för mycket att svara på samtidigt.  Det hamnar dock i för knepiga gränsdragningar och då kan jag tyckta det kan vara upp till eleven att få bestämma om denne tycker det hör till samma problem eller inte och om det blir bäst med en tråd eller två trådar. Hellre fria än fälla för att minska andelen moderatorsingripande i onödan.

Ett konkret exempel är denna tråd: https://www.pluggakuten.se/trad/enhetscirkeln-cos-v--0-6-ger-tva-olika-varde-pa-sin-v/

Här är det en uppgiftskonstruktör som angivit detta som två delproblem av samma uppgift. Att kräva att eleven då ska ange det som två olika frågor, är mycket begärt. Dessutom hade andra delen av frågan redan börjat besvaras.  Det hade inte inneburit några stora problem för forumet att låta det vara utan snarare förenklat. Nu blev det istället en stor diskussion kring detta i tråden.

Här är två OLIKA frågor men om samma bok som eleven duktigt nog lagt i olika trådar men som denne ombetts istället lägga i samma tråd.

https://www.pluggakuten.se/trad/spoket-milton-2/

https://www.pluggakuten.se/trad/spoket-milton/

 

Däremot två frågor som båda handlar om förhållandet mellan religion och vetenskap och är väldigt nära förbundna ska ligga i två olika trådar.

https://www.pluggakuten.se/trad/fraga-om-intelligent-design-och-evolutionsteorin/?#post-dd460278-92e8-46d1-aa83-abb50104cf43

(Exemplen är till för att konkretisera vad det är jag syftar på; inte någon avikt att peka ut eller ifrågasätta enskilda modereringar eller moderatorer, då hade jag använt mig av PM-systemet)

Jag menar inte att reglerna och praxis måste vara glasklar men för att undvika onödig irritaion så skulle man kunna i sådana här gränsfall låta det få vara som eleven gjort då det inte innebär några stor problem för forumet. Så kan man lägga fokus hellre på de fall där eleven tar upp nya frågor som inte alls bygger på det tidigare.

Regeln är tänkt att appliceras såhär: Om delfråga b) bygger på delfråga a), lägg dem i samma tråd. Exempel: 

Bestäm ekvationernas nollställen: 

a) x^2 + 5 = 9
b) x^3 - 7 = 74

Dessa frågor ska läggas i två olika trådar, då svaret från a) inte behövs i b). Om frågorna istället är:

En rät linje skär y-axeln i (0, 5) samt skär även punkten (1, 3). 

a) Bestäm linjens m-värde
b) Bestäm linjens ekvation

Bör båda frågor läggas i samma tråd, då svaret från a) behövs i b).

I det första fallet du nämner framgår det inte hur fråga ett behövs för att lösa fråga två, och de ska därför läggas i olika trådar. 

I det andra fallet du nämner (om Milton) skulle jag nog lagt de i två olika trådar, men det är ett gränsfall. Frågan om gestaltning kan användas för att jämföra noveller, och i sådant fall bör de ligga i samma tråd, men det är som sagt ett gränsfall. 

I det tredje fallet du nämner, har fråga ett inga direkta beroenden mellan frågorna, och de bör därför ligga i olika trådar. 

Regeln finns till för att det lätt blir stor förvirring kring vilket svar som hör till vilken fråga, och trådarna blir längre än vad de behöver vara. Även om de inblandade personerna kanske kan hålla koll, är det desto svårare för de framtida personer som kommer från sökmotorer för att få hjälp med samma fråga. Det ska dock nämnas att vi är medvetna om att denna regel är otydlig, och att vi tittar på hur vi ska kunna förenkla regelverket i stort, varpå flera regler nästan garanterat kommer att förtydligas. 

Jonto 4215 – Moderator
Postad: 8 jun 2020 Redigerad: 8 jun 2020

Tack för ett förtydligande om regeln, det var givande.

Jag vet dock inte personligen om jag håller med om att det blir mindre rörigt med den tolkningen. Om det exempelvis skulle vara någon som har tre frågor om EU som egentligen inte ser ut att vara beroende av varandra men som befinner sig i samma kontext och vidrör samma teman, så är det enklare för mig om jag kan besvara det i samma tråd istället för att leta mig in i tre olika och ha tre konversationer igång i tre olika trådar.  Det känns som att denna regel och dess tolkning som du visar i dina exempel är anpassad efter matematikuppgifter och kanske fungerar i dessa forum, där det är ganska tydligt om frågor hänger ihop eller inte. I samhällsforumen så finns inte riktigt samma tydliga applicerbarhet.

Även om man absolut med tolkningen kan komma fram till att dessa ska ligga i olika trådar och kan motivera det, så måste man fråga sig, är det rimligt och finns det anledning att göra ett moderatorsingripande? I samtliga de här exemplen så fungerade allting utmärkt och inga problem fanns, förrän modereringen gjordes. En moderering ska ju bidra till att forumet ska bli mer användarvänligt för användarna, inte göras så fort det skulle kunna anses vara något som bryter mot reglerna bara för att de finns. Risken finns annars istället när man ger sig in i dessa fall som vi också sett exempel på, att vissa petiga modereringar kan skapa mer rörighet, irritation och problem i trådarna än vad de faktiskt eventuellt förhindrade. Man borde kanske då gå tillbaka till syftet för regeln och fråga sig, finns det verkligen en risk för att det blir rörigt i denna tråden eller har det till och med redan blivit det? Om svaret är nej kan man ibland använda "Laissez-faire- princip" och låta tråden få flyta på.

Jag har pratat med en del elever som fått tillsägelser antingen om att dela på trådar eller att flytta ihop trådar. Varje sådan sak upplever man som att det blir lite krångligare och lite mer omständligt att få hjälp samt att man aldrig riktigt får känna att det blir rätt när man ibland får tillsägelse om att göra ny tråd och ibland att ta det i samma tråd utan att de förstår varför. Nu skriver jag inte så många trådar men jag hade nog varit lika förvirrad som de ibland är. Om man i längden, råkar ut för detta flera gånger så har flera sagt  att det gör att man drar sig för att ställa frågor eller väljer att lämna sajten, vilket jag ser som en oroväckande utveckling för vår sajt.

Jag säger som ni förstår inte att den här regeln ska skrotas. I de tydliga fall där en frågeställare försöker använda tråden till att ställa en massa frågor eller använder sin tråd för uppgifter som inte riktigt alls har med varandra att göra samt att det uppstår rörighet, där finns det en god relevans att moderera. I de fall där det är två frågor som kanske eller kanske inte hör ihop, låt eleven avgöra vad som blir bäst för denne för att få hjälp, att ha det i en tråd eller två och låta det få vara som eleven som har frågan/frågorna hade tänkt och istället säga till om det faktiskt blivit rörigt(vilket jag oftast inte tror det blir i de flesta liknande fall som de jag tagit upp).

Jag tror också det är detta som skulle kunna som den andra tråden heter "Göra Pluggakuten till en trevligare plats". Att ha lite mer fingertoppskänsla, lite mer is i magen och lita lite på att användarna försöker göra rätt och att det blir bra som de har gjort, även om det inte rimmar till 100 % med alla regler och så som man tänkt sig att de ska tolkas.

Edit: Ännu ett bra exempel är användare Picimon som verkligen försökt ha varit duktig och för varje ny fråga om sin metoddel skapat en ny tråd med en ny unik rubrik. https://www.pluggakuten.se/profile/picimon/ Visserligen tycker jag det har blivit väldigt rörigt att följa arbetet och hur de hänger ihop men personen har gjort detta för att blidka moderatorer och undvika tillsägelser. Det borde nästan gett någon form av uppmuntran och tapperhetsmedalj men istället kommer en tillsägelse om att fortsätta i en tråd denne redan har: https://www.pluggakuten.se/trad/fordjupningsarbete-1/ Dock bara i en av alla trådarna och ganska oklart var denne ska fortsätta, alltså i vilken av  de andra trådarna. Alla de här exemplen skulle jag kunna ta upp som enskilda fall i PM till moderatorer men jag tycker dessa fall är så många att de bildar ett mönster och blir ett generellt problem.

Affe Jkpg 6796
Postad: 10 jun 2020

Vi ser tyvärr moderator-inlägg om PA-regelbrott som är olyckligt formulerade och kan uppfattas otrevliga. Moderatorerna skulle väl kunna läsa och godkänna varandras modererings-inlägg om regelbrott innan publicering?

Affe, det skulle ta alldeles för lång tid.

Teraeagle 12574 – Moderator
Postad: 10 jun 2020 Redigerad: 10 jun 2020
Affe Jkpg skrev:

Vi ser tyvärr moderator-inlägg om PA-regelbrott som är olyckligt formulerade och kan uppfattas otrevliga. Moderatorerna skulle väl kunna läsa och godkänna varandras modererings-inlägg om regelbrott innan publicering?

Nja, det blir nog svårt. Syftet med att ha flera moderatorer är ju att sprida ut arbetsbelastningen så att en enskild moderator inte alltid måste vara inne i forumet. Om man ska godkänna varandras inlägg kräver det att minst två moderatorer är inne samtidigt för att man ska få posta en tillsägelse. Verkar inte rimligt. Då är det bättre att rikta in sig på att använda någon form av standardfras i dessa fall. Däremot ger vi alltid feedback till varandra om vi tycker att någon har tagit i för hårt (eller för lite, för den delen).

woozah 1465
Postad: 10 jun 2020
Affe Jkpg skrev:

Vi ser tyvärr moderator-inlägg om PA-regelbrott som är olyckligt formulerade och kan uppfattas otrevliga. Moderatorerna skulle väl kunna läsa och godkänna varandras modererings-inlägg om regelbrott innan publicering?

 

Kanske är bäst att vi lägger upp varenda inlägg för en granskningsnämnd innan det ens publiceras. Då vet vi minsann att kvalitén är hög och följer just din vilja!

woozah skrev:

Då vet vi minsann att kvalitén är hög och följer just din vilja!

Det är även min vilja. Och några flers.

woozah 1465
Postad: 11 jun 2020
Qetsiyah skrev:
woozah skrev:

Då vet vi minsann att kvalitén är hög och följer just din vilja!

Det är även min vilja. Och några flers.

 

Jo tack, noterat att du och vissa andra tycker regler är irrelevanta och vill tillåta skitpostning gång på gång.

Tänk på att hålla god ton i tråden! Allas åsikter välkomnas, men de ska framföras på ett någorlunda artigt sätt. /Smutstvätt, moderator

Qetsiyah 5089 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 13 jun 2020 Redigerad: 13 jun 2020

"God ton" gränsen går väl inte där heller? Inga minderåriga elever kollar i dessa metatrådar ändå, och vi andra är så vuxna och tåliga så.

Men woozah saklig måste du vara ändå, det går mycket väl att göra samtidigt som att uttrycka i måttligt otrevlig ton. Jag totalt avskyr skitpostning jag med, och vissa trådar är så tydligt av den sorten att den borde tas bort utan förvarning. Jag förstår vad du vill säga (tror jag), och i utbyte kan du väl tolka min (och andras) åsikt lite mer osnävt än så? De andra har förklarat väldigt utvecklat och konstruktivt, du förstår säkert vad de menar. Det hjälper inte i din argumentation att tolka vår mening fel och ge kritik med två tre skämtsamma och bittra meningar.

Micimacko 2218
Postad: 23 jun 2020

Ett svar i en annan tråd fick mig att fundera på en sak. Varför är det så hemskt att man skulle få ha två konton?

Nu känns det lite som att man får välja mellan att ibland svara något personligt eller våga ställa jättedumma frågor (jo de finns ;P ). 

Qetsiyah 5089 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 28 jun 2020

Inför regeln att första inlägget i en tråd inte får innehålla ett citat.

@Micimacko: Det beror på att alla konton är kopplade till ett medlemskap i Mattecentrum, som står bakom Pluggakuten. För att undvika att felaktiga uppgifter används finns regeln om att endast ha ett konto. Om en person vill byta användarnamn går det bra. Kort sagt: Det blir fel i medlemssystemet och det blir svårare att moderera (eftersom vi inte kan hålla koll på vilka regelbrott en viss användare begått). 

 

@Qetsiyah: Just en sådan specifik regel sätter käppar i hjulet för de användare som citerar inlägg utfall att trådstartaren tar bort sin fråga. Däremot håller jag med om att vi behöver en regel mot att bygga citatberg. Ibland går vi moddar in och tar bort citatberg, men det är inte så vanligt, och något vi borde göra oftare. Jag skriver upp det på att göra-listan. :) Vi har ett förslag om en funktion som skulle autokollapsa citat så att endast de två senaste nivåerna syns, helst med en funktion där högre nivåer kan öppnas vid behov. Men som alltid... Budget. :/ Det är mycket som behöver göras, och en väldigt, väldigt tajt budget. :(

Affe Jkpg 6796
Postad: 12 sep 2020 Redigerad: 12 sep 2020

Jag gör ett nytt försök som kanske bättre följer regelboken.

Moderatorers inställning till tramsinlägg

Smutstvätt, moderator: Affe Jkpg och xxxx, detta är en tråd om tryck på grundskolenivå som, givet frågeställningen, tycks handla om en mycket grundläggande frågeställning om hur tryck fungerar. Huruvida det finns tryckskillnader i ett hydraulsystem är knappast relevant för trådstartaren, och inte för tråden i övrigt heller. Om ni vill diskutera detta är ni varmt välkomna att starta egna trådar, alternativt diskutera frågan via PM. Er diskussion kommer inte att hjälpa trådstartaren att få ett svar på sin fråga. Dessutom vill vi att ni håller en mycket trevligare ton i fortsättningen, i alla era trådar. /moderator.

Jag har på senaste tiden blivit utsatt för kommentarer på flera av mina inlägg, som jag betraktar som trams, barnsligheter och t.o.m. avsiktlig desinformation. Jag har varken energi eller lust att skriva välformulerade svar på dessa inlägg, men försöker ändå kortfattat bemöta felaktigheterna. Jag har ingen som helst avsikt att diskutera med dessa personer i deras egna trådar eller via PM. Däremot känner jag att trådförfattarna (eleverna), ska förses med någorlunda korrekt information. Antagonisterna är envisa, varför trådarna snabbt får mängder av meningslösa och mer eller mindre undermåligt formulerade kommentarer. Jag har inte fått något stöd från moderatorhåll, utan får upprepat anmärkningar om att jag kunde haft en trevligare ton.

@Affe - vad är din fråga? Hur vi ser på tramsinlägg? Vad vi tycker är en otrevlig ton? Eller något annat?

Jonto 4215 – Moderator
Postad: 12 sep 2020

@Affe. Jag tror personligen inte att någon haft för avsikt att varken tramsa eller sprida desinformation. Ibland är man oense om saker. Ibland uttrycks kanske rena felaktigheter, ibland på grund av okunskap, ibland på grund av slarv. Det står absolut fritt att korrigera felaktigheter. Om dock avsikten endast är att för elevens del korrigera den felaktiga informationen, så hade man kunnat göra det på ett väldigt sakligt och konkret sätt. Vad gränsen för god ton gås är inte glasklart men om man velat så hade man kunnat framföra det  med en mycket bättre ton. Att diskussionen drar iväg och blir meningslösa och förvirrar eleven; det bidrar båda debattörer till. Det är däremot inte moderatorers uppgift att ta någons parti eller reda ut vad som är rätt och fel i vetenskapliga diskussioner eller diskussioner kring fakta. 

Niro 243
Postad: 13 sep 2020
Smaragdalena skrev:

Affe, det skulle ta alldeles för lång tid.

Ja det är sant, men reglerna är standardiserade. Då kan ju också svar på regelbrott vara standardiserade. På så sätt undviker man att mottagaren upplever svaret som otrevligt, och tackar för kaffet och lämnar PA.

Affe Jkpg 6796
Postad: 13 sep 2020

Jag tror personligen inte att någon haft för avsikt att varken tramsa eller sprida desinformation. Ibland är man oense om saker.Ibland uttrycks kanske rena felaktigheter, ibland på grund av okunskap, ibland på grund av slarv.

Jonto's och min verklighet skiljer sig åt.

En del personer finner nöje i att felcitera eller komma med tramsiga och barnsliga påståenden som kommentarer till inlägg. Sedan bygger man ett "retorik-inlägg" på sitt påstående, som går ut på att göra någon löjlig. Exempel:

Försöker du vara obstinat och hävda att en summa bestående av endast en term inte är en summa?

En annan person ifrågasätter en klassisk bild som illustrerar tryck:

Dessa personer kan i andra sammanhang komma med kvalificerade inlägg, så det handlar varken om slarv eller okunskap.

Affe Jkpg skrev:

Jag gör ett nytt försök som kanske bättre följer regelboken.

Moderatorers inställning till tramsinlägg

Smutstvätt, moderator: Affe Jkpg och xxxx, detta är en tråd om tryck på grundskolenivå som, givet frågeställningen, tycks handla om en mycket grundläggande frågeställning om hur tryck fungerar. Huruvida det finns tryckskillnader i ett hydraulsystem är knappast relevant för trådstartaren, och inte för tråden i övrigt heller. Om ni vill diskutera detta är ni varmt välkomna att starta egna trådar, alternativt diskutera frågan via PM. Er diskussion kommer inte att hjälpa trådstartaren att få ett svar på sin fråga. Dessutom vill vi att ni håller en mycket trevligare ton i fortsättningen, i alla era trådar. /moderator.

Jag har på senaste tiden blivit utsatt för kommentarer på flera av mina inlägg, som jag betraktar som trams, barnsligheter och t.o.m. avsiktlig desinformation. Jag har varken energi eller lust att skriva välformulerade svar på dessa inlägg, men försöker ändå kortfattat bemöta felaktigheterna. Jag har ingen som helst avsikt att diskutera med dessa personer i deras egna trådar eller via PM. Däremot känner jag att trådförfattarna (eleverna), ska förses med någorlunda korrekt information. Antagonisterna är envisa, varför trådarna snabbt får mängder av meningslösa och mer eller mindre undermåligt formulerade kommentarer. Jag har inte fått något stöd från moderatorhåll, utan får upprepat anmärkningar om att jag kunde haft en trevligare ton.

Vi har gått igenom dina trådar från de senaste två veckorna, samt tittat ännu en gång på de ärenden vi vet om. Ingenstans har vi kunnat hitta några tramsinlägg. Vi har inte heller kunnat hitta några barnsligheter, och definitivt ingen avsiktlig desinformation. Däremot har vi hittat ett par inlägg där dina inlägg ifrågasatts, men dessa ifrågasättanden har gjorts sakligt, och det finns ingenting som talar för att någon av dessa användare medvetet skulle försöka vilseleda trådstartaren.
          Om trådstartarens fråga är bred eller oklar, är det lätt att göra olika tolkningar av vad frågan handlar om, och det kan därför uppstå diskussioner om vilken tolkning som är rätt, och eventuell hjälp som getts till trådstartaren. Detta är inte i allmänhet att betrakta som trams eller barnsligheter, utan som en rimlig diskussion som välkomnas på ett forum för studier, som Pluggakuten. Självklart ska innehållet vara sakligt (även om ifrågasättandet inte nödvändigtvis är korrekt), men bara för att någon ifrågasätter det du skriver, betyder det inte att användaren medvetet försöker desinformera, eller att det är trams. Om du eller någon annan användare upplever att en användare skriver trams, rapportera inlägget och/eller skicka ett PM till någon av oss moddar, så rensar vi tråden om det behövs. 

Vad det gäller att hålla god ton kvarstår de tidigare bedömningar vi har gjort. Bitterhet och tjurighet är inget vi välkomnar på Pluggakuten, eftersom detta forum riktar sig till barn och unga, som ofta är extra känsliga givet sin unga ålder. Det finns inget krav på att alltid skriva gulliga texter med många emojis och enbart uppmuntran, verkligen inte, men för den som vill ägna sig åt syrliga inlägg eller nedsättande kommentarer i sina diskussioner, hänvisar vi till andra forum, exempelvis Flashback forum. 

oneplusone2 461
Postad: 13 sep 2020

Affe på flashback. hade varit något.

Affe Jkpg 6796
Postad: 13 sep 2020
Teraeagle skrev:

@Affe - vad är din fråga? Hur vi ser på tramsinlägg? Vad vi tycker är en otrevlig ton? Eller något annat?

Teraeagle - Mitt inlägg i delvis riktat mot "Antagonisterna". Sedan anser jag att ni Moderatorer anmärker på budbärarens solkiga klädsel, när han fått kämpa mot rövare fram mot slutdestinationen.

Affe Jkpg 6796
Postad: 13 sep 2020 Redigerad: 13 sep 2020
Smutstvätt skrev:
Affe Jkpg skrev:

Jag gör ett nytt försök som kanske bättre följer regelboken.

Moderatorers inställning till tramsinlägg

Smutstvätt, moderator: Affe Jkpg och xxxx, detta är en tråd om tryck på grundskolenivå som, givet frågeställningen, tycks handla om en mycket grundläggande frågeställning om hur tryck fungerar. Huruvida det finns tryckskillnader i ett hydraulsystem är knappast relevant för trådstartaren, och inte för tråden i övrigt heller. Om ni vill diskutera detta är ni varmt välkomna att starta egna trådar, alternativt diskutera frågan via PM. Er diskussion kommer inte att hjälpa trådstartaren att få ett svar på sin fråga. Dessutom vill vi att ni håller en mycket trevligare ton i fortsättningen, i alla era trådar. /moderator.

Jag har på senaste tiden blivit utsatt för kommentarer på flera av mina inlägg, som jag betraktar som trams, barnsligheter och t.o.m. avsiktlig desinformation. Jag har varken energi eller lust att skriva välformulerade svar på dessa inlägg, men försöker ändå kortfattat bemöta felaktigheterna. Jag har ingen som helst avsikt att diskutera med dessa personer i deras egna trådar eller via PM. Däremot känner jag att trådförfattarna (eleverna), ska förses med någorlunda korrekt information. Antagonisterna är envisa, varför trådarna snabbt får mängder av meningslösa och mer eller mindre undermåligt formulerade kommentarer. Jag har inte fått något stöd från moderatorhåll, utan får upprepat anmärkningar om att jag kunde haft en trevligare ton.

Vi har gått igenom dina trådar från de senaste två veckorna, samt tittat ännu en gång på de ärenden vi vet om. Ingenstans har vi kunnat hitta några tramsinlägg. Vi har inte heller kunnat hitta några barnsligheter, och definitivt ingen avsiktlig desinformation. Däremot har vi hittat ett par inlägg där dina inlägg ifrågasatts, men dessa ifrågasättanden har gjorts sakligt, och det finns ingenting som talar för att någon av dessa användare medvetet skulle försöka vilseleda trådstartaren.
          Om trådstartarens fråga är bred eller oklar, är det lätt att göra olika tolkningar av vad frågan handlar om, och det kan därför uppstå diskussioner om vilken tolkning som är rätt, och eventuell hjälp som getts till trådstartaren. Detta är inte i allmänhet att betrakta som trams eller barnsligheter, utan som en rimlig diskussion som välkomnas på ett forum för studier, som Pluggakuten. Självklart ska innehållet vara sakligt (även om ifrågasättandet inte nödvändigtvis är korrekt), men bara för att någon ifrågasätter det du skriver, betyder det inte att användaren medvetet försöker desinformera, eller att det är trams. Om du eller någon annan användare upplever att en användare skriver trams, rapportera inlägget och/eller skicka ett PM till någon av oss moddar, så rensar vi tråden om det behövs. 

Vad det gäller att hålla god ton kvarstår de tidigare bedömningar vi har gjort. Bitterhet och tjurighet är inget vi välkomnar på Pluggakuten, eftersom detta forum riktar sig till barn och unga, som ofta är extra känsliga givet sin unga ålder. Det finns inget krav på att alltid skriva gulliga texter med många emojis och enbart uppmuntran, verkligen inte, men för den som vill ägna sig åt syrliga inlägg eller nedsättande kommentarer i sina diskussioner, hänvisar vi till andra forum, exempelvis Flashback forum. 

Ni har lagd ner stor möda på analys, följt av att skriva långt citat till mitt inlägg. Enade tycks ni vara också. Inga av mina inlägg har resulterat i avstängning, men jag är inte ensam om att lämna detta forum pga. konflikt med moderatorer, som knappast kan tillskrivas vara föredömen när det gäller god ton.

Svara Avbryt
Close