23 svar
213 visningar
Robb 36
Postad: 29 aug 13:43 Redigerad: 31 aug 16:37

Resultatanalys

Hej jag har räknat och skrev in de summa på fasta kostnad, rörliga kostnad samt intäkt men det är någonting på som inte stämmer kan ni hjälpa mig.

b) Din andra uppgift är att göra en resultatanalys (kapitel kalkylering / resultatplanering) för
år 7 med en tillhörande grafisk beskrivning. Kommentera även de framräknade siffrorna.
Du ska ej ta hänsyn till skatteffekten.

 

Underlag (siffror gällande för År 7) enligt nedan:


1. I början av året tas ett utvecklingslån på 300 000 kr. Räntesatsen är 5%. Ränta och
amortering betalas i december År 7. Amorteringen är 30.000 kr per år i tio årstid.


2. Lokalhyran uppgår År 6 till 210.000 kr och den betalas kvartalsvis i förskott. En
5%-ig hyreshöjning år 7 är känd redan nu.


3. Materialkostnaden för att tillverka ett bord är 1.100 kr.

4. Man planerar att tillverka och sälja 3.000 bord. Försäljningspriset är satt till 2.500 kr per bord.


5. Inköpen av material görs i lika mängder i början av varje kvartal. Betalningsvillkoren är 30
dagar netto.


6. Företaget har tre anställda i tillverkningen. Lönen, inklusive sociala avgifter uppgår till 200 kr
per bord. Ersättningen gäller för hela gruppen och fördelas jämnt mellan deltagarna i
arbetsgruppen. Avser ackordslön.


7. Övriga anställda är en VD, en försäljare och en som sköter administrationen. Lönen till dessaär
VD 60 000kr/mån, försäljare 50 000kr/mån och administratör 40 000kr/mån. Lönerna inkluderar
sociala avgifter.


8. Reklamsatsningarna sker i januari och juli (50.000 kr vid varje tillfälle) samt i april och
oktober (15.000 kr per tillfälle).


9. Enligt erfarenhet från tidigare år beräknas 60% av försäljningen ske under andra
halvåret. Försäljningen är jämnt fördelad inom varje halvår och kunderna betalar
kontant.


10. Administrationsomkostnaderna fördelas jämnt över året med 30.000 kr per månad.


11. Tillverkningsavdelningens kostnader (exklusive löner) uppgår till 40.000 kr per månad.

12. Avskrivning på företagets maskiner/datorer beräknas bli 40.000 kr per år. Dessutom
planerar man att utöka sin maskinpark och göra en så kallad expansionsinvestering. Frågan
är om man ska köpa eller leasa maskinen. Antingen köper man maskinen för 350.000 kr.
Man får dåårliga driftsutbetalningar på 36.000 kr som fördelas jämnt över året. Livslängden
är beräknad till 7 år och restvärdet till 10.000 kr. I slutet av år 4 behöver man omjustera
viktiga maskindelar till en kostnad av 30.000 kr. I samband med köpet måste en anställd på
tillverkningsavdelningen åka på kurs för 15.000 kr. Om maskinen hyrs kostar det 160.000
kr/år (utbildning ingår).


13. Övriga uppgifter: Företaget jobbar med en kalkylränta på 15%. Leverantörsskulder från
tidigare år på 40.000 kr betalas i januari år 7. Kundfordringar från år 6 på 60.000 kr erhålls
först i februari år 7. UB kassa år 6 är 100 000 kr.

 

Här var mina siffror som jag kommer fram till innan jag ska göra resultat diagram:

Fasta Kostnad
 
Utveckingslån: 31500
lokal hyra: 220 500
Lönen:1 800 000
Reklamsatsningar: 130 000
Administrationsomkostnaderna: 360 000
Levenrantörsskulder: 40 000
Driftutbetalning: 36 000
Avskrivning: 40 000
Tillverkning avdelning: 480 000

Total Summa: 3138000

 

Rörliga kostnad
 
Tillverkning bord: 3 300 000
Anställningar i tillverkning: 600 000

Total Summa:3 900 000
 
 
Intäkt
Försäljningspriset:7 500 000
Kundfordringar:60 000
UB Kassa:100 000
Rästvärdet:10 000

Total Summa: 7 670 000
 
 
 
 
 
 

 

Arktos 2263
Postad: 29 aug 14:53

Jag kommenterar dina siffror.
Komplettera och rätta till så får vi se om det stämmer bättre.
Visa varifrån beloppen kommer  (hänvisa till punkterna i texten)

Fasta kostnader
Utveckingslån: 31500           Lån är ingen kostnad utan en skuld. Räntan är en kostnad. 
lokalhyra: 220 500
Löner:1 800 000
Reklamsatsningar: 130 000
Administrationsomkostnader: 360 000
Leverantörsskulder: 40 000                  Detta är skulder och inga kostnader
Driftutbetalning: 36 000                         För vad?
Avskrivning: 40 000
Tillverkning avdelning: 480 000           Tillverkningskostnader enl  pkt12?

Total Summa: 3138000

 

Rörliga kostnader
Tillverkning bord: 3 300 000                     Hur har du beräknad det?
Anställningar i tillverkning: 600 000       Löner? Hur har du beräknad dem?

Total Summa:3 900 000
 
 
Intäkter
Försäljningspriset:7 500 000       Menar du försäljningsintäkter? Beräknade hur?
Kundfordringar:60 000                  Fordringar är en tillgång och ingen intäkt
UB Kassa:100 000                          Kassa är en tillgång och ingen intäkt
Rästvärdet:10 000                          Restvärde på vad?

Total Summa: 7 670 000

Robb 36
Postad: 29 aug 15:24 Redigerad: 29 aug 17:14
Arktos skrev:

Jag kommenterar dina siffror.
Komplettera och rätta till så får vi se om det stämmer bättre.
Visa varifrån beloppen kommer  (hänvisa till punkterna i texten)

Fasta kostnader
Utveckingslån: 31500           Lån är ingen kostnad utan en skuld. Räntan är en kostnad. OK
lokalhyra: 220 500
Löner:1 800 000
Reklamsatsningar: 130 000
Administrationsomkostnader: 360 000
Leverantörsskulder: 40 000                  Detta är skulder och inga kostnader Ok
Driftutbetalning: 36 000                         För vad? För maskin som jag har valt att köpa stället för leasa i pkt 12.
Avskrivning: 40 000
Tillverkning avdelning: 480 000           Tillverkningskostnader enl  pkt12?   Nej enligt punkt 11

Total Summa: 3138000

 

Rörliga kostnader
Tillverkning bord: 3 300 000     Hur har du beräknad det? Tillverka ett bord kosta 1100kr och man planerar att tillverka och sälja 3000st. då har jag räknad 1100*3000= 3 300 000.


Anställningar i tillverkning: 600 000       Löner? Hur har du beräknad dem? jag har beräknad VD 60 000kr/mån + försäljare 50 000kr/mån +administratör 40 000kr/mån= 150 000kr/månad (150 000*12/månad=1 800 000kr per år.

Total Summa:3 900 000
 
 
Intäkter
Försäljningspriset:7 500 000       Menar du försäljningsintäkter? Beräknade hur? Jo
Kundfordringar:60 000                  Fordringar är en tillgång och ingen intäkt- ok
UB Kassa:100 000                          Kassa är en tillgång och ingen intäkt- ok
Rästvärdet:10 000                          Restvärde på vad? På maskin som är nämnde i punkt 12.

Total Summa: 7 670 000

Arktos 2263
Postad: 29 aug 16:38 Redigerad: 29 aug 17:24

Hur kommer då dina siffror att se ut?
Ange kort varifrån de kommer och hur de är beräknade

Den där maskinen i pkt12 hör väl inte till detta år?
Vilket år är det tänkt att dina siffror ska gälla?
Sätt ut det, så vi vet.

Robb 36
Postad: 29 aug 21:38 Redigerad: 29 aug 21:41

Fasta kostnader

lokalhyra: 220 500 -> har jag tagit från punkt 2  år 6 var 210 000kr men år 7 den skulle öka med 5% då bli det 210 00*0,5= 10500kr ( 210 000+10500= 220 500)


Löner:1 800 000 -> Från punkt 7 jag har beräknad VD 60 000kr/mån + försäljare 50 000kr/mån +administratör 40 000kr/mån= 150 000kr/månad (150 000*12/månad=1 800 000kr per år .


Reklamsatsningar: 130 000-> Från punkt 8,  50 000+50 000+15 000+15 000=130 000kr/år. 


Administrationsomkostnader: 360 000 -> Från punkt 10, 30*12mån= 360 000kr per år.


          
Driftutbetalning: 36 000-> För maskin som jag har valt att köpa stället för leasa i punkt 12 den har en driftkostnad på 36 000/ år.
Avskrivning: 40 000-> Från punkt 12.


Tillverkning avdelning: 480 000 ->Enligt punkt 11. Tillverkningsavdelningens kostnader (exklusive löner) uppgår till 40.000 kr per månad.( 40 000*12=480 000)

Total Summa: ?

 

Rörliga kostnader


Tillverkning bord: 3 300 000 ->  enligt punkt 3 och 4, att tillverka ett bord kosta 1100kr och man planerar att tillverka och sälja 3000st. då har jag räknad 1100*3000= 3 300 000.


Anställningar i tillverkning: 600 000 -> från punkt 6,  Företaget har tre anställda i tillverkningen. Lönen, inklusive sociala avgifter uppgår till 200 kr per bord. Ersättningen gäller för hela gruppen och fördelas jämnt mellan deltagarna i
arbetsgruppen. Avser ackordslön. 3000 st. bord ( 200*3000=600 000kr)

 

Total Summa:?
 
Intäkter


Försäljningspriset:7 500 000  ->Menar du försäljningsintäkter?Jo, 3000 st. bord och försäljningspriset 2500 (3000*25000= 7 500 000)


Rästvärdet: 10 000->   Restvärde på maskin enligt punkt 12.

Total Summa: ?

Arktos 2263
Postad: 30 aug 01:29

Läs problemtexten igen.

Uppgiften är att göra en resultatanalys (kapitel kalkylering / resultatplanering) för
år 7 med en tillhörande grafisk beskrivning. Kommentera även de framräknade siffrorna.

Kolla i boken vad detta innebär och hur den grafiska beskrivningen kan se ut.
Kallas också resultatdiagram.

Till det behöver du bestämma de fasta kostnaderna (just nu för år 7), dvs de kostnader man förväntas ha oavsett hur många bord man tillverkar. Kalla beloppet FK. I resultatdiagrammet motsvaras de av en vågrät linje på avståndet FK ovanför den horisontella axeln

Du behöver också bestämma den rörliga kostnaden per bord för att kunna beräkna den sammanlagda rörliga kostnaden för olika tillverkningsvolymer. I resultatdiagrammet motsvaras den av en rät linje genom origo som lutar uppåt, brantare ju större den rörliga kostnaden är per bord. 

Du behöver också bestämma den rörliga intäkten per bord för att kunna beräkna den sammanlagda intäkten för olika tillverkningsvolymer. I resultatdiagrammet motsvaras den av en rät linje genom origo som lutar uppåt, brantare ju större de rörliga intäkterna är per bord.

Vi börjar med de fasta kostnaderna

Dessa har du redan beräknat: 
Lokalhyra
Löner till VD+försäljare+administratör
Reklamkostnader
Administrationsomkostnader
Driftkostnader för den nya maskinen
Fasta tillverkningskostnader (utöver löner)
Avskrivningar (på de gamla maskinerna)

•  avskrivning på den nya maskinen?
•  andra kostnader för den nya maskinen under år 7?
•  räntekostnader?
•  övriga kostnader?

Rörlig kostnad per bord (rörlig styckkostnad)
Materialkostnad per bord
Arbetskostnad per bord

Rörlig intäkt per bord 
Försäljningspris per bord


Fyll på med beloppen och beräkna sammanlagda fasta kostnader
Fyll på med beloppen och beräkna sammanlagd rörlig kostnad per bord
Ange försäljningspriset per bord  (rörlig styckintäkt)

Kan du sedan skissa resultatdiagrammet?     (kolla i boken!)
Antal bord (q) på den vågräta axeln
Sammanlagda belopp (kr) på den lodräta axeln

Robb 36
Postad: 30 aug 21:49 Redigerad: 30 aug 21:58

i börjar med de fasta kostnaderna

Dessa har du redan beräknat: 
Lokalhyra:  220 500
Löner till VD+försäljare+administratör: 1800 000
Reklamkostnader: 130 000
Administrationsomkostnader: 360 000
Driftkostnader för den nya maskinen: 36 000
Fasta tillverkningskostnader (utöver löner): 480 000
Avskrivningar (på de gamla maskinerna): 40 000

•  avskrivning på den nya maskinen? 50 000 (350 000/7= 50 000)
•  andra kostnader för den nya maskinen under år 7? Jag hitta igen annan kostnader det för maskin :(
•  räntekostnader? 1500 (300 000*0,5= 15 000-> 15000/10= 1500)
•  övriga kostnader? Jag hitta inte heller  den.

Rörlig kostnad per bord (rörlig styckkostnad)
Materialkostnad per bord: 1100
Arbetskostnad per bord: 200

Rörlig intäkt per bord: 1200 (2500-1100-200= 1200)
Försäljningspris per bord: 2500


Sammanlagda fasta kostnader : 3189500
Sammanlagd rörlig kostnad per bord: 1300       
Ange försäljningspriset per bord  (rörlig styckintäkt): 1200

Arktos 2263
Postad: 31 aug 11:12

Snyggt!
Några konstigheter bara.

•  andra kostnader för den nya maskinen under år 7? Jag hitta igen annan kostnader det för maskin :(

Kolla igen. Var det inte något mer än 36 kkr som blev kostnad för året?
Ingen stor post i sammanhanget, men den finns där.


•  räntekostnader? 1500 (300 000*0,5= 15 000-> 15000/10= 1500)
Hur tänkte du här?  Felräknat? Felskrivet? Räntesats?
 

•  Rörlig intäkt per bord: 1200 (2500-1100-200= 1200)
Det du anger här är inte intäkten utan (täcknings-)bidraget per bord.
Kolla begreppen i kursboken.

 
•  Ange försäljningspriset per bord  (rörlig styckintäkt): 1200
Men försäljningspriset (rörlig styckintäkt) var väl inte 1200?

Robb 36
Postad: 31 aug 15:28

•  andra kostnader för den nya maskinen under år 7? 15 000

kurs för 15.000 kr.

•  räntekostnader: 15 000   

 I början av året tas ett utvecklingslån på 300 000 kr. Räntesatsen är 5%. Ränta och
amortering betalas i december År 7. Amorteringen är 30.000 kr per år i tio årstid.

•  Rörlig intäkt per bord: 2500

•  Ange försäljningspriset per bord  (rörlig styckintäkt):2500

Arktos 2263
Postad: 31 aug 15:46

Bra.

Då återstår väl bara att att rita figuren,
resultatdiagrammet, den grafiska beskrivningen.

Robb 36
Postad: 31 aug 19:20

Tack för hjälp, jag har en till som är c) kan vi fortsätta i denna tråd?

Jonto 7921 – Moderator
Postad: 31 aug 20:14
Robb skrev:

Tack för hjälp, jag har en till som är c) kan vi fortsätta i denna tråd?

Om frågan är beroende av informationen från uppgift a och b, så är det bäst att ta det i denna tråd. Om den handlar om något annat, så skapa en ny tråd. /moderator

Robb 36
Postad: 1 sep 07:47

c) Din tredje uppgift är att upprätta en månadsvis likviditetsbudget för år 7. Du behöver ej ta
hänsyn till in- och utbetalningar gällande t ex källskatt, moms och preliminärskatt.

 

Arktos 2263
Postad: 1 sep 09:49

Snyggt!
Kommentera varje rad, hänvisa till punkterna i uppgiftstexten.
Annars hänger inte läsaren med!  Och kan inte se hur du har resonerat.
Vart tog kursavgiften vägen?

Robb 36
Postad: 2 sep 15:01

Jag fick den här som svar från min lärare

Gällande likviditetsbudgeten så skall UB likvida medel för december sluta på strax under 584 tkr. Tänk på att det val du gör i A påverkar även likviditeten.

Du har också gjort ett slarvfel där när du skrivit av några av siffrorna fel. Där IB likvida medel i feb inte är detsamma som UB i januari samma fel i dec IB stämmer inte överens med UB nov.

Jag förstår inte hur hon menar eller tänker :/

Arktos 2263
Postad: 2 sep 18:02 Redigerad: 2 sep 19:27

Du får väl fråga din lärare.

Själv undrar jag när de måste betala den nya maskinen.
Var står det något om det?
Och restvärdet kommer väl inte in förrän sju år senare, dvs år 14?

Var försiktigt med rubrikerna:
Leverantörsskulder är ingen utbetalning, men betalning av dem är det
Kundfordningar är ingen inbetalning, men betalning av dem är det.
Se vidare inlägg #14.

Robb 36
Postad: 2 sep 22:41 Redigerad: 2 sep 23:11

 

1. I början av året tas ett utvecklingslån på 300 000 kr. Räntesatsen är 5%. Ränta och
amortering betalas i december År 7. Amorteringen är 30.000 kr per år i tio årstid.

Inbetalningar: Banklån - 300 000 satt jag in januari.

Utbetalning: Amortering- 30 000 december.

                        Ränta -           15 000 december.

 

2. Lokalhyran uppgår År 6 till 210.000 kr och den betalas kvartalsvis i förskott. En
5%-ig hyreshöjning år 7 är känd redan nu.

210 000*0,5= 10 500-> 210 000+10 500=220 500 ska man betala i hyra år 7

220 500/4= 55 125 (kvartalsvis)

Utbetalning: Lokalhyra -> 55 125 i Januari, April, Juli, Oktober. eftersom den ska betalas kvartalsvis i förskott.

3. Materialkostnaden för att tillverka ett bord är 1.100 kr.

Information till fråga 5

4. Man planerar att tillverka och sälja 3.000 bord. Försäljningspriset är satt till 2.500 kr per bord.

Information till fråga 5 och 9

3000 * 2500= 7 500 000


5. Inköpen av material görs i lika mängder i början av varje kvartal. Betalningsvillkoren är 30
dagar netto.

Tillverka ett bord är 1.100 kr.

Tillverka och sälja 3.000 bord.

1100*3000= 3 300  000 -> 3 300 000/4= 825 000 

Utbetalning: 825 000 kvartalsvis ( Januari, April, Juli, Oktober)


6. Företaget har tre anställda i tillverkningen. Lönen, inklusive sociala avgifter uppgår till 200 kr
per bord. Ersättningen gäller för hela gruppen och fördelas jämnt mellan deltagarna i
arbetsgruppen. Avser ackordslön.

200 * 3000= 600  000 -> 600 000/12mån= 50 000

Utbetalning:  Lön ->50 000 Januari-december .


7. Övriga anställda är en VD, en försäljare och en som sköter administrationen. Lönen till dessaär
VD 60 000kr/mån, försäljare 50 000kr/mån och administratör 40 000kr/mån. Lönerna inkluderar
sociala avgifter.

60 000 + 50 000 + 40 000= 150 000/mån.

Utbetalning: Lön -> 150 000 Januari- December

Total bli det 200 000kr i Lön.


8. Reklamsatsningarna sker i januari och juli (50.000 kr vid varje tillfälle) samt i april och
oktober (15.000 kr per tillfälle).

Utbetalning: Reklamsatsningarna -> 50 000 vid Januari och Juli

                                                                     15 000 vid April och Oktober.

9. Enligt erfarenhet från tidigare år beräknas 60% av försäljningen ske under andra
halvåret. Försäljningen är jämnt fördelad inom varje halvår och kunderna betalar
kontant.

 

7 500 000-4 500 000(60 %)= 3 000 000

4 500 000/6=750 000 

3 000 000/6=500 000

Inbetalning: Försäljningen ->  500 000 under Januari till Juni.

                         Försäljningen-> 750 000 under Juli till December.


10. Administrationsomkostnaderna fördelas jämnt över året med 30.000 kr per månad.

30 000/12mån= 3 000

Utbetalning: Administrationsutbetalning -> 3 000 varje månader från januari till december.


11. Tillverkningsavdelningens kostnader (exklusive löner) uppgår till 40.000 kr per månad.

Utbetalning: Tillverkningsavdelningens-> 40 000 per månade Januari till december.

12. Avskrivning på företagets maskiner/datorer beräknas bli 40.000 kr per år. Dessutom
planerar man att utöka sin maskinpark och göra en så kallad expansionsinvestering. Frågan
är om man ska köpa eller leasa maskinen. Antingen köper man maskinen för 350.000 kr.
Man får dåårliga driftsutbetalningar på 36.000 kr som fördelas jämnt över året. Livslängden
är beräknad till 7 år och restvärdet till 10.000 kr. I slutet av år 4 behöver man omjustera
viktiga maskindelar till en kostnad av 30.000 kr. I samband med köpet måste en anställd på
tillverkningsavdelningen åka på kurs för 15.000 kr. Om maskinen hyrs kostar det 160.000
kr/år (utbildning ingår).

?


13. Övriga uppgifter: Företaget jobbar med en kalkylränta på 15%. Leverantörsskulder från
tidigare år på 40.000 kr betalas i januari år 7. Kundfordringar från år 6 på 60.000 kr erhålls
först i februari år 7. UB kassa år 6 är 100 000 kr.

 

Inbetalning : Kundfordring betalning-> 60.000 först i februari år 7.

Utbetalning: Leverantörsskulder betalning-> 40.000 kr betalas i januari år 7.

Ingående Likvida medel ->100 000 kr. (UB kassa år 6 är 100 000 kr.) i år 7 Januari.

 

Jag vet inte vilka poster är fel i min likviditetsbudget men jag har gjord med dessa tankar som jag beskrev. :(

 

Arktos 2263
Postad: 5 sep 00:05 Redigerad: 5 sep 00:07

Nu har du gått igenom det mesta en gång till och det skadar ju inte.
Bra jobbat.

Jag tänkte mig en enkel kommentar till varje rad i budgeten
där det framgår vilken punkt (vilka  punkter) i uppgiftstexten den bygger på.

OBS att kvartalshyran ska erläggas i förskott (pkt02)
Årets första  betalning sker därför i mars, etc 

Och jag saknar fortfarande betalningen för den nya maskinen (pkt07).

Sedan får det väl vara bra?

Robb 36
Postad: 5 sep 18:23 Redigerad: 5 sep 18:49
  Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Inbetalningar                        
Banklån  300000                      
Försäljning 500000 500000 500000 500000 500000 500000 750000 750000 750000 750000 750000 750000
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kundfordringar  0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Summa inbetalningar 800000 560000 500000 500000 500000 500000 750000 750000 750000 750000 750000 750000
                         
Utbetalningar                        
Lokalhyra 0 0 55125 0 0 55125 0 0 55125 0 0 55125
Material 825000 0 0 825000 0 0 825000 0 0 825000 0 0
Löner 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
Reklamsatsningar 50000 0 0 15000 0 0 50000 0 0 15000 0 0
Administrationsomkostnader 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Ränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
Amortering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000
Tillverkningsavdelningens 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
Driftsutbetalningar 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Leverantörsskulder 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inköp av maskin 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa utbetalningar 1538000 273000 328125 1113000 273000 328125 1148000 273000 328125 1113000 273000 373125
                         
Månaders över/underskott -738000 287000 171875 -613000 227000 171875 -398000 477000 421875 -363000 477000 376875
Ingående likvida medel 100000 -638000 -351000 -179125 -792125 -565125 -393250 -791250 -314250 107625 -255375 221625
Utgående likvida medel -638000 -351000 -179125 -792125 -565125 -393250 -791250 -314250 107625 -255375 221625 598500
Robb 36
Postad: 5 sep 18:32 Redigerad: 5 sep 18:53

Hej jag vet inte vad som har hänt men det gick inte att klistra in som föra gång :/ hoppas att det går att förstår jag har lagt på inköp maskinen.

Jag vet inte om det stämmer. Jag tror att det är något fel min lärare skrev att som vägledning så skall det rätta beloppet sluta på strax under 584 000kr :(

 

Arktos 2263
Postad: 5 sep 19:52 Redigerad: 5 sep 19:56

Vad konstigt.
Gick det inte att bara föra in ändringarna i ditt förra kalkylark och klistra in det?

Nu ligger i alla fall hyresbetalningarna i rätt månader och betalningen för maskinen i januari.
Då är jag nöjd.  Att det blir våldsamma underskott så långt jag kan se (t o m juli) är ju tråkigt, men det är ju just om sådant som likviditetsbudgeten ska varna i god tid!

Hur mycket skulle intäkterna öka om man skaffade den nya maskinen?
Stod det något om det?  Bör man verkligen skaffa maskinen??
Vi har egentligen bara sett att det är bättre att köpa den än att hyra den.
OM man verkligen ska skaffa den.

Gå igenom alltihop en gång till innan du lämnar in. 
Det är rätt fort gjort nu när du är så bekant med materialet.
Kolla att allt är med som du tycker ska vara med  (och inget annat),
och att du kan förklara för din lärare hur du har tänkt i varje steg.
Mer än så kan man inte begära.

Sedan blir det säkert lärorikt att höra kommentarerna från din lärare.
Lycka till!

Robb 36
Postad: 5 sep 20:21 Redigerad: 5 sep 20:30
Arktos skrev:

Vad konstigt.
Gick det inte att bara föra in ändringarna i ditt förra kalkylark och klistra in det?

Nu ligger i alla fall hyresbetalningarna i rätt månader och betalningen för maskinen i januari.
Då är jag nöjd.  Att det blir våldsamma underskott så långt jag kan se (t o m juli) är ju tråkigt, men det är ju just om sådant som likviditetsbudgeten ska varna i god tid!

Hur mycket skulle intäkterna öka om man skaffade den nya maskinen?
Stod det något om det?  Bör man verkligen skaffa maskinen??
Vi har egentligen bara sett att det är bättre att köpa den än att hyra den.
OM man verkligen ska skaffa den.

Gå igenom alltihop en gång till innan du lämnar in. 
Det är rätt fort gjort nu när du är så bekant med materialet.
Kolla att allt är med som du tycker ska vara med  (och inget annat),
och att du kan förklara för din lärare hur du har tänkt i varje steg.
Mer än så kan man inte begära.

Sedan blir det säkert lärorikt att höra kommentarerna från din lärare.

Lycka till!

 

 

 

Hur mycket skulle intäkterna öka om man skaffade den nya maskinen? 

Jag fick igen information om detta :(

Men jag har en sista fråga, på frågan 13 det finns den information om att (Företaget jobbar med en kalkylränta på 15%)

 kanske det är något som man måste skriva in i Likviditetsbudet som övriga kostnad eller utb.ränta? 

 

13. Övriga uppgifter: Företaget jobbar med en kalkylränta på 15%. Leverantörsskulder från
tidigare år på 40.000 kr betalas i januari år 7. Kundfordringar från år 6 på 60.000 kr erhålls
först i februari år 7. UB kassa år 6 är 100 000 kr.

Tack, 

Arktos 2263
Postad: 6 sep 00:32

Här används kalkylräntesatsen enbart när man beräknar nuvärden vid investeringskalkyler och inte i något annat sammanhang.

Robb 36
Postad: 6 sep 07:57

Ok! Tack för svar och tack all hjälp :)

Svara Avbryt
Close