7 svar
241 visningar
MalinK 2
Postad: 12 aug 14:10 Redigerad: 13 aug 01:14

Resultatbudget för Pers kiosk Per driver en kiosk- och spel rörelse.

Resultatbudget för Pers kiosk

Per driver en kiosk- och spelrörelse.

Han har gjort en resultatbudget för det kommande året och bedömer följande:

- Försäljning av kioskvaror beräknas till 400 000 kr och spel-inkomster (tips, lotter, trav) beräknas till 1 400 000 kr
- Marginalen på kioskvarorna är 30 % (varukostnaden = 70 % av försäljningen)
- Marginalen på spel är 8 % och resten är kostnaderna går till spelföretagen Tipstjänst, Penninglotteriet och ATG
- Lokalkostnaden är 4 000 kr/månad. Kostnaden för kontorsmaterial, telefon m m beräknas till 1 000 kr/månad.
- Reklamkostnader beräknas till 10 000 kr per år
- Kioskens utrustning köptes för 150 000 kr för tre år sedan och har en ekonomisk livslängd på 12 år
- Per tog ett banklån för att köpa utrustningen. Banklånet uppgår till 100 000 kr och räntan är 12%

Ett år senare vet Per hur det har gått och bokslutet visar följande utfall:

Försäljningen av kioskvaror blev 440 000 kr och inkomster från spel blev 1 320 000 kr.
Varukostnaden uppgick till 300 000 kr och betalningen till spelföretagen till 1 215 000 kr.
Lokalkostnaden, kontor, tele och värde-minskningen blev enligt budget.
Räntekostnaden uppgick till 10 000 kr medan reklamkostnaden blev 15 000 kr.

 

1a) Gör en resultatbudget och en avvikelseanalys för Per kiosk.

Presentera resultatbudget och avvikelseanalys i en tabell med fem kolumner: Post, Budget, Utfall, Avvikelse (kr) och Avvikelse (%). I kolumnen Post redovisar du Intäkter, Kostnader och Resultat. I kolumnen Budget redovisar du budgeterade belopp för året och i kolumnen utfall verkliga belopp vid årets slut.

1a) Gör en resultatbudget och en avvikelseanalys för Per kiosk.

Post
Budget
Försäljning kiosk/spel
1 800 000
Varukostnad
1 400 000
Lokalhyra
48 000
Reklam
10 000
Telefon
12 000
Ränta
12 000
Summa utgifter
1 482 000
Resultat
318 000

Budgeterat resultat ska bli 137 500 SEK
 

 

Min uträkning Är Fel

Uträkning:

Budget Inkomst: kiosk 400 00+ spel 1 400 000= 1 800 000kr

Utfall inkomst: kiosk 440 000+ spel 1 320 000= 1 760 000kr

Avvikelse inkomst: 1 800 000–1 760 000= 40 000kr

Avvikelse i (%) inkomst: 1 800 000–1 760 000/ 1 800 000= 0,02 = 2%

Budget Varukostnad: 400 000x0,7 = 280 000 + 1 120 000 = 1 400 000

Utfall Varukostnad: 300 000+ 1 215 000= 1 115 000

Avvikelser Varukostnad 1 400 000–1 515 000= -115 000

Avvikelser i (%) Varukostnad: 1 400 000 – 1 115 000/1 400 000= 0,08 =8 %

Budget Reklam: 10 000

Utfall Reklam: 15 000

Avvikelse Reklam: 10 000–15 000= -5000

Avvikelse i (%) Reklam: 10 000–15 000/10 000=-0,5= -50%

1)   Budgeterat resultat ska bli 137 500 SEK

Arktos 2270
Postad: 12 aug 14:59 Redigerad: 12 aug 15:01

Välkommen hit!

Det är mycket text och siffror på en gång.
Svårt att läsa när inte text och belopp står på samma rad!

"Presentera resultatbudget och avvikelseanalys i en tabell med fem kolumner: Post, Budget, Utfall, Avvikelse (kr) och Avvikelse (%)."

Gör det. Börja med post (text), budget, utfall, tre kolumner, så får vi se vad det blir.
Jag börjar med att kopiera din resultatbudget. Något i den här stilen:

POST                                              BUDGET             UTFALL         AVVIKELSE        %
Intäkter
Försäljning kiosk/spel           1 800 000
Summa intäkter                      1 800 000  

Kostnader
Varukostnad                            1 400 000
Lokalhyra                                       48 000
Reklam                                           10 000
Telefon                                           12 000
Ränta                                              12 000
Summa kostnader                1 482 000

Resultat                                      318 000

Kopiera den här uppställningen och fyll på med UTFALL.
Kolla siffror och beräkningar och ändra om du kommer på något.

MalinK 2
Postad: 16 aug 09:46
Arktos skrev:

Välkommen hit!

Det är mycket text och siffror på en gång.
Svårt att läsa när inte text och belopp står på samma rad!

"Presentera resultatbudget och avvikelseanalys i en tabell med fem kolumner: Post, Budget, Utfall, Avvikelse (kr) och Avvikelse (%)."

Gör det. Börja med post (text), budget, utfall, tre kolumner, så får vi se vad det blir.
Jag börjar med att kopiera din resultatbudget. Något i den här stilen:

POST                                              BUDGET             UTFALL         AVVIKELSE        %
Intäkter
Försäljning kiosk/spel           1 800 000
Summa intäkter                      1 800 000  

Kostnader
Varukostnad                            1 400 000
Lokalhyra                                       48 000
Reklam                                           10 000
Telefon                                           12 000
Ränta                                              12 000
Summa kostnader                1 482 000

Resultat                                      318 000

Kopiera den här uppställningen och fyll på med UTFALL.
Kolla siffror och beräkningar och ändra om du kommer på något.

Tack när jag såg tavlan så såg jag vart jag gjort fel.

Arktos 2270
Postad: 16 aug 12:42

Vad såg du för tavla?
Vad hittade du för fel?

Jag såg att Avskrivningar saknas bland kostnaderna,
att  Försäljning  inte stämmer  (alla inkomster är inte intäkter)
att  Varukostnad  inte stämmer  (alla utgifter är inte kostnader)

Såg du det också?
Något annat?

Arktos skrev:

Vad såg du för tavla?
...

Gissningsvis  skall det vara tabell, inte tavla.

Majsan 6
Postad: 14 okt 19:41

Jobbar på samma uppgift, så hoppas det är ok jag fyller på med frågor. 

"Betalningen till spelföretagen till 1 215 000 kr."

Räknar man i budget såhär?: 

Marginal på spel: 1 400 000 * 0,08 = 112 000kr

1 400 000 - 112 000 = 1 288 000 kr i betalning till spelföretagen i budget?

Majsan 6
Postad: 14 okt 19:56 Redigerad: 14 okt 20:14

0

Majsan, gör en egen tråd där du berättar om hur långt du har kommit och vart du fastnar. /Moderator

Svara Avbryt
Close