Qetsiyah 6244 – Livehjälpare
Postad: 20 aug 00:47 Redigerad: 20 aug 01:17

Riksdagsalet 2022: läktare på pluggakuten

Det med val är ett känsligt ämne för många, jag vet, men inte för mig och jag tycker inte det borde vara det! Om ingen håller med får tråden dö men jag håller tummarna. Själv har jag gjort två valkompasser och enligt båda var jag en liberal vilket var överraskande, trodde att jag skulle matcha M.

 • Bryr ni er?
 • Ska ni rösta i riksdagsvalet? Vad?
 • Har ni gjort nån valkompass?
 • Vad tycker ni om partiernas valaffischer?
 • Vad är era viktigaste valpunkter?

Och några mer tekniska, mindre värderingsorienterade, frågeställningar från TV4:s valkompass som kanske är enklare att prata om (och min åsikt inom parantes):

 1. Kärnkraft? (JA)
 2. NATO? (Ja?)
 3. Människor ska inte behöva sänka sin levnadsstandard för klimatets skull? (längre svar)
 4. Religiösa friskolor? (NEJ)
 5. Anonyma vittnen? (vet inte)
 6. Internationellt bistånd? (JA)
 7. Betyg från åk 4 (svår fråga och spelar det någon roll?)

Fråga 3 kan jag skriva en snutt om direkt, jag tror inte min åsikt är kontroversiell. Mitt svar är nej eller helst inte, i bemärkelsen att det med teknisk innovation och forskning ska kunna lindras, dvs snälla satsa på ingenjörer och forskare. Jag litar inte på att människor (inkl mig själv) ska handla tillräckligt rationellt för att vända klimatkrisen så hinner vi inte innovera oss ur så blir det ofrivillig levnadsstandardssänkning som gäller.

Fråga 7. Jag var första kullen barn som fick betyg i sexan. Jag vet inte om detta är det tänkta syftet med betyg i lägre och lägre årskurser, men jag blev i alla fall inte plötsligt studiemotiverad av att se mina dåliga betyg i sexan, vem skulle bli det ens? Snarare stressade det upp mina föräldrar vars påputtning (för att använda milda termer) verkligen inte heller gav någon positiv förändring. Att mer organiskt förklara varför skolan är värd att satsa på är viktigare än betyg tycker jag. Dock var det med betyg som positiv feedback (A:n=dopamin och jag blev så beroende) som vände trenden senare i högstadie för mig, så som positiv feedback är betyg ändå bra. Med det sagt är så jag ganska likgiltig till betyg i fyran. Frågan jag snarare vill ställa är vad det blir för skillnad mot de där "kunskapsrapporterna" som man ändå får i mellanstadiet och varför betyg är bättre än det.

Teraeagle Online 16895 – Moderator
Postad: 20 aug 09:16 Redigerad: 20 aug 09:16

Jag hade nog svarat i stort sett likadant som du. Angående fråga 4 så tror jag inte att det är praktiskt genomförbart att sänka sin levnadsstandard. Speciellt inte när merparten av jordens befolkning lever i fattigare länder än Sverige och strävar efter ökat ekonomiskt välstånd. Däremot tror jag, och det tycker jag saknas lite i debatten, att vi kanske måste se annorlunda på konsumtion i framtiden i betydelsen vad vi konsumerar. Vi borde t.ex. lägga mycket mer pengar på mat än vi gör idag. Det skulle dels förbättra villkoren för våra bönder, möjliggöra mer miljövänlig produktion och troligen får vi på köpet mer hälsosamma råvaror. Vi kanske borde lägga mer pengar på upplevelser (sport, kultur etc.) istället för att köpa så otroligt många saker man troligen inte behöver. Om genomsnittspersonen gjorde dessa ändringar skulle vi kunna bibehålla ekonomisk tillväxt och samtidigt minska miljöpåverkan.

Jonto 7924 – Moderator
Postad: 20 aug 14:00

Av de två regeringsalternativ som har kommit att utkristallisera sig (även om inte alla partier accepterar dessa), så vet jag ganska tydligt vilket av dessa som speglar mina värderingar bäst och som jag tror kommer vara bäst för landet. Vilket parti har jag inte bestämt än, utan ska lyssna in valdebatten lite grann. Då jag egentligen tycker att vilken majoritet som uppstår är viktigast, snarare än vilket parti som blir stört, så är det heller inte helt otänkbart att taktikrösta/stödrösta.

Jag har gjort valkompass för de kommunala och regionala valen, där det är något svårare att hitta och få ut information om vad partierna tycker. Vad gäller rikspolitiken är jag redan ganska klar över att kunna göra mitt beslut oberoende av valkompasser.

Viktiga valfrågor för mig är skolan och offentlig sektor, en human migrationspolitik och en stabil ekonomi.

1. Kärnkraft är för mig ingen viktig valfråga. Det är bra att ha en mix av olika energikällor och att behålla viss kärnkraft, eventuellt ersätta viss gammal kärnkraft men den är inget att satsa på långsiktigt heller.

2. NATO är ingen valfråga. Nu har vi ansökt dit och kommer bli med. Det handlar inte längre om ja eller nej till NATO utan hur vi ska arbeta och påverka i NATO.

3. Att göra insatser för klimatet sänker inte levnadsstandarden. Däremot måste staten, det vill säga invånare solidariskt ta kostnaden för den gröna omställningen. Miljövänliga alternativ såsom solceller, elbilar, kollektivtrafik m.m. måste vara billigare än klimatovänligare alternativ och det ska helst inte göras genom skatter  som gör bensin m.m. orimligt mycket dyrare. Subventioner är bra. Dessa måste dock finansieras på något sätt, men gärna då skatter som inte drabbar de på landsbygden som måste köra bil, pensionären som får höga elräkningar eller barnfamiljen som lever på marginalen. Beskatta företagens utsläpp hårdare istället. Det kan också finnas viss idé att återinföra en värnskatt eller fastighetsskatt.

4. Både gällande vinst i friskolor och religiösa friskolor, så har jag tidigare sagt, hårdare granskningar och kontroller och behåll de som fungerar bra och gör rätt samt ta bort de som inte fungerar och gör fel. Det har dock politiker från många håll sagt rätt länge och ingen förbättring har skett, så nu är jag på linjen att säga att man faktiskt får dra alla över en kam och avskaffa systemet.

5. Nej, vi ska värna de rättsprinciper som finns och transparensen i vårt rättssytem.

6. Ja

7. Nej, tvärt om, vänta med betyg till årskurs 9. Betyg fram till årskurs 9 används i princip nästan till ingenting konkret. Det har mest en funktion av att visa hur eleverna ligger till, vilket är viktigt men kan göras på andra sätt än betyg.

Svara Avbryt
Close