5 svar
36 visningar
itter 231
Postad: 1 sep 19:54

rörelse

Hej, sitter lite fast i denna uppgiften: En sten kastas rakt upp, med vilken utgångshastighet ska den kastas för att den 1.2 sekunder senare ska röra sig rakt ner med farten 4 m/s? 

 

Kommit fram att Vy= Vy0-g*t är formeln och att g måste vara -9.82 för att tyngaccelerationen är riktad nedåt. Enligt min tanke borde det se ut såhär --> -4= Vy0-(-9,82*1.2) men detta ger inte rätt svar.. Vad kan jag ha gjort fel?

Yngve 35807 – Livehjälpare
Postad: 1 sep 20:03 Redigerad: 1 sep 20:03

Formeln är v(t) = v0+at

Nu måste du bestämma om positiv riktning är uppåt eller neråt.

  • Om uppåt: Du ska lösa ut v0 ur ekvationen v(1,2) = -4 då a = -9,82 m/s2
  • Om neråt: Du ska lösa ut v0 ur ekvationen v(1,2) = 4 då a = 9,82 m/s2
itter 231
Postad: 1 sep 20:14 Redigerad: 1 sep 20:26

Formeln är den vi har blivit lärda i momentet kaströrelse, hur kan jag använda den formeln jag angivit? 

Oavsett vilken formel man använder så är det viktigt att ha klart för sig vilken riktning som vi anser vara positiv: Uppåt eller neråt.

Den formel ni har lärt er fungerar om vi definierar att positiv riktning är uppåt och att det g som står där är beloppet av tyngdaccelerationen, dvs 9,82 m/s2.

Då ska du lösa ut v9y ur ekvationen vy(1,2) = -4 m/s, dvs -4 = vy0-9,82*1,2.

itter 231
Postad: 1 sep 21:49

Så tyngdaccelerationen är inte negativ i detta fall utan endast hastigheten när bollen faller ner? Varför är det så, varför är inte båda negativa?

Yngve 35807 – Livehjälpare
Postad: 1 sep 23:35 Redigerad: 1 sep 23:37

Acceleration och hastighet är vektorer, så de har en riktning.

Om vi definierar att positiv riktning är uppåt så kommer tyngdaccelerationen att vara negativ eftersom den är riktad neråt (dvs i negativ riktning). En boll som är på väg neråt kommer då att ha en negativ hastighet (eftersom den färdas i negativ riktning).

Om vi istället definierar att positiv riktning är neråt så kommer tyngdaccelerationen att vara positiv eftersom den är riktad neråt (dvs i positiv rikning). En boll som är på väg neråt kommer då att ha en positiv hastighet (eftersom den färdas i positiv riktning).

Om vi förtydligar beteckningarna så att vektorer har ett streck ovanför sig så gäller följande formel generellt för hastigheten v¯\bar{v} vid konstant acceleration (som t ex. vid fritt fall): v¯(t)=v0¯+a¯t\bar{v}(t)=\bar{v_0}+\bar{a}t.

Om du använder den formeln så kommer allt att funka som man förväntar sig.

Men om du istället använder den, i min mening felaktiga, formel som ni har lärt er så måste man göra som jag skrev i svar #4 för att det inte ska bli fel.

Dvs det gg som står i formel är inte en vektor utan istället beloppet av tyngdaccelerationen.

Svara Avbryt
Close