1 svar
209 visningar
VasaE 6
Postad: 24 sep 2020

Ryggsäcken

Hej. 

 

Jag sitter med uppgiften ryggsäcken och har fastnat. Jag behöver er hjälp för att ta mig vidare. Frågan lyder och såhär långt har jag kommit. 

 

För att lösa uppgiften behöver du använda dig av följande delar från "Del II - Grunderna i programmering" i boken

Utskrift till konsolapplikationen (kapitel 3)
Inmatning av data, spara i variabler med korrekt datatyp (kapitel 3)
Selektion, IF eller SWITCH för menyn (kapitel 4). Förslagsvis SWITCH, då det är bättre för menystrukturer
Loop som accepterar menyval tills användaren väljer att avsluta programmet, se exempel 5.4 (s.58)
Kodblock och variablers livslängd, repetera Kapitel 6 och fundera på hur det påverkar ditt program

 

Programmet ska förutom att skriva ut och visa menyn innehålla möjlighet att 

Spara ett föremål i ryggsäcken, användaren ska kunna mata in en sträng under menyval 1, detta ska sparas. Du kan göra det genom att tilldela en Console.ReadLine() till strängvariabeln. Se kapitel 3, och kom ihåg att du kan tilldela och deklarera på två olika platser.
Den inmatade strängen ska kunnas skrivas ut i menyval 2.
När användaren väljer menyval 3 ska strängens värde rensas eller nollställas. Tilldela strängvariabeln ett tomt ""-värde.
Menyval 4 ska avsluta menyloopen.
Kommentera och förklara din kod, försök att förklara och motivera dina val.

 

using System;

namespace Uppgift2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
bool isRunning = true;

while (isRunning)
{


Console.WriteLine("\n\tVälkommen till ryggsäcken");
Console.WriteLine("\t[1]Skriv in ett meddelande");
Console.WriteLine("\t[2]Skriv ut innehållet");
Console.WriteLine("\t[3]Rensa innehållet");
Console.WriteLine("\t[4]Avsluta ryggsäcken");
Console.Write("\n\tVälj: ");


int menyVal = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

// använda menyvalet med if eller switch

switch (menyVal)

{
case 1:
Console.WriteLine("Skriv in ett meddelande");
String meddelande = Console.ReadLine();
//Skriv in ett föremål
break;

case 2:
Console.WriteLine("meddelande +
// Skriv ut innehåll
break;

case 3:
//Rensa innehållet
break;

case 4:
//avsluta ryggsäcken
isRunning = false;
break;
default:
//Uppmaningen att skriva 1 eller 4
break;
}
}
}
}
}

Koden går inte genom kompilering p g a att rad 37 inte är komplett:

Console.WriteLine("meddelande +

Du behöver berätta tydligare vad du behöver hjälp med.

Svara Avbryt
Close