6 svar
136 visningar
fadi332e 23
Postad: 15 nov 2020 14:23 Redigerad: 27 nov 2020 13:09

Folkrörelser

Hej!

hur det skulle sett ut om vi inte hade haft folkrörelser. Då blir det tydligare vilka konsekvenser folkrörelserna har fått idag?

Hur kommer det sig att folkrörelserna i regel inte har så stor del i folks liv idag? Vad i samhällsutvecklingen är det som har gjort att förhållandena har förändrats? Går det att ifrågasätta den utgångspunkten?

Ändrade rubriken /Smaragdalena, moderator

Smaragdalena 57192 – Lärare
Postad: 15 nov 2020 15:16

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

fadi332e 23
Postad: 15 nov 2020 15:38

​Ordet demokrati kommer från grekiskans demos som betyder folket och kratein som betyder styrelse. 500 år före vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden Aten från diktatur till en viss form av demokrati. Men det var fortfarande bara fria män som fick vara med och bestämma. Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över besluten. Idag skulle vi därför inte kalla dåtidens Aten för en demokrati.Europas historia var efter antiken fram till idag långt från demokratisk på det sätt som vi ser i Sverige idag. På olika sätt har demokratin vuxit fram genom att människor har gjort motstånd mot att makten i samhället varit ojämnt fördelad.

Efter antiken hade till exempel kyrkan mycket makt i samhället under flera hundra år. Enväldiga kungar och kejsare sa att de fått sin makt från Gud och inte från folket. Men på 1500-talet började kyrkans makt försvagas, framför allt på grund av att många människor ville förändra kyrkan. De tyckte inte längre att den katolska kyrkan stod för den kristna tron utan att dess verksamhet handlade mer om makt och pengar. Den här förändringen kallas reformationen. Reformationen ledde till en splittring och försvagning av den kristna kyrkan. Sverige lämnade den katolska kyrkan på 1500-talet och blev istället protestantiskt. På 1800-talet utvecklades socialismen, och den mest betydelsefulla personen inom den läran var Karl Marx. Enligt socialismen skulle jämlikhet och rättvisa råda mellan alla människor. Tankarna fick stor spridning, och både fackliga  organisationer och föreningar och socialistiska partier startades runt om i Europa. I slutet av 1800-talet höjdes röster för att jämlikhet och rättvisa även skulle omfatta kvinnor.

fadi332e 23
Postad: 15 nov 2020 15:38

Passar detta svaret?

fadi332e 23
Postad: 15 nov 2020 17:41

???

Smaragdalena 57192 – Lärare
Postad: 15 nov 2020 22:14
fadi332e skrev:

Passar detta svaret?

 

???

fadi332e, det står i Pluggakutens regler att man skall vänta åtminsone 24 timmar innan man bumpar sin tråd. Nu har du bumpat 2 ggr, det är inte OK. /moderator

fadi332e 23
Postad: 15 nov 2020 22:20

​Ordet demokrati kommer från grekiskans demos som betyder folket och kratein som betyder styrelse. 500 år före vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden Aten från diktatur till en viss form av demokrati. Men det var fortfarande bara fria män som fick vara med och bestämma. Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över besluten. Idag skulle vi därför inte kalla dåtidens Aten för en demokrati.Europas historia var efter antiken fram till idag långt från demokratisk på det sätt som vi ser i Sverige idag. På olika sätt har demokratin vuxit fram genom att människor har gjort motstånd mot att makten i samhället varit ojämnt fördelad.

Efter antiken hade till exempel kyrkan mycket makt i samhället under flera hundra år. Enväldiga kungar och kejsare sa att de fått sin makt från Gud och inte från folket. Men på 1500-talet började kyrkans makt försvagas, framför allt på grund av att många människor ville förändra kyrkan. De tyckte inte längre att den katolska kyrkan stod för den kristna tron utan att dess verksamhet handlade mer om makt och pengar. Den här förändringen kallas reformationen. Reformationen ledde till en splittring och försvagning av den kristna kyrkan. Sverige lämnade den katolska kyrkan på 1500-talet och blev istället protestantiskt. På 1800-talet utvecklades socialismen, och den mest betydelsefulla personen inom den läran var Karl Marx. Enligt socialismen skulle jämlikhet och rättvisa råda mellan alla människor. Tankarna fick stor spridning, och både fackliga  organisationer och föreningar och socialistiska partier startades runt om i Europa. I slutet av 1800-talet höjdes röster för att jämlikhet och rättvisa även skulle omfatta kvinnor.

Svara Avbryt
Close