1 svar
19 visningar
Boze är nöjd med hjälpen
Boze 43
Postad: 21 aug 10:14

Sidokedjor som påverkar

Hej,

Är det endast laddade polära sidokedjor hos aminosyror som kan delta i syra bas reaktioner?

Varför kan inte oladdade polära sidokedjor göra det? Exempelvis serin?

mag1 8353
Postad: 21 aug 12:12

Jo sidokedjor hos de andra aminosyrorna (t.ex serin) kan delta i syra/basreaktioner, vilket sker i t.ex. enzymer.

Men som fri aminosyra är pKa hos serins sidokedjas så högt (ca 13) att den inte kommer protolyseras vid de förhållanden där vi oftast pratar om aminosyror. Vid så höga pH som över 13, kommer t.ex. de flesta proteiner att denaturera.

(lite överkurs nu men relevant för sammanhanget) I enzymer kan en sidokedjornas pKa påverkas av de närmaste sidokedjornas egenskaper. På så vis kan en aminosyra som vanligtvis är laddad vid neturalt pH (t.ex. histidin) fås att vara oladdad - och på så vis kunna delta som en bas i en kemisk reaktion, genom att ta upp en proton från t.ex. ett substrat.

Svara Avbryt
Close