7 svar
65 visningar
Kickish 2
Postad: 26 maj 2021 08:39

Spädning av 40% glyoxal till 5ug/ml

Jag ska bereda en glyoxalstandard på 5ug/ml av en 40% Glyoxallösning och tappar bort mig i g/mg/ug/ml/%-räkningen. Jag har använt C1xV1=C2xV2 vid min uträkning, men den stämmer inte när lösningen senare kontrolleras med spektrofotometer.

Jag har en 40% Glyoxallösning. Molmassan är 58.036 g/mol. Densiteten är 1,271 g/ml.

Enligt uppgiften ska jag väga in 0,5000 g 40% Glyoxallösning i en 100 ml mätkolv och späda upp med destillerat vatten till nivåmärket. Sedan ska jag beräkna den exakta koncentrationen av denna lösning. Här får jag koncentrationen till 0,2%. Kan det stämma?

Från denna utspädda glyoxallösning , där jag inte är säker på min koncentrationsuträkning (ev. 0,2%?), ska jag väga in en mängd och överföra till en ny 100 ml mätkolv, så att den nya lösningen får en koncentration på 5 ug Glyoxal/ml. Hur stor mängd ska jag väga in?

Jag omvandlade först 5 ug/ml till procent: 0,0005%. I min 100 ml  "0,2%" Glyoxal-lösning har jag 0,2 g Glyoxal och 99,8 ml vatten. Räknade ut detta 0,2/(99,8+x)=0,000005  x= 39900,2 ml och för att få 5ug/ml ska jag ta 0,25g av den 0,2% glyoxallösningen i en 100 ml mätkolv och späda med destvatten till strecket. Men det stämmer inte när för när jag mäter absorbansen i spektrofotometern där jag får den till 0,468 (ska vara 0,58), så alltså är den för svag. Hur ska jag räkna? Blir alldeles förvirrad av %/mg/ug/ml.

Smaragdalena 67112 – Lärare
Postad: 26 maj 2021 09:21 Redigerad: 26 maj 2021 09:21

Välkommen till Pluggakuten!

Antar att 40 % är 40 mass-%. Då stämmer det att den första lösningen har halten 0,2 % glyoxal - 0,2 g glyoxal i 100 g lösning (lösningen är så utspädd att densiteten borde vara som för rent vatten). 

1 ml av den 0,2 %-iga glyoxallösningen har alltså massan 1 g. Det finns 0,02 g glyoxal i 1 ml av lösningen, d v s 20 mg glyoxal. 

I 100 ml av lösningen med 5 μ\mug glyoxal/ml skall det finnas 500 μ\mug, d v s 0,5 mg glyoxal. Det finns alltså lika mycket glyoxal i 1/40 ml av den första  lösningen som det skall vara i 100 ml av den svagare. Det stämmer med din beräkning att man skulle få 4 liter av den svagare lösningen, om man spädde allt. 0,25 ml borde innehålla lagom mycket för att göra 100 ml av den svagare lösningen.

Vet du om det är en eller två värdesiffror i "40 % glyoxal" i ursprungslösningen?

mag1 5358
Postad: 26 maj 2021 11:54 Redigerad: 26 maj 2021 11:54

Visa hur du räknade ut koncentrationen av den första lösningen du blandade, det verkar som om felet smugit sig in där.

Smaragdalena 67112 – Lärare
Postad: 26 maj 2021 12:55
mag1 skrev:

Visa hur du räknade ut koncentrationen av den första lösningen du blandade, det verkar som om felet smugit sig in där.

Om "40 % Glyoxallösning" är t ex w/v så håller jag helt med (et var därför jag skrev att jag antog att det var mass-%. Att densiteten finns angiven tyder på att mitt antagande var felaktigt.

Kickish 2
Postad: 26 maj 2021 15:24

Den 40% Glyoxal-lösningen är i viktsprocent.

Jag räknade ut procenten på första blandningen såhär:

I den 40% lösningen finns 40% Glyoxal= 0,4 och resten vatten =0,6

Ny blandning innehåller: 0,5 g  40% Glyoxal vägs in (0,4x0,5g=0,2g Glyokal) Vatten till 100 ml. 0,2/99,8=0,002 =>0,2%

Kan det stämma?

mag1 5358
Postad: 26 maj 2021 19:14 Redigerad: 26 maj 2021 19:14

Volymandelen stämmer. Men inte massan då densiteten är 1,271 g/cm3.

Den första lösningens koncentration på 40 (volym/volym, brukar förkortas som v/v) %, är volymandelen. Men koncentrationen i ditt svar är i viktprocent, så du behöver räkna om volymprocenten till viktprocent. Skulle densiteten vara 1 skulle det inte spela någon roll, men nu är densiteten högre för glyoxal.

Börja med att räkna ut hur stor massprocenten glyoxal är i din 40 (v/v)% lösning, genom att utnyttja densiteten 1,271 g/ml för ren glyoxal.

Smaragdalena 67112 – Lärare
Postad: 26 maj 2021 19:48

Det står helt olika densitet på svenska och engelska Wikipediasidan, 1,14 respektive 1,27 g/ml.

mag1 5358
Postad: 26 maj 2021 21:35

Jo det var marigt. 40% lösning i vatten har en densitet av  1,265 g/ml vid 25 °C enligt Sigma, och Fischer.

Medans den rena, men instabila, föreningen har den lägre densiteten 1,14 g/ml enligt tyska wiki.

Så den angivna densiteten i uppgiften är nog för den 40% (v/v) lösningen.

Svara Avbryt
Close