2 svar
37 visningar
micha26 1
Postad: 18 dec 2020 00:57

Stökiometri

Jag fick en uppgift som ser ut så här

2-klorbensoesyra (C 6 H 4 ClCOOH) ska framställas genom reaktionerna nedan. 0,71 g antranilsyra (C 6 H 4 NH 2 COOH) får reagera med 0,25 g natriumnitrit i saltsyra sur lösning, varvid diazonium C 6 H 4 N 2 ClCOOH bildas. 2-klorbensoesyra bildas i efterföljande syntessteg då saltsyra och vatten tillsätts i överskott i närvaro av en Cu(I)-katalysator. 1,02 gram produkt erhålls. Vilken reaktant är begränsande?

Jag har jättesvårt att förstå hur ska jag tänka för att räkna och hur molförhållandet kommer att ser ut om det finns inga koeficienter

Tack för hjälpen 

Smaragdalena 54129 – Lärare
Postad: 18 dec 2020 07:19

Alla koefficienter som inte är utskrivna är 1. 

mag1 2065
Postad: 18 dec 2020 10:07

Det är inte 2-klorobensoesyra du har ritat i strukturformeln, vilket kol sitter kloratomen på i produkten?

Antranilsyran stämmer inte heller, vilket kol sitter aminogruppen på?

Efter det är det bara att räkna ut molantalet per reaktant...

Svara Avbryt
Close