13 svar
43 visningar
Suprice_M-F är nöjd med hjälpen
Suprice_M-F 62
Postad: 4 maj 18:42

Syra-bas

När organiska föreningar som innehåller svavel förbränns produceras svaveldioxid. Mängden SO2 som bildas kan bestämmas genom en reaktion med väteperoxid:

H2O2 (aq) + SO2 (g) → H2SO4 (aq)


Svavelsyran titreras sedan med natriumhydroxid.


När 1,325 g brunkol förbrändes samlades SO2 upp i en lösning av väteperoxid. Det tog sedan 28,44 mL 0,1000 M NaOH för att neutralisera svavelsyran som bildades. Beräkna massprocent svavel i kolprovet.

 

Ska jag beräkna massan från SO2?

1,325 g H2O2 i g/M är => 1,325g/34,016g/mol = ungefär 0,04mol

nH2O2 : nSO2 => 1:1

MSO2 = 64,06g/mol

gSO2 = 64,06 * 0,04 = 2,5g

S:O = 1:2

2,5 / 2 = 1,25g 

 

0,1 * 0,02844dm3 = 0,002844mol NaOH

nSO2 : nNaOH => 1:1

0,002844 * 64,06 = 0,18g

0,18/2 = 0,9g

 

0,9/1,25 = 7%

 

gör jag fel?

Ja, du gör fel. Vad är det som är 1,325 g? Det är inte väteperoxiden.

Börjamed att beräkna hur många mol NaOH som gick åt för att neutralisera den svavelsyra som har bildats. 

Suprice_M-F 62
Postad: 4 maj 20:26
Smaragdalena skrev:

Ja, du gör fel. Vad är det som är 1,325 g? Det är inte väteperoxiden.

Börjamed att beräkna hur många mol NaOH som gick åt för att neutralisera den svavelsyra som har bildats. 

 

nNaOH=c×V=0,1mol/dm3×0,02844dm3=0,002844mol

Bra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiden?

Suprice_M-F 62
Postad: 5 maj 20:20
Smaragdalena skrev:

Bra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiden?

Om jag inte gör fel så har de samma substansmängd. Annars så ser jag inte hur jag ska göra och förlåt för sent svar, jag fick ingen notis.

Nej, svavelsyra är en tvåprotonig syra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiiden?

Suprice_M-F 62
Postad: 6 maj 15:20
Smaragdalena skrev:

Nej, svavelsyra är en tvåprotonig syra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiiden?

Alltså en mol NaOH är ekvivalent med 2 mol svavelsyra för att det reducerar i två steg?

Suprice_M-F skrev:
Smaragdalena skrev:

Nej, svavelsyra är en tvåprotonig syra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiiden?

Alltså en mol NaOH är ekvivalent med 2 mol svavelsyra för att det reducerar i två steg?

Nej, det är ingenting som reduceras (eller oxideras), däremot protolyseras svavelsyra i två steg. Reduktion och oxidation handlar om att elektroner flyttas mellan två olika ämnen, protolys handlar om protoner.

Suprice_M-F 62
Postad: 6 maj 18:10
Smaragdalena skrev:
Suprice_M-F skrev:
Smaragdalena skrev:

Nej, svavelsyra är en tvåprotonig syra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiiden?

Alltså en mol NaOH är ekvivalent med 2 mol svavelsyra för att det reducerar i två steg?

Nej, det är ingenting som reduceras (eller oxideras), däremot protolyseras svavelsyra i två steg. Reduktion och oxidation handlar om att elektroner flyttas mellan två olika ämnen, protolys handlar om protoner.

Ja, jag råka säga fel begrepp. Men att det protolyseras i två steg så får den dubbelt så stor mol som NaOH?

Menar du att det är dubbelt så många mol H2SO4 som NaOH, eller att det finns dubbelt så mycket NaOH som H2SO4?

Suprice_M-F 62
Postad: 6 maj 18:14 Redigerad: 6 maj 18:21
Smaragdalena skrev:
Suprice_M-F skrev:
Smaragdalena skrev:

Nej, svavelsyra är en tvåprotonig syra. Hur många mol svavelsyra reagerade med natriumhydroxiiden?

Alltså en mol NaOH är ekvivalent med 2 mol svavelsyra för att det reducerar i två steg?

Nej, det är ingenting som reduceras (eller oxideras), däremot protolyseras svavelsyra i två steg. Reduktion och oxidation handlar om att elektroner flyttas mellan två olika ämnen, protolys handlar om protoner.

nSO2 = nNaOH / 2= 0,001422molMSO2 = 64,06g/molgSO2 = 0,001422mol × 64,06g/mol = 0,09109332g0,09109332/1,325g 0,069Svar; 6,9%

Suprice_M-F 62
Postad: 6 maj 18:17 Redigerad: 6 maj 18:18
Smaragdalena skrev:

Menar du att det är dubbelt så många mol H2SO4 som NaOH, eller att det finns dubbelt så mycket NaOH som H2SO4?

Jag tror jag blandade ihop det. Istället bildas det för varje svavelsyra molekyl två stycken oxoniumjoner. Antalet oxoniumjoner motsvarar antalet hydroxidjoner. Därför krävs det endast hälften av svavelsyrans substansmängd som för natriumhydroxiden.

Suprice_M-F 62
Postad: 6 maj 18:45
Smaragdalena skrev:

Menar du att det är dubbelt så många mol H2SO4 som NaOH, eller att det finns dubbelt så mycket NaOH som H2SO4?

blir det rätt som jag skrev?

Det ser i alla fall rimligt ut.

Svara Avbryt
Close