4 svar
64 visningar
mouaz är nöjd med hjälpen
mouaz 7
Postad: 29 dec 2021 17:18

Undantags_och_felhantering


Uppgiften ser bra ut, dock så behöver en pseudo kod skickas med innan uppgiften godkänns helt, läs igenom instruktionerna igen och se om du kan lösa detta.

 

using System;

namespace Undantags_och_felhantering_3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
//Deklarerar en int av värde 0 för att vi inte vet vad användare matar in.
int tal = 0;

// Deklaration av variabler
Random slumpat = new Random(); // skapar ett random objekt

int speltal = slumpat.Next(1, 20); // anropar Next metoden för att skapa ett slumptal mellan 1 och 20
// läs på, vad är overload metoder? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.random.next(v=vs.110).aspx

bool spela = true; // Variabel för att kontrollera om spelet ska fortsätta köras


// while loopen gör att programmet fortsätter till användaren gissat rätt.
// Tog bort utropstecken från (spela)
while (spela)
{

do
{
Console.Write("\n\tGissa på ett tal mellan 1 och 20: ");
}
while (!Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out tal)); //Tryprase gör att undvika från kracsher om användaren anger något annat än talet.

if (tal < speltal) //Skapade en annan if istället för eles. Om siffrorna är större en spelsiffrorna kommer texten nedan att matas ut
{
//Saknades ett + som adderar för att binda samman utskrifterna med det tal användare matat in.
Console.WriteLine("\tDet inmatade talet " + tal + " är för litet, försök igen.");
}

//.Om talet är större än speltal kommer texten nedan matas ut.
else if (tal > speltal)
{

Console.WriteLine("\tDet inmatade talet " + tal + " är för stort, försök igen.");
}

//Bytte ut If mot else och tog bort tilldelnigsoperation
else
{
Console.WriteLine("\tGrattis, du gissade rätt!");
spela = false;
}

}
}
}
}//Här beskriver jag pesudokod!!!!
// Man slumpar ett tal
// Användaren väljer mellan 1 och 20
// Om talet är större än en det slumpade talet kommer texten naden matas ut användaren får gissa igen
// Om talet är mindre man ska göra nytt försök
// Om talet är inte för stort eller liten får man Grattis, du gissade rätt.
//Spelet slut

Laguna Online 17496
Postad: 29 dec 2021 19:23

Indentera koden så den går att läsa, med kodverktyget {;}.

Vad behöver du hjälp med?

mouaz 7
Postad: 29 dec 2021 22:09

Min lärare har sagt till mig att det saknar en pseudo kod skickas med innan uppgiften godkänns helt. Hon har skrivet så här till mig: Uppgiften ser bra ut, dock så behöver en pseudo kod skickas med innan uppgiften godkänns helt, läs igenom instruktionerna igen och se om du kan lösa detta.

Lindehaven 771 – Lärare
Postad: 30 dec 2021 13:30

Vilka instruktioner har du fått i uppgiften?

mouaz 7
Postad: 30 dec 2021 18:04

Skriv pseudokod för programmet och använd det för att förstå och arbeta med programmets funktion. Kom ihåg; 

Strukturer markeras med versaler och fet stil (OM, ANNARS, SÅ LÄNGE).
Villkor markeras med kursiv text (OM villkor, SÅ LÄNGE det här är sant)
Instruktioner markeras inte ut. (Skriv ut "Hej!")
Din uppgift blir sedan att se till att programmet kan köras utan körtidsfel. För detta ska du använda dig av TryParse för att hantera felaktig inmatning. Läs på om TryParse på MSDN eller i extramaterialet som vi bifogar längre ned.

Svara Avbryt
Close