2 svar
327 visningar
Nobody är nöjd med hjälpen
Nobody 5
Postad: 28 apr 2019 15:57 Redigerad: 28 apr 2019 15:59

Vad finns det för samband mellan riktningskoefficienten och den specifika värmekapaciteten?

Vi har gjort en laboration och ska skriva en labbrapport. Laborationen gick ut på att man skulle bestämma vattnets specifika värmekapacitet. Vi skulle värma upp vattnet med en doppvärmare under 180 sekunder då man använde en temperaturgivare som beskrev hur temperaturen ändrades under tiden. Med hjälp av Excel ritade jag en graf där Energi var en funktion av Delta T (temperatur) alltså energi på y - axel och ändring av temperatur på x - axeln. Grafens linjära funktion blev: y = 4892,5x + 3886,2.

Frågan som jag vill besvara är: Använd linjens riktningskoefficient för att bestämma vattnets specifika värmekapacitet. Vilket samband finns mellan riktningskoefficienten och c?

Jag vet inte hur jag ska börja tänka logiskt och få fram några små steg till att få rätt svar. Jag ser att det kan finnas något samband mellan k-värdet och c eftersom k-värdet är 4892,5 medan vattnets specifika värmekapacitet är 4190 J/kg * K (enligt formelboken) . Skillnaden är inte gigantisk men det känns som att man behöver utföra någon beräkning. Jag vet inte vad jag ska göra så jag frågar om hjälp. Nedan kommer finnas information om laborationen ifall det kan hjälpa på något sätt. Jag är tacksam för svar.

 

Massa vatten: 1,085 kg

Doppvärmarens effekt: 293,5 W

 

Tid (s)           Temperaturen vatten (C)        Δ Temperatur (C)               Tillförd Energi (J)

0                                  12,8                                                  0                                               0

60                               15,5                                                 2,7                                        17610

120                            19,2                                                 6,4                                        35220

180                             22,9                                               10,1                                      52830

HT-Borås 1560
Postad: 28 apr 2019 17:34

Sambandet är energi = spec. värmekapacitet * vikt * temperaturändring, eller E = c * m * ΔT. 

Om du har 1 kg vatten så bildar c* ΔT en rät linje med riktningskoefficienten c. Så c = k men om det skiljer sig från förväntat värde får du försöka spåra vilka felkällor som kan finnas.

Nobody 5
Postad: 28 apr 2019 17:40

Tack för hjälpen! Uppskattar det.

Svara Avbryt
Close