9 svar
51 visningar
iabelle är nöjd med hjälpen
iabelle 93
Postad: 7 aug 15:49

Värden i mängden

Jag lämnade in en uppgift frågan var:

Bestäm värdemängden för h.

Svaret jag gav var:

d) Vi vet att −1≤sin(πx)≤1 och eftersom vi har funktionen 4sin(π⋅7x/2)5 +6 börjar vi med att multiplicera det med 45 vilket gör att vi får −45 ≤ 4sin(π⋅7x/2)5 ≤ 45 som vi också kan skriva som −0,8≤ 4sin(π⋅7x/2)5 ≤0,8 Vi ska nu lägga på våran konstant så vi får 6−0,8≤ 4sin(π⋅7x/2)5 ≤0,8+6 Vi kan skriva det som 5,2≤ 4sin(π⋅7x/2)5 ≤6,8 Värdemängden för h är alltså [5.2,6.8]

Jag fick då kommentaren:

Du måste motivera varför funktionen antar alla värden i mängden.

Vad menar han med det? vad är det jag ska motivera?

fner 924
Postad: 7 aug 15:59

Förmodligen måste du argumentera för att sin(πx) antar alla värden mellan -1 och 1.

iabelle 93
Postad: 7 aug 16:07

Hur ska jag göra det? det är väll bara så det är enligt enhetstabellen?

D4NIEL 2169
Postad: 7 aug 16:39 Redigerad: 7 aug 16:40

Värdemängden för hh avgörs av dess definitionsmängd. Kanske ingår alla reella tal där? Isåfall bör du infoga det som motivering till att sinusfunktionen antar alla värden mellan -1 och 1.

Jag får en känsla av att uppgiften innehåller något mer, hur var funktionen hh definierad?

iabelle 93
Postad: 7 aug 17:07

(4sin(π⋅7x/2)/5)+6 är funktionen för h

iabelle 93
Postad: 7 aug 17:08 Redigerad: 7 aug 17:13

Vi vet att −1≤sin(πx)≤1 eftersom att sinus endast kan anta värdera [−1,1] oavsett vad den har i parentesen och eftersom vi har funktionen 4sin(π⋅7x/2)5 +6 börjar vi med att multiplicera det med 4/5 vilket gör att vi får −4/5 ≤ 4sin(π⋅7x/2)/5 ≤ 4/5 Vi ska nu lägga på våran konstant så vi får 6 −4/5 ≤ 4sin(π⋅7x/2)/5)+6 ≤ 4/5 + 6 Detta kan också skrivas som 30/5 −4/5 ≤ 4sin(π⋅7x/2)/5)+6 ≤ 4/5 + 30/5 Vilket då blir 26/5 ≤ 4sin(π⋅7x/2)/5)+6 ≤ 34/5 Vi kan se att detta stämmer om vi provar oss fram h(0)=6 h(1)= 26/5 h(2)=6 h(3)= 34/5 h(4)=6 h(5)= 26/5 h(6)=6 h(7)= 34/5 Vi kan här se ett mönster och att alla funktioner ingår i värdemängden eftersom att −1≤sin(πx)≤1 vilket gör att våran funktion har värdemängden [ 26/5 , 34/5 ] Värdemängden för h är alltså [ 26/5 , 34/5

 

Jag har lagt in såhär nu

D4NIEL 2169
Postad: 7 aug 17:25 Redigerad: 7 aug 17:27

Jag skulle inte godkänna att man "provar sig fram" med några värden för h(x)h(x) och sedan säger att man ser ett mönster. Vidare förstår jag inte vad du menar med att "alla funktioner ingår i värdemängden"

Slutligen har du inte motiverat varför sinusfunktionen antar alla värden mellan -1 och 1, men antagligen kan xx anta alla reella tal, dvs h:?h: \mathbb{R}\to ?

Jag tycker att du ska ange målmängd, värdemängd och definitionsmängd för hh

iabelle 93
Postad: 7 aug 17:28 Redigerad: 7 aug 17:30

Jag har målsmängden och definitionsmängden 

Målmängden för h är [4,∞[ och definitionsmängden för h är ℝ

Hur ska jag kunna bevisa det? 

samt hur ska jag motivera att sinus antar alla värden mellan -1  och 1?

iabelle 93
Postad: 7 aug 17:47

Kan man skriva det som att definitionsmängden för h är alla reella tal vilket då gör att sinusfunktionen atar alla värden mellan -1 till 1?

iabelle 93
Postad: 7 aug 23:13

Är motiveringen till att funktionen antar alla värden i mängden att definitionsmängden är ℝ och för alla reella tal så är sin(x) [ -1 , 1 ]? 

är det något mer ni tror han vill att jag ska utveckla?

Svara Avbryt
Close