3 svar
41 visningar
Axel01 är nöjd med hjälpen
Axel01 15
Postad: 4 aug 13:36

Varför är energin i en fjäder inte W = F * s?

Jag har suttit och funderat på varför arebtet eller energin i en fjäder inte blir W = F * S utan att det blir E= k v22Som är formeln för elastisk energi. Jag har läst i min bok och kollat youtube, men jag förstår inte sambandet.

Någon som har lust att utveckla?

Tack på förhand

Fast det blir det! Problemet är att kraften inte är konstant, utan den ändras beroende på töjningen hos fjädern. Kraften hos fjädern beror på elongationen x (hur töjd den är) enligt F=kxF=kx. Om vi tänker oss att vi betraktar en oändligt liten förlängning av fjädern, kallad "dx", så innebär det att vi har utfört arbetet dW=FdxdW=Fdx Om vi substituerar in vårt uttryck för fjäderkraften så bli ekvationen istället dW=kxdxdW=kxdx. Om vi nu tänker oss att vi sträcker ut fjädern från längden 0 till längden x så motsvarar det att beräkna

0WdW=0xkxdx

vilket motsvarar

W=kx22

Jag vet inte om ni har läst om integraler ännu i matten, för man måste greppa det för att inse varför ekvationerna blir som de blir.

Man kan också tänka att kraften som behövs för att spänna fjädern varierar från 0 till k*x, om k är fjäderkonstanten och x är sträckan.

Medelkraften under hela sträckan blir då (0+kx)/2 och

arbetet = x*(0+kx)/2 = kx/2

Axel01 15
Postad: 4 aug 17:41

tack för svaren, jag tror jag förstår. läser fysik 2 nu och ska börja läsa matte 3c om några veckor, läser nämligen på komvux

Svara Avbryt
Close