3 svar
79 visningar
Nichrome är nöjd med hjälpen
Nichrome 1362
Postad: 8 maj 15:31

Varför kan inte nya arter uppstå av att olika arter parar sig med varandra?

 Varför kan inte nya arter uppstå av att olika arter parar sig med varandra?

Min hypotes är att genpoolen inte ändras och därför kan inte nya organismer skapas. Men jag vet inte om detta stämmer eller hur jag ska motivera min hypotes. 

mag1 3089
Postad: 8 maj 21:26

En definitionen av vad en art är är: att två individer från denna art kan para sig med varandra får få fertil avkomma (d.v.s. avkomma som i sin tur kan reproducera sig), ofta genom sexuell reproduktion.

Kan två individer para sig och få fertil avkomma är de definitionsmässigt samma art. Därför kan inte två olika arter paras och få fertil avkomma.

Två arter kan dock para sig och få icke-fertil avkomma, t.ex. häst och åsna som ger den sterila avkomman mulåsna.

Nichrome 1362
Postad: 11 maj 16:25
mag1 skrev:

En definitionen av vad en art är är: att två individer från denna art kan para sig med varandra får få fertil avkomma (d.v.s. avkomma som i sin tur kan reproducera sig), ofta genom sexuell reproduktion.

Kan två individer para sig och få fertil avkomma är de definitionsmässigt samma art. Därför kan inte två olika arter paras och få fertil avkomma.

Två arter kan dock para sig och få icke-fertil avkomma, t.ex. häst och åsna som ger den sterila avkomman mulåsna.

Fast definitionen är väl inte fast? Det finns rätt många olika arter som kan para sig med varandra och få fertila avkommor t.ex isbjörn och grizzlybjörn

mag1 3089
Postad: 11 maj 18:41

Det var därför jag inledde med att skriva "En definition....". Carl von Linné hade t.ex. en morfologisk indelning, d.v.s. efter hur djuren såg ut på utsidan.

Just systerarterna grizzly- och isbjörn skildes åt ganska nyligen och kan få avkomma, varav vissa rapporter gör gällande att avkomman är fertil. Mer divergenta arter t.ex. katt och lodjur kan inte få fertil avkomma (frånsett att lodjuret skulle äta upp katten), så när systerarterna utvecklats tillräckligt länge var och en för sig går det inte att få fertil avkomma, och ännu mer separerade kommer ingen avkomma alls att kunna fås.

Så närbesläktade (syster)arter kan kanske få fertil avkomma, men avkomman kommer vara en hybrid mellan de två arterna - inte direkt en ny art som lever vidare självständigt. Om hybriden parar sig en av ursprungsarterna (t.ex. isbjörn) försvinner snabbt karaktären/fenotyplikheten från den andra ursprungsarten (grizzly).

Svara Avbryt
Close