81 svar
674 visningar
charlie2016 är nöjd med hjälpen!
charlie2016 639
Postad: 25 jun 2019 Redigerad: 11 aug 2019

Värmepump i varaktighetsdiagram

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Hej.Vi har ett nyare villa i Arvika ( årsmedelutetemperatur 4,7 eller om man säger 5C)

Arvika T(år)= 4,7 c eller 5.   DvIT= 20C.      Dvut -20 C.    Värmeeffekt = 6 KW

A) Vi skall Rdovisa i Bifogat varaktighetsdiagram dels den värmeeffekt som värmepumpen avger för att värma radiatorsystemet under ett Normalår.dels eleffekt som under samma tid tillförs Värmepumpens kompressor.Redovisa även den elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen.

B)Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpetronen kräver under ett normalår.

uppgift B vet vi hur vi räknar  E(kompressor)=[cm^2 x kW/ C x C/cm x (h/år)/cm]

E (elpatron)=[Kwh/år]

Egentligt min lärare:

1-Man skall komma ihåg från Termodynamiken att för värmepumpen är både den avgivna värmeeffekten och värmefaktorn beroende på både Förångningstemperaturen ( ca utetemperatur) och kondenseringstemperaturen.

( Framledningstemperaturen till radiatorsystemet).Alltså använder man Figuren du fotade att ta fram både värmepumpenseffekt och värmefaktor vid olika utetemperatur.

2-så länge värmepumpens avgivna värmeeffekt är lägre än huset värmeeffektbehov (vid lägre Utetemperaturer) så är det värmepumpens effekt som ritas in i varaktighetsdiagrammet.Vid högre utetemperatur blir värmepumpens avgivna effekt högre än husets värmeeffektsbehov.Då är det husets värmeeffekt som inritas i varaktighetsdiagrammet ( skillnaden mellan T gräns och T ute).Då kommer värmepumpen först att vara ner för att sedan gå Till/från under varje timme så att timmedeleffekten blir den som huset behöver.

3-Kompressorn eleffekt blir då antingen värmepumpens effekt Dividerat med den COP som gäller vid aktuell utetemp och kondenseringTemp eller husets värme effekt dividerat med aktuell COP.

så man får alltså ta fram en tabell med utetemperatur,Framledningstemperatur,huset effektbehov, värmepumpens avgivna värmeeffekt, COP och Kompressoreffekt.Allt vid ca var femte C ute.

Sen är det ta fram hur man räknar om temperaturdifferens till Kw.

Det man känner är huset effektbehov vid T gräns minus Dvut och hur man räknar om KW till Cm i varaktighetsdiagrammet och Ritar in värmepumpens effekt Respektive kompressorn och elpatronens effekt i diagrammet,slutligen räknar man Areorna för Elpatron och Kompressorel.

Det jag behöver gå genom är uppgift A.DVs hur man Redovisar i bifogat varaktighetsdiagram dels den värmeeffekt som värmepumpens avger för att värma Radiatorsystemet under ett normalår,dels den eleffekten som under samma tid tillförs värmepumpens kompressor.Redovisa även den elenergi som tillförs den eventuella elpetronen i Värmepumpen.

Ändrade från varakihetsdiagram till varaktighetsdiagram i rubriken /Smaragdalena, moderator

Affe Jkpg 6668
Postad: 25 jun 2019

Jag skulle fundera över de blåa siffrorna en stund.

charlie2016 639
Postad: 26 jun 2019

Hej Affe.Den vertikala pilen som du ser är Elpatronen och Den Horisontalla pilen är Kompressorel?

Är det Kw (kilowat) som står vid +10 C?

tusen tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 26 jun 2019

Jag skulle skapa sju staplar (3 av 10 staplar har inget effktbehov), enligt indelningen på x-axeln. Staplarna "hänger" från +10 grader.

I varje stapel definierar jag en medel-ute-temperatur. Då vet jag husets (medel)effektbehov som motsvarar medel-ute-temperaturen. De sju effekt-behoven bildar ett stapeldiagram  i varaktighetsdiagrammet.

Sedan tittar jag i nedanstående diagram hur mycket värmeeffekt värmepumpen max presterar vid varje stapels medel-ute-temperatur.

Eventuell resterande effekt täcks av elpatronen för att täcka husets behov. De två effekterna, vars summa är lika med husets effektbehov, noterar jag lämpligen i eller vid varje effektbehovs-stapel.

Detta tycks vara en inlämninguppgift eller liknande. Så jag funderar över om jag kan hjälpa dig på det sätt som jag brukar. Du får visa att du kan prestera mer än vanlgt, så kanske jag kan justera diverse småfel.

charlie2016 639
Postad: 28 jun 2019

Hej Affe.jag undrar en sak.Du skrev att det är sju staplar och det hänger från +10 grader.

Är det inte 6 staplar från +10 till  Dvut -20? Om du kan vara snäll och förklara lite mer.förlåt jag förstår inte. Det är helt korrekt av dig du sa att (3 av 10 har inget effekt behov).

Det är helt korrekt av dig igen Affe.detta är en inlämningsuppgift som de hade lämnat in och han gjorde en tenta fråga från detta inlämningsuppgifter sen till själva tentan,

jag förstår mig på uppgift b Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpatronen kräver under ett år.

E( kompressor) man multiplicera [ cm^2 * KW/C * C/cm * ( h/år)/cm]

E (elpatron) man multiplicera [ Cm^2 * Kw/C * C/cm * (h/år)/cm]

jag tror man räknar så.

Det jag inte förstår är uppgift a) där det står Redovisa i varaktighetsdiagram  dels den värmeeffekt som värmepumpen avger för att värma Radiatorsystemet under ett år,dels eleffekt som under samma tid tillförs värmepumpen kompressor.Man skall även Redovisa elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen?

tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 28 jun 2019

Gör en sak i taget :-)

Börja med att rita staplarna i varaktighetsdiagrammet, för husets effektbehov!

Affe Jkpg 6668
Postad: 28 jun 2019

Man räknar t.ex. så här:

E=P*tt1/10=876h

För t.ex. husets totala energibehov summerar man sedan de sju effekt-staplarna....

Ehus total=n=17Pn(hus)*t1/10=t1/10n=17Pn(hus)

charlie2016 639
Postad: 29 jun 2019

Menar du att staplarna som pekar uppåt? Jag menar om de skall ha samband med Timmar/år och samband med temperaturen?

eller har jag ritat rätt som du sa 3 av 10 staplar har inget effektbehov?

Affe Jkpg 6668
Postad: 29 jun 2019 Redigerad: 29 jun 2019

Jag har på ett ungefär ritat två effekt-staplar.

Staplarnas höjd avser att motsvara husets medeleffekt-behov under tidsperioden.

Funderar över hur jag gör en uppskattning av medeleffekt-behovet

charlie2016 639
Postad: 29 jun 2019

Tack Affe.jag har ritat resten av Medel-effekts behov med  blyertspenna.jag hoppas att det blev rätt.

vi skall även Redovisa elenergi som tillförs den eventuella elpatronen i värmepumpen.

jag misstänker att det är en horisontell ritning på varaktighetsdiagrammet?

Affe Jkpg 6668
Postad: 29 jun 2019

Hyfsat bra ritat :-)

Var är 4.7graders-linjen?

Alla staplar tycks inte sitta riktigt där dom ska.
Hur tänker du när du gör en uppskattning (eller beräknar) värdet på medel-effekten i varje stapel?

charlie2016 639
Postad: 30 jun 2019

Det är helt sant,Jag har gjort om nästan om alla mina staplar.Det va mycket som va fel jämför med din.

Om vi gör en Värde på medel-effekt så är det första stapel. -14   Andra stapel. -3.  Tredje stapel 4,7. Fjärde stapel på 0.  Femte stapel är på +3  och +6  och +9

charlie2016 639
Postad: 30 jun 2019

Förlåt jag glömde svara på din fråga hur Man räknar värde på Medel-effekt.förlåt jag skriver på ett annat inlägg.hoppas det inte gör.Annars vet jag att det är bara ett inlägg som gäller.

För och räkna värde på Medel-effekt är det så man räknat. E=p*t    Och sen t1/10=876h

E=6* När det gäller tid är det 876/10?

Affe Jkpg 6668
Postad: 30 jun 2019
charlie2016 skrev:

Det är helt sant,Jag har gjort om nästan om alla mina staplar.Det va mycket som va fel jämför med din.

Om vi gör en Värde på medel-effekt så är det första stapel. -14   Andra stapel. -3.  Tredje stapel 4,7. Fjärde stapel på 0.  Femte stapel är på +3  och +6  och +9

I ett diagram ser jag att du försökt rita 4.7 grader-kurvan, men nu tycks du inte förstå .......

Affe Jkpg 6668
Postad: 30 jun 2019
Affe Jkpg skrev:

Hyfsat bra ritat :-)

Var är 4.7graders-linjen?

Alla staplar tycks inte sitta riktigt där dom ska.
Hur tänker du när du gör en uppskattning (eller beräknar) värdet på medel-effekten i varje stapel?

När man skriver kW-siffrorna på det sättet jämte temp.-siffrorna, approximerar man husets effekt-behov som en linjär funktion av ute-temperaturen. Det är meningen att du ska förstå det, för att kunna beräkna medel-effekten i varje stapel.

charlie2016 639
Postad: 1 jul 2019

De siffror som jag har markerat eller jämte temp-siffrorna approximerar man huset effekt Dvs 0-2-4-6 Kw.

Hur beräknar vi medel-effekt i varje stapel?

Jag förstog att jag gjorde fel när jag skulle vissade  4,7 eller 5 graders kurva.Om du ser på bilden jag har ritat med blyertspenna. 4,7 eller 5 graders kurvan är mellan +4 och +6?

Affe Jkpg 6668
Postad: 1 jul 2019

Nu ser jag 4.7-graders linjen.

Varje linje på x-axeln skär 4.7-graders-linjen. Använd dom skärnings-punkterna för att beräkna medel-effekten i varje stapel

charlie2016 639
Postad: 2 jul 2019

Hej Affe.jag har gjort markering ang skärningspunkterna  som du ser så har vi från -20

-9  -6  -3  +2   +4  +8.

När det gäller Och Beräkna medel-Effekt i varje stapel?hur går vi?tar vi och multiplicera -20 * 6 Kw ang stapel 1?

tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 2 jul 2019

Vid skärningspunkterna ska du läsa av kW-värdet.

6.0, 3.8, 3.2....resten fixar själv

Hur använder du kW-värdena för att beräkna husets medel-effekt-behov i varje stapel? 

charlie2016 639
Postad: 2 jul 2019

Jag läser av skärningspunkterna men jag bara undrar en sak?

Kw-värde 6,0 ser vi där på den första stapel.När det gäller 3,8 Är det där jag har gjort ring?Dvs andra ringen?jag undrar om det är rätt?Är det inte den tredje ringen hamnar på 3,6 nästan? Eller om jag har fel.väldig snällt av dig och vissa.

När det gäller Beräkning av husets effekt behov  i varje stapel är det inte och använda sig av denna formel?  E= P*t  och sen t1/10

charlie2016 639
Postad: 3 jul 2019

Hej Affe.jag har hittat alla Kw-värdena  förutom den sista.väldig tacksam om du kan titta dessa Kw-värde jag har hittat vid skärnings-punkterna.

vi börjar med 6    3,8    3,2   1,8    0,6    0,8.  Den sista hamnar precis över +10C  eller 0 C?

charlie2016 639
Postad: 4 jul 2019

Förlåt,jag glömde lägga ut formelsamlingen på denna uppgift som har det med den uppgiften och göra Dvs uppgift b)

charlie2016 639
Postad: 6 jul 2019

Ett exempel på samma uppgift:Jag undrar om man skall redovisa i varaktighetsdiagram för dels den värmeeffekten som värmepumpen avger för att värma radiatorsystemet under ett år.dels den eleffekt som under samma tid tillförs värmepumpens kompressor.man skall även redovisa elenergi som tillförs för den eventuella elpatron i värmepumpen

charlie2016 639
Postad: 7 jul 2019

Förlåt jag hade ritat fel mitt Diagram.Nu är det rätt.Är det så att jag skall även skugga de andra staplarna som vi hade påbörjat med och rita i diagrammet? Dvs 0,3-0,4-0,5-0,6 och 0,7?

Våra värde är 6,0-3,8-3,2.

jag undrar om de 4 sista blir 1,8-0,6-0,8 och vad blir den sista värde?

charlie2016 639
Postad: 8 jul 2019

Hej ,jag har fått vid skärningspunkterna dessa Kw-värde?

Dvs 6,0-3,8-3,2-1,8-0,6-0,8  och 0

jag har dragit en linje uppifrån och ned tills jag möte Begränsade linje.sedan har jag fått dessa Medelvärde på varje stapeln  4,8-3,7-2,9-2,2-1,5-0,8-0,2

hur skall effekterna fördelas på olika staplar?

charlie2016 639
Postad: 9 jul 2019
charlie2016 skrev:

Hej ,För och Beräkna husets Medel-effekt behov i varje stapel så vet vi att vi skall använda oss av Kw-värdet Dvs 6,0 -3,8-3,2-1,8-0,6-0,8.     Skall man använda sig av denna Formel? E=p*t.   t1/10=876h

så man skall ta Tex. 6,0 * tempertaur?    Är det -20?      Hoppas nån kan svara på det.   Väldig tacksam

charlie2016 639
Postad: 10 jul 2019

För och Beräkna husets Medel-effekt behov i varje stapel så räknar man så. E=p*t.    t1/10=876 h

Som jag har visat i min räkne-sätt.

Ang b) uppgift man skall Beräkna hur mycket elenergi som kompressorn och den eventuella elpatronen kräver under ett normalår.vi vet att vi skall använda oss av denna formel  E= area*skalfaktor temperaturaxel=Effektaxel * skalfaktor tidsaxel

Det jag undrar vilket värde är Skalfaktor temperaturaxel=Effektaxel?

är det energibehov vi har summerat de sju Effekt-staplarna Dvs summa= 20,54?eller där jag har satt en ring? Vad är det för värde?

charlie2016 639
Postad: 9 aug 2019

Tusen tack för din hjälp affe.väldig nöjd med denna hjälp

Affe Jkpg 6668
Postad: 10 aug 2019

Du har långt kvar för att lösa uppgift 7a
Varje effekt-stapel ska delas i tre delar.

Affe Jkpg 6668
Postad: 10 aug 2019
charlie2016 skrev:

Hej ,jag har fått vid skärningspunkterna dessa Kw-värde?

Dvs 6,0-3,8-3,2-1,8-0,6-0,8  och 0

jag har dragit en linje uppifrån och ned tills jag möte Begränsade linje.sedan har jag fått dessa Medelvärde på varje stapeln  4,8-3,7-2,9-2,2-1,5-0,8-0,2

hur skall effekterna fördelas på olika staplar?

Hyfsat bra figur :-) När du beräknar medel-värde i varje stapel ska du uppskatta hur stor yta av en hel ruta som streckas i överst på varje stapel. Ditt sätt att betrakta skärningspunkterna 6,0-3,8-3,2-1,8-0,6-0,8-0, för att beräkna medeleffekt, är inte korrekt

charlie2016 639
Postad: 10 aug 2019

Hej Affe.jag har gått genom mina skärningspunkterna igen.De tre första som du sa till mig börjar med 6,0-3,8-3,2 och resten som ja har gått genom igen är 2,3-1,8-1,2-0,3

hoppas detta blir rätt så jag kommer och räkna om Mina Medel-effekt behov igen

Dvs 6 * (-20)=120.  120/10=12

3,8 * (-9)=. 34,2.   34,2/10=3,42

3,2 * (-6)=19,2.  19,2/10=1,92

2,3 * (-2)=4,6.  4,6/10=0,46

1,8 * (+4)=7,2.  7,2/10=0,72

1,2 * (+5)=0,6.  0,6/10=0,06

0,3 * (+8)=2,4.    2,4/10=0,24

charlie2016 639
Postad: 10 aug 2019
charlie2016 skrev:

Hej Affe.jag har gått genom mina skärningspunkterna igen.De tre första som du sa till mig börjar med 6,0-3,8-3,2 och resten som ja har gått genom igen är 2,3-1,8-1,2-0,3

hoppas detta blir rätt så jag kommer och räkna om Mina Medel-effekt behov igen

Dvs 6 * (-20)=120.  120/10=12

3,8 * (-9)=. 34,2.   34,2/10=3,42

3,2 * (-6)=19,2.  19,2/10=1,92

2,3 * (-2)=4,6.  4,6/10=0,46

1,8 * (+4)=7,2.  7,2/10=0,72

1,2 * (+5)=0,6.  0,6/10=0,06

0,3 * (+8)=2,4.    2,4/10=0,24

Affe Jkpg 6668
Postad: 10 aug 2019

Kolla dom tre röda punkterna i medskickad figur. Dom är hörn i en tringel vars yta representerar det "sista" bidraget till medeleffekten i den stapeln.

charlie2016 639
Postad: 10 aug 2019

Hej Affe.jag gick genom alla mina punkter igen och de va två som inte stämde.Nu har vi rätta punkterna.

4,7 graders linje på X-axeln har vi de skärnings-punkterna För och beräkna Medel-effekt i varje  stapeln

-20     -9    -6   -2   +2   +5   +8   +9

Vid skärningspunkterna skall man läsa Kw-värde

6,0    3,8   3,2   2,3  1,8   1,2  0,3  0,1

Jag har använd mig av den Formel. 

E=P*t

t1/10=876h

Den gav mig ett summa på nästan 19,09 eller 19,1

Du sa att sedan varje effekt stapeln delas i tre delar?

Menar du att jag skall dela de färgade stapeln på tre delar? Är det Horisontell eller vertikal skall man delas på tre delar?

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019

Jag uppskattar (utan att räkna) medeleffekterna till:

 4,7-3,5-2,8-2,1-1,4-0,7-0,1

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019

Varje stapel representerar nu husets medel-effektbehov, som ska täckas av värmeanläggningen.

Du ska dela varje medeleffekt-värde i tre delar

Värmepumpens två  delar:

  • 1. Tillförd el till kompressorn
  • 2. "Gratis"- el hämtad från borrhålet

3. Elpatronens tillskott

charlie2016 639
Postad: 11 aug 2019

Affe menar du att varje Medel-effekt värde som vi har fått som Tex 6 *(-20)=120 så tar vi 120/3= 40    3,8 * (-9)= 34,2     34,2/3=11,4

Är det dessa värde vi behöver nu? 40    11,4 

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019
charlie2016 skrev:

Affe menar du att varje Medel-effekt värde som vi har fått som Tex 6 *(-20)=120 så tar vi 120/3= 40    3,8 * (-9)= 34,2     34,2/3=11,4

Är det dessa värde vi behöver nu? 40    11,4 

Jag förstår inte dina siffror....

Medeleffekt-värdena är ungefär:
4,7-3,5-2,8-2,1-1,4-0,7-0,1...kW

Varje värde ska delas i tre delar.

charlie2016 639
Postad: 11 aug 2019

Förlåt Affe jag blandar ihop med Medel-effekt behov.

Är det så man delar Medeleffekt värdena ?

Tex 4,7/3= 1,6 cm

3,5/3=1,2 cm

och sen tar man första kolumen och delar på tre Och den ger 3 gånger 1,6

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019
charlie2016 skrev:

Förlåt Affe jag blandar ihop med Medel-effekt behov.

Är det så man delar Medeleffekt värdena ?

Tex 4,7/3= 1,6 cm

3,5/3=1,2 cm

och sen tar man första kolumen och delar på tre Och den ger 3 gånger 1,6

Uppgiften förser dig med diverse diagram som hjälper dig att dela varje effekt-stapel.

charlie2016 639
Postad: 11 aug 2019

Är det rätt jag har delat in de? Eller menar den kolumen skall vara tex 1,6 och nästa kolum 1,2 cm.eller om du kan vara snäll och visa 

tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019
charlie2016 skrev:

Är det rätt jag har delat in de? Eller menar den kolumen skall vara tex 1,6 och nästa kolum 1,2 cm.eller om du kan vara snäll och visa 

tack

Nä, uppgiften förser dig med diverse diagram som hjälper dig att dela varje effekt-stapel.

Affe Jkpg 6668
Postad: 11 aug 2019

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+7+4+1Framlednings-temp484038????Max Uppvärmingskapcitet4,15,56????Min Uppvärmningkapacitet---2???COP23,5?????Kompressor-el21,6?????Elpatron0,6000000

Med reservation för att värden jag fyllt i är ungefärliga

charlie2016 639
Postad: 11 aug 2019

Affe den tabellen som du skickade skall jag hitta värde på de frågetecken?

Jag har delat upp de på tre delar som du sa.

4,7/3=1,6             3,5/3=1,2     2,8/3=0,93      2,1/3=0,7      1,4/3=0,46

0,7/3=0,23     0,1/3=0,03

Affe Jkpg 6668
Postad: 12 aug 2019
charlie2016 skrev:

Affe den tabellen som du skickade skall jag hitta värde på de frågetecken?

Jag har delat upp de på tre delar som du sa.

4,7/3=1,6             3,5/3=1,2     2,8/3=0,93      2,1/3=0,7      1,4/3=0,46

0,7/3=0,23     0,1/3=0,03

När du tittar på tabellen jag senast gav dig, så ska du (efter att du tänkt en bra stund) inse att tre-/två-delningen blir för första och andra stapeln:
4.7 =  (4.1 - 2.0) + 2.0 + 0.6
3.5 = (3.5 - 1.6) + 1.6        Här finns det ju bara två delar eftersom elpatronen inte behövs

Sedan jobbar du vidare med tabellen och övriga staplar

charlie2016 639
Postad: 12 aug 2019

Hej Affe.jag bara undrar en sak de Medel-effekt värdena som du har skrivit på det är de röda sträcket  på varje stapel. Den första är 4,7 andra 3,5 tredje 2,8 och nästa 2,1.De tre sista hänger jag inte med.som de ser på bilden jag har markerat.Är inte den nästan +3 eller +4 istället för +7? När det gäller näst är det inte +6 istället för +4? Och sista nästan +9?kan du vara snäll och kolla de igen.Väldig tacksam Affe.

Du skrev att när man tittar på tabellen inse man att tre-/två -delningen blir första och andra plats.Jag tänkte på 4,7=( 4,1 är Max uppvärmning kapacitet är det minus 2,0.Den 2,0 är det kompressor-el eller Elpatron?

charlie2016 639
Postad: 12 aug 2019
charlie2016 skrev:

Hej Affe.jag bara undrar en sak de Medel-effekt värdena som du har skrivit på det är de röda sträcket  på varje stapel. Den första är 4,7 andra 3,5 tredje 2,8 och nästa 2,1.De tre sista hänger jag inte med.som de ser på bilden jag har markerat.Är inte den nästan +3 eller +4 istället för +7? När det gäller näst är det inte +6 istället för +4? Och sista nästan +9?kan du vara snäll och kolla de igen.Väldig tacksam Affe.

Du skrev att när man tittar på tabellen inse man att tre-/två -delningen blir första och andra plats.Jag tänkte på 4,7=( 4,1 är Max uppvärmning kapacitet är det minus 2,0.Den 2,0 är det kompressor-el eller Elpatron?

Affe Jkpg 6668
Postad: 12 aug 2019 Redigerad: 12 aug 2019

Affe Jkpg skrev:

Kolla dom tre röda punkterna i medskickad figur. Dom är hörn i en tringel vars yta representerar det "sista" bidraget till medeleffekten i den stapeln.

Kolla dom tre röda punkterna i ovanstående figur. Dom är hörn i en tringel vars yta representerar det "sista" bidraget till medeleffekten i den stapeln. Det är alltså den streckade ytan i förhållande till hela rutans ytan, som ger sista decimalen i varje stapel

Affe Jkpg 6668
Postad: 12 aug 2019

Detta borde du klarat utan att fråga:

4.7 =  (4.1 - 2.0) + 2.0 + 0.6

charlie2016 639
Postad: 12 aug 2019

Affe förlåt att jag är besvärlig.jag undrar bara om mina värde är rätt på de frågetecken  ang Framlednings-temp

31 25  28  30

Affe Jkpg 6668
Postad: 12 aug 2019
Affe Jkpg skrev:

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+7+4+1Framlednings-temp484038????Max Uppvärmingskapcitet4,15,56????Min Uppvärmningkapacitet---2???COP23,5?????Kompressor-el21,6?????Elpatron0,6000000

Med reservation för att värden jag fyllt i är ungefärliga

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,56????Min Uppvärmningkapacitet---2???COP23,5?????Kompressor-el21,6?????Elpatron0,6000000

Jag hade skrivit fel på några medeltemperaturer.

Sedan kan jag inte läsa så noga på diagrammet på framledningstemp., för jag ser inte linjeringen. Du borde klara det själv. Sedan borde du klara att kopiera tabellen jag skriver, fylla i värden och skicka tillbaka tabellen till mig med ev. frågor.

charlie2016 639
Postad: 13 aug 2019
Affe Jkpg skrev:
Affe Jkpg skrev:

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+7+4+1Framlednings-temp484038????Max Uppvärmingskapcitet4,15,56????Min Uppvärmningkapacitet---2???COP23,5?????Kompressor-el21,6?????Elpatron0,6000000

Med reservation för att värden jag fyllt i är ungefärliga

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,56????Min Uppvärmningkapacitet---2???COP23,5?????Kompressor-el21,6?????Elpatron0,6000000

Jag hade skrivit fel på några medeltemperaturer.

Sedan kan jag inte läsa så noga på diagrammet på framledningstemp., för jag ser inte linjeringen. Du borde klara det själv. Sedan borde du klara att kopiera tabellen jag skriver, fylla i värden och skicka tillbaka tabellen till mig med ev. frågor.

   Max uppvärmingskapacitet.          4,1     5,5    6   6,1    6,1   6,1   6,1

   Min uppvärmningskapacitet.         —        —       —    ?       ?      ?        ?

    Cop.                                                        2       3,5     3,7  4,0   5,0  4,5    4,1

   Kompressor-El                                    2        1,6       ?      ?      ?      ?        ?

   Affe jag förstår att man följer Min och Max uppvärmningskapacitet  i samma tabell,men jag

    Förstår inte exakt vilket av dessa tre linje Är för Min uppvärmningskapacitet?

    Även jag vet inte vart man hittar värdena för kompressor-El?

    

 

   

Affe Jkpg 6668
Postad: 13 aug 2019

COP-värdena har du läst fel från diagrammet. Försök igen.

COP=Max UppvärmingskapacitetKompressor-el

charlie2016 639
Postad: 13 aug 2019 Redigerad: 13 aug 2019

Affe Kompressor värdena vart hittar man de.Är det i denna sidan?

kompressor-el värdena kan det vara det första är Dvs Medeleffekt vi har delat på tre delar. 2  1,6   1,2   0,93   0,7   0,46   0,23   0,03?

Affe Jkpg 6668
Postad: 13 aug 2019
charlie2016 skrev:

Affe Kompressor värdena vart hittar man de.Är det i denna sidan?

kompressor-el värdena kan det vara det första är Dvs Medeleffekt vi har delat på tre delar. 2  1,6   1,2   0,93   0,7   0,46   0,23   0,03?

Kompressor-värdena beräknar man, vilket jag nyss beskrivit för dig.

Kompressor-el=Max UppvärmingskapacitetCOP

charlie2016 639
Postad: 13 aug 2019

Affe för och hitta cop så tar man max uppvärmningskapacitet och delar i kompressor-el.

och för och hitta kompressor-el så tar man max uppvärmningkapacitet och delar i cop

Detta förstår jag.

För och hitta cop så är max uppvärmningskapacitet tex om vi tar 6 Dvs kolum 3.

kan du vara snäll och visa i cop diagram eller är det där jag har markerat?

Affe Jkpg 6668
Postad: 13 aug 2019

För kolumn 3

Visa nu att du kan läsa övriga COP-värden!

charlie2016 639
Postad: 13 aug 2019

Tusen tusen tack Affe  🙏🏻jag förstår hur man hittar resten av Cop värde. Det är  2    3,5   3,5   4   4,2   5   Och sista 5,1.

en sista fråga ang Min uppvärmningskapacitet.den röda heldragna sträcket är för Max uppvärmningskapacitet.En av dessa två svarta är för Min uppvärmningskapacitet? Kan du vara snäll och säga vilket det är så har Alla värdena sen.🙏🏻

Affe Jkpg 6668
Postad: 13 aug 2019 Redigerad: 13 aug 2019
charlie2016 skrev:

Tusen tusen tack Affe  🙏🏻jag förstår hur man hittar resten av Cop värde. Det är  2    3,5   3,5   4   4,2   5   Och sista 5,1.

en sista fråga ang Min uppvärmningskapacitet.den röda heldragna sträcket är för Max uppvärmningskapacitet.En av dessa två svarta är för Min uppvärmningskapacitet? Kan du vara snäll och säga vilket det är så har Alla värdena sen.🙏🏻

Du borde öva mer på att läsa diagram. Flera av dina lästa COP-värden är felaktiga.

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,05,56,1???Min Uppvärmningkapacitet---2???COP2,23,43,74,04,24,75,0Kompressor-el1,91,5?????Elpatron0,6000000

charlie2016 639
Postad: 14 aug 2019

Hej affe.jag undrar på en sak.jag såg att mina 3 sista max uppvärmningskapacitet va fel,Dvs kolum 5-6-7 men om du tittar på bilden nedan 0 Medel-temperatur,kolum 4 så  hamnar på 6,1.Det är helt okej,om vi tar nästa kolum 5 Dvs +3 så hamnar vi fortfarande på 6,1 som du ser det är ett konstant sträck hela vägen upp?eller hur skall man tänka?

Kan du vara snäll och hjälpa mig med det.

tusen tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 14 aug 2019
charlie2016 skrev:

Hej affe.jag undrar på en sak.jag såg att mina 3 sista max uppvärmningskapacitet va fel,Dvs kolum 5-6-7 men om du tittar på bilden nedan 0 Medel-temperatur,kolum 4 så  hamnar på 6,1.Det är helt okej,om vi tar nästa kolum 5 Dvs +3 så hamnar vi fortfarande på 6,1 som du ser det är ett konstant sträck hela vägen upp?eller hur skall man tänka?

Kan du vara snäll och hjälpa mig med det.

tusen tack

Rätt tänkt...

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,05,56,16,16,16,1COP2,23,43,74,04,24,75,0Kompressor-el1,91,5?????Elpatron0,6000000

charlie2016 639
Postad: 14 aug 2019

Tack Affe.jag undrar om du kan se om värde på min uppvärmningskapacitet är rätt?

2   2,1   2,3   Och 2,4

Affe Jkpg 6668
Postad: 14 aug 2019

Varför är dina ritade vertikala stödlinjer inte lodräta?

Jag gissar att "min. uppvärmningskapacitet" avser en varvtalsreglerad kompressor, när den arbetar med lägsta möjliga varvtal. Varvtalsreglering tillämpas för att minska antalet start/stop av kompressorn och har störst betydelse vid varmare utetemperaturer. "Min. uppvärmningskapacitet" tycks därför inte ha någon betydelse för att lösa uppgiften.

Du har inte ens lyckats skriva av mina tabellvärden korrekt :-(

charlie2016 639
Postad: 14 aug 2019

Affe jag skickar igen så kan du se det.Alla värde i tabellen stämmer.jag räknade bara fel på en  värde på kompressor-el .Som du sa för och räkna kompressor-el så tar man max uppvärmningskapacitet/cop.

Tex kolum 1 för kompressor-el=4,1/2,2=1,9

kolum 2=5,0/3,4=1,5

kolum 3=5,5/3,7=1,5

kolum 4=6,1/4=1,5

kolum 5=6,1/4,2=1,4

kolum 6=6,1/4,7=1,3

kolum 7=6,1/5=1,2

kolum 7=6,1/5=

Affe Jkpg 6668
Postad: 15 aug 2019 Redigerad: 15 aug 2019

Då återstår det lite detaljer för att svara på alla frågor i uppgift 7a och 7b

charlie2016 639
Postad: 15 aug 2019

Affe du skrev att när man tittar på tabellen inse man att  tre-/två-delningen blir första och anda stapeln

om jag tar den första  tex:

4,7=(4,1-1,9)+2,2+0,6=5

3,5=(3,5-1,5)=2

är dessa två av sju rätt🙏🏻?

tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 15 aug 2019

Nä, delarna är:

Effektbehovet"Gratis"-effektKompressor-elElpatron4,74,1-1,91,90,63,53,5-1,51,5

charlie2016 639
Postad: 15 aug 2019

Så om vi börjar med första 4,7=(4,1-1,9)+1,9+0,6=

3,5=(3,5-1,5)+1,5=

Räknar man tredje och fjärde på samma sätt Dvs 

2,8=(2,8-1,5)+1,5 ?

2,1=(2,1-1,5)+1,5 ?

Affe Jkpg 6668
Postad: 15 aug 2019
charlie2016 skrev:

Så om vi börjar med första 4,7=(4,1-1,9)+1,9+0,6=

3,5=(3,5-1,5)+1,5=

Räknar man tredje och fjärde på samma sätt Dvs 

2,8=(2,8-1,5)+1,5 ?

2,1=(2,1-1,5)+1,5 ?

Jo, det är korrekt :-) Jag hoppas att du också förstår varför, så det inte bara är "siffer-exercis"

charlie2016 639
Postad: 15 aug 2019 Redigerad: 15 aug 2019

Ja.affe är 5 och 6 och 7 är samma?

1,4=(1,4-1,4)+1,4=?

0,7=(0,7-1,3=?

0,1=(0,1-1,2)+1,2=?

Affe Jkpg 6668
Postad: 15 aug 2019

Jag ser nu att vi tycks behöva en ny rad vi kan kalla:
Medeleffekt kompressor-el.
Det är bara i den första kolumnen som kompressorn kan gå kontinuerligt och ge max uppvärmningskapacitet.
I dom andra kolumnerna måste man tillämpa varvtalsreglering eller start/stop-reglering

charlie2016 639
Postad: 15 aug 2019

Affe jag va lite tveksam när det gällde  sista kolumen Dvs 0,1=(6,1-1,3)+1,3= ? Är det rätt?

kolum 5 och 6 behöver jag hjälp

Affe Jkpg 6668
Postad: 15 aug 2019 Redigerad: 15 aug 2019

Jag ser nu att vi tycks behöva en ny rad vi kan kalla:
Medeleffekt kompressor-el.
För kolumn 2-7 tycks gälla:

Medeleffekt kompressor-el =(Kompressor-el)*Medel-effektMax Uppvärmningskapacitet

charlie2016 639
Postad: 16 aug 2019

Så kolum 2 och 7 blir så

Kolum 2=1,5 * 3,5/5,0=?

Kolum  3= 1,2 * 0,1/6,1=?

Affe kan du bara förklara igen varför skall vi använda oss av denna Formel på Kolum 2 och 7?Dvs multiplicera kompressor-el i medel-effekt / max uppvärmningkapacitet?

Tack

Affe Jkpg 6668
Postad: 16 aug 2019

Varje stapel motsvarar nu en medel-effekt för husets effektbehov.

Ska man dela en stapel i två/tre delar, för att generera effektbehovet, måste delarna också vara medeleffekter.

charlie2016 639
Postad: 16 aug 2019

Affe nu när vi har alla våra värde på Kolum 1-2-3-4-5-6-7 När vi summerar alla dessa värde,får vi (effektbehovet) Grattis-effekt kompressor-el Elpatron

Dvs 4,7+1,05+2,8+2,1+1,4+1,9+0,019= 13.969 

Affe Jkpg 6668
Postad: 16 aug 2019

Du måste knyta an till någon slags verklighet för att förstå vad det är du summerar. Upprepade gånger ser jag hur du hanterar siffror som någon slag sifferexercis utan verklighetsanknytning. Vad är det nu du vill summera?

charlie2016 639
Postad: 16 aug 2019

Jag förstår det Affe.det är helt sant du säger.man måste förstå sig på det.helt rätt.Det bara blev fel det jag skrev om summera.förlåt.

tusen tack för din hjälp bästa matte lärare🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Affe Jkpg 6668
Postad: 17 aug 2019
Affe Jkpg skrev:
charlie2016 skrev:

Hej affe.jag undrar på en sak.jag såg att mina 3 sista max uppvärmningskapacitet va fel,Dvs kolum 5-6-7 men om du tittar på bilden nedan 0 Medel-temperatur,kolum 4 så  hamnar på 6,1.Det är helt okej,om vi tar nästa kolum 5 Dvs +3 så hamnar vi fortfarande på 6,1 som du ser det är ett konstant sträck hela vägen upp?eller hur skall man tänka?

Kan du vara snäll och hjälpa mig med det.

tusen tack

Rätt tänkt...

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,05,56,16,16,16,1COP2,23,43,74,04,24,75,0Kompressor-el1,91,5?????Elpatron0,6000000

Då har vi en ny rad att fylla i

Medel-effekt4,73,52,82,11,40,70,1Medel-temp-14-7-40+3+7+9Framlednings-temp48403832272220Max Uppvärmingskapcitet4,15,05,56,16,16,16,1COP2,23,43,74,04,24,75,0Kompressor-el1,91,51,51,51,41,31,2Medel-Kompressor-el1,91,1?????Elpatron0,6000000

charlie2016 639
Postad: 17 aug 2019

Okej så det Fortsätter.affe för och hitta Medel-kompressor-el så verkar som att man skall hitta uppvärmningskapacitet,men vilket kurva skall man följa?

Affe Jkpg 6668
Postad: 17 aug 2019
charlie2016 skrev:

Okej så det Fortsätter.affe för och hitta Medel-kompressor-el så verkar som att man skall hitta uppvärmningskapacitet,men vilket kurva skall man följa?

Det är ingen kurva utan en beräkning, som jag redan beskrivit:

Medeleffekt kompressor-el =(Kompressor-el)*Medel-effektMax Uppvärmningskapacitet

charlie2016 639
Postad: 17 aug 2019

Tack affe🙏🏻

Svara Avbryt
Close