2 svar
20 visningar
Maggi101 är nöjd med hjälpen!
Maggi101 45
Postad: 16 sep 2020

Värmetransportmotstånd

Q=(T1-T2)/R,total

R, värmetransportmotståndet har jag svårt att beräkna rätt. Jag antog att R utsida beräknas med 1/hA, där h=20W/m^2 C och arean är hela figuren 4•6=24

Jag vet att jag tänker fel, men vad är det jag glömmer?

Visa hur du beräknar det sammansatta värdet för värmeledningsförmågan! Vad betyder R respektive h i din bok (det är inte helt standardiserat).  Du behöver ta hänsyn till att värmen "går igenom" cellplasten, murbruket, tegelstenen och murbruket. Dessutom behäver du ta hänsyn till de konvektiva värmeledningstalen. Beräkna hur mycket energi som läcker igenom per kvadratmeter (du har ju värmeledningsförmågan) varje sekund och multipicera det med 24, som du har skrivit.och

Massa 222
Postad: 16 sep 2020

R=1k=1α1+1nbj(j+1)λj(j+1)+1αn+1==110+0,020,04+0,020,22+0,150,72+0,020,22+120=1,04

Q=A*(T1-T2)/R=?

Kan det ge något?

Svara Avbryt
Close