1 svar
568 visningar
Salsadansssar 212
Postad: 11 aug 2019 Redigerad: 11 aug 2019

Vattenpotential

Hej!

Jag har förstått i stora drag vad vattenpotential är och vad dess två huvudkomponenter innebär men har lite svårt att tillämpa faktan d.v.s. jag ser inga samband. 

Det jag förstått är att vattenpotentialen är diffusionen av vattnet och de rör sig från ett område med hög koncentration till ett område med låg koncentration. Om vattnet är rent är vattenpotentialen noll och ju fler lösa ämnen det finns  desto mer negativ är vattenpotentialen. Ju mer negativ lösningen är desto mer benägen är den att ta upp vatten. Vattenpotential kan därefter delas in i två huvudkomponenter. Osmotisk tryck är trycket som skapas när vatten diffunderar från ett område med hög koncentration av lösta ämnen till ett område med låg koncentration av lösa ämnen. Lösningens potential blir mer negativ när antalet lösa ämnen i vätskan ökar. Därefter finns tryckpotential som verkar i celler med cellvägg, när vatten flödar in i cellen ökar trycket från cellväggen och motverkar diffusionen. 

Jag tycker att jag förstått själva innebörden av vad vattenpotential innebär (hoppas jag), men behöver lite exempel på områden när vattenpotential är verkande och hur de påverkar cellen. Själv tänkte jag när man jämför djurceller med växtceller, eller när man undersöker biologiska membraner där alla membraner är semipereabla dvs, att vissa ämnen kan diffundera genom membranet medan andra inte kan det och hur vattenpotential påverkar detta! Skulle verkligen uppskattas med någon typ av exempel för att visa hur allt hänger ihop!

Om vattnet är rent är vattenpotentialen noll och ju fler lösa ämnen det finns desto mer negativ är vattenpotentialen. Ju mer negativ lösningen är desto mer benägen är den att ta upp vatten.

Vad menar du med "fler lösta ämnen"? Menar du "fler olika upplösta ämnen" eller menar du "större substansmängd av upplösta ämnen"? Det är väldigt olika betydelser!

Vad menar ud med "en negativ lösning"? En lösning innehåller alltid lika stor positiv som negativ laddning och är därför elektriskt neutral. Om det är så att du menar "ju större negativ (vatten)potential en lösning har", så skriv det och inte något annat!

Svara Avbryt
Close