11 svar
110 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 387
Postad: 3 apr 2022 16:06 Redigerad: 3 apr 2022 16:07

Vektorer och vinklar.

En motorbåt har i stillastående vatten farten 7,0 m/s. Båten kör i en älv där vattnet strömmar rakt söderut med farten 3,0 m/s.

 

a) Bestäm båtens hastighet om den styrs i rakt östlig riktning.

Där kom jag fram till cirka 7,6 m/s. Med hjälp av Pythagoras sats.

 

b) Vilken kurs ska båten hålla för att röra sig rakt österut?

Här har jag fastnat. Testat att rita runt i koordinatsystem men det släpper inte.

 

Snushunk 150
Postad: 3 apr 2022 16:15 Redigerad: 3 apr 2022 16:20

Nu håller båten kursen (k-värdet) 1, dvs den siktar rakt österut, men den slänter nedåt av strömmen. Vilken kurs ska båten ha för att hypotenusan ska peka rakt österut, dvs inte peka nedåt? Testa rita triangeln så att hypotenusan pekar österut (som om den vore en vektor)! 

StudieRo 387
Postad: 3 apr 2022 18:40 Redigerad: 3 apr 2022 19:37

Tack för svaret.

Jag vet inte hur jag ska vrida triangeln i systemet korrekt så att hypotenusan går parallellt med linjen x. 

 

Jag har provat använda triangelräkning för att försöka få fram vinkeln i ena hörnet men får fel grader. Stämmer ej med facit.

StudieRo 387
Postad: 12 apr 2022 12:48 Redigerad: 12 apr 2022 12:48

Kollar tillbaka på uppgiften. Försökt igen, lyckas inte..

Någon som vill ge mig ledtråd?

 

Gäller alltså frågan b) Vilken kurs ska båten hålla för att röra sig rakt österut?

Smaragdalena 71012 – Lärare
Postad: 12 apr 2022 13:02

Jag har provat använda triangelräkning för att försöka få fram vinkeln i ena hörnet men får fel grader. Stämmer ej med facit.

Det är  inte lätt att gissa vad du har gjort fel när du inte berättar  hur du har räknat.

 

Är du med på att hastigheten rakt österut kommer att vara mindre än 7 m/s (fast det frågar man inte efter)?

Du har ju en triangel där en katet är 3 m/s och hypotenusan har värdet 7 m/s. Vilken blir vinkeln?

StudieRo 387
Postad: 12 apr 2022 15:17 Redigerad: 12 apr 2022 15:18

 

 

Är det den spetsigaste vinkeln jag ska räkna ut? Har försökt med sinus och tangens, får ut vinkeln cirka 25 grader på den spetsigaste

Smaragdalena 71012 – Lärare
Postad: 12 apr 2022 15:36

Ett av dina förslag är rätt. Är det sinus eller tangens du skall använda om du vet hypotenusan och den motstående kateten?

StudieRo 387
Postad: 12 apr 2022 15:45

Sinus, om jag använder mig av formeln för sinus. Motstående katetHypotenusan
Då får man ut den spetsiga vinkeln genom Sin-1 av denna kvot.
Då får jag ut svaret cirka 25. I sammanhanget betyder 25 grader.
Vilket inte stämmer med facit, som påstår att svaret ska vara 65 grader.

Smaragdalena 71012 – Lärare
Postad: 12 apr 2022 15:54

Att det är 65o är helt klart för att de vill ha den stora av de trubbiga vinklarna istället. Står det någonstans i din bok hur man definierar "vilken kurs"? Enligt engelska Wikipedia är rakt norrut 0o så 65o motsvarar "25o mer norrut än rakt österut".

StudieRo 387
Postad: 12 apr 2022 16:22

Från norr så är ju kursen 65 grader. 

 

Mitt fel var att jag utgick från östlig riktning.

 

Boken har i samband med någon uppgift nämnt det där om hur man anger en kurs men hittar inte tillbaka till den..

Smaragdalena 71012 – Lärare
Postad: 12 apr 2022 16:27

Min personliga uppfattning är att "hur en kompass graderas" inte kan anses vara så mycket allmänbildning att man kan utgå ifrån att folk vet det (däremot att en kompassnål  pekar mot norr).

StudieRo 387
Postad: 12 apr 2022 16:34

Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close