7 svar
1737 visningar
Aspen 8
Postad: 24 okt 2020 12:55

Vem har mest makt riksdagen eller regeringen?

Vem av de två är det som har mest makt i Sverige? Vilka argument finns det för dem?

Magister Dixit 124
Postad: 25 okt 2020 15:25

Vad tror du själv är rätt svar och varför tror du i så fall att det är rätt?

Aspen 8
Postad: 25 okt 2020 22:42

Eftersom riksdagen väljer statsminister som i sin tur väljer regering och att propositionerna måste godkännas av riksdagen skulle jag säga att riksdagen har mest makt. Men regeringen bestämmer framförallt vad som ska röstas på och de verkställer riksdagens beslut.

Magister Dixit 124
Postad: 25 okt 2020 22:53
Aspen skrev:

Eftersom riksdagen väljer statsminister som i sin tur väljer regering och att propositionerna måste godkännas av riksdagen skulle jag säga att riksdagen har mest makt. Men regeringen bestämmer framförallt vad som ska röstas på och de verkställer riksdagens beslut.

Alla riksdagsledamöter har personliga mandat och kan rösta hur de vill, även om partigrupperna brukar visa en enad linje i de flesta frågor. En riksdagsledamot, eller flera, kan även lägga fram motioner i riksdagen och därigenom få gehör för sin åsikt. Även utskotten kan lägga fram förslag, genom så kallade utskottsinitiativ.

När det gäller makt skulle jag tveklöst säga att riksdagen har "mest makt". Detta av ett antal skäl, till exempel följande tre.

  • Sveriges viktigaste grundlag, regeringsformen, säger att riksdagen är folkets främsta företrädare och att regeringen är ansvarig inför riksdagen.
  • Det är riksdagen, inte regeringen, som stiftar lagar och grundlagar. Det är således även riksdagen som kan avskaffa demokratin.
  • Riksdagen kan genom en misstroendeomröstning avsätta statsråd eller hela regeringen.
Aerius 504
Postad: 25 okt 2020 22:53
Aspen skrev:

Eftersom riksdagen väljer statsminister som i sin tur väljer regering och att propositionerna måste godkännas av riksdagen skulle jag säga att riksdagen har mest makt. Men regeringen bestämmer framförallt vad som ska röstas på och de verkställer riksdagens beslut.

Intressant. Regeringen verkställer riksdagens beslut. Det visste jag inte. Svara på det här, vad görs i riksdagen?

Magister Dixit 124
Postad: 25 okt 2020 23:26 Redigerad: 25 okt 2020 23:28
Aerius skrev:
Aspen skrev:

Eftersom riksdagen väljer statsminister som i sin tur väljer regering och att propositionerna måste godkännas av riksdagen skulle jag säga att riksdagen har mest makt. Men regeringen bestämmer framförallt vad som ska röstas på och de verkställer riksdagens beslut.

Intressant. Regeringen verkställer riksdagens beslut. Det visste jag inte. Svara på det här, vad görs i riksdagen?

Att regeringen verkställer riksdagens beslut är ändå ett så pass vedertaget uttryck, att det står med på både regeringens och riksdagens respektive webbplats.

Regeringen.se
När riksdagen har fattat ett beslut, till exempel om en ny lag eller om statsbudgeten, är det regeringens uppgift att verkställa riksdagens beslut. Om en ny lag medför att medborgarna får nya rättigheter eller skyldigheter innebär det samtidigt nya arbetsuppgifter för den myndighet som ansvarar för frågan. En stor del av regeringens arbete går därför ut på att styra de statliga myndigheterna så att nya lagar får genomslag och följs.

Riksdagen.se
Efter att riksdagen beslutat om en ny lag ska regeringen till att börja med se till att lagen publiceras i Svensk författningssamling, SFS. SFS finns på internet, och där kan alla läsa lagen.

[...]

Sedan ska regeringen verkställa riksdagens beslut, det vill säga att se till att det blir som riksdagen har bestämt. Regeringens olika departement, de statliga myndigheterna och bolagen hjälper regeringen i det arbetet.

Aerius 504
Postad: 26 okt 2020 01:01
Magister Dixit skrev:
Aerius skrev:
Aspen skrev:

Eftersom riksdagen väljer statsminister som i sin tur väljer regering och att propositionerna måste godkännas av riksdagen skulle jag säga att riksdagen har mest makt. Men regeringen bestämmer framförallt vad som ska röstas på och de verkställer riksdagens beslut.

Intressant. Regeringen verkställer riksdagens beslut. Det visste jag inte. Svara på det här, vad görs i riksdagen?

Att regeringen verkställer riksdagens beslut är ändå ett så pass vedertaget uttryck, att det står med på både regeringens och riksdagens respektive webbplats.

Regeringen.se
När riksdagen har fattat ett beslut, till exempel om en ny lag eller om statsbudgeten, är det regeringens uppgift att verkställa riksdagens beslut. Om en ny lag medför att medborgarna får nya rättigheter eller skyldigheter innebär det samtidigt nya arbetsuppgifter för den myndighet som ansvarar för frågan. En stor del av regeringens arbete går därför ut på att styra de statliga myndigheterna så att nya lagar får genomslag och följs.

Riksdagen.se
Efter att riksdagen beslutat om en ny lag ska regeringen till att börja med se till att lagen publiceras i Svensk författningssamling, SFS. SFS finns på internet, och där kan alla läsa lagen.

[...]

Sedan ska regeringen verkställa riksdagens beslut, det vill säga att se till att det blir som riksdagen har bestämt. Regeringens olika departement, de statliga myndigheterna och bolagen hjälper regeringen i det arbetet.

Menade det. Det var ändå helt nytt för mig. Min frågeställning på slutet handlade om jag tror TS missat vad som händer i riksdagen. Jag uppfattar det som TS tror riksdagen är något slags parti som alla andra partier

Teraeagle Online 13869 – Moderator
Postad: 26 okt 2020 07:54 Redigerad: 26 okt 2020 08:16

Regeringen har en ganska betydelsefull makt som riksdagen saknar. För det första har regeringen nästan all makt över utrikespolitiken och kan t.ex. erkänna andra stater (vilket Sverige nyss gjorde med Palestina). Den måste diskutera utrikespolitiken med riksdagen men har själv möjlighet att fatta många beslut. Det kan ha ganska stor betydelse för Sveriges relation till andra länder. För det andra kan regeringen även upplösa riksdagen och kalla till ett extra val.

Det är visserligen sant att riksdagen stiftar lagar, men regeringsformen utgår från att det är regeringen som kommer med lagförslagen. Regeringen sitter på utredningsväsendet och alla departement med många tjänstemän som kan bereda lagförslag. Även om det finns en riksdagsmajoritet för något lagförslag är det mycket svårt att genomföra om regeringen är emot det. Riksdagen har ett jättelitet kansli, riksdagens utredningstjänst, som kan utreda mindre lagförslag. Större ändringar kräver omfattande utredningar och regeringens resurser så att lagen blir rätt och träffsäker, dvs den får inte strida mot grundlagen och den ska vara tillämpbar i domstol. Därför stiftar riksdagen sällan egna lagar på motioner från ledamöter, utan ger ett tillkännagivande till regeringen där de uppmanar den att komma med ett lagförslag. Regeringen kan dock strunta i förslaget helt och hållet om den så vill.

Regeringen har även en hel del annan makt. Exempelvis styr den över nästan alla myndigheter via regleringsbrev där den skriver vad myndigheterna ska pyssla med, samt har möjlighet att inrätta och avskaffa myndigheter och/eller deras generaldirektörer. Regeringen har även rätt att benåda dömda personer i princip oavsett vilket brott de har begått. Utöver det kan regeringen själva fatta beslut över vissa saker då en del myndighetsbeslut går att överklaga till regeringen, ofta olika typer av tillståndsansökningar. Regeringen kan även själv lyfta upp såna beslut till sig själv från sina myndigheter (nu senast t.ex. Preem-frågan).

Svara Avbryt
Close