23 svar
659 visningar
mask134 är nöjd med hjälpen!
mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Vet inte hur jag kan lösa.

Hej jag har fastnat på den här frågan och jag vet inte hur jag kan lösa. Frågan är: 

Utifrån detta kan substansmängden hydroxidjoner bestämmas. Vad blir substansmängden hydroxidjoner?

jag har också reaktionsformel. 2Na+ 2H20 → 2NaOH (aq) + H2 (g)

mask134 skrev:

Hej jag har fastnat på den här frågan och jag vet inte hur jag kan lösa. Frågan är: 

Utifrån detta kan substansmängden hydroxidjoner bestämmas. Vad blir substansmängden hydroxidjoner?

jag har också reaktionsformel. 2Na+ 2H20 → 2NaOH (aq) + H2 (g)

 Hej. Vad står det mer i uppgiften?

Vad står det till exempel innan "Utifrån detta kan substansmängden ..."?

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Det här står det: 

En bägare innehåller 200 ml vatten. 150 mg natrium tillsätts varvid en häftig reaktion äger rum. I samband med detta iakttar man en kraftig vätgasutveckling.

och man vill beräkna pH- värde

Här behöver du göra beräkningar i flera steg.

Först behöver du beräkna substansmängden natrium man utgår från. Vad blir substansmängden natrium?

 

Men jag vet inte hur man beräknar substansmängd för hydroxoidjoner som är NaOH.

Smaragdalena Online 40078 – Moderator
Postad: 25 jun 2018 Redigerad: 25 jun 2018

Du har sambandet n=mMn=\frac{m}{M}, där n är substansmängd, m är massaoch M är molmassa. Du har massan för natrium, du kan slå upp molmassan för natrium, du kan alltså beräkna substansmängden natrium.

Du kan se på reaktionsformeln att det bildas lika många mol hydroxidjoner som det fanns mol natrium från början.

Jag skulle inte godkänna din reaktionsformel, så som den är skriven. Det borde synas tydligt i reaktionsformeln att det bildas hydroxidjoner (och natriumjoner), inte natriumhydroxid.

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Är det så här:  Na+ H20 → Na^+ OH^- + H2.

Och sen vad gör jag för hydroxidjoner substansmängd. Ska jag ta vattnet som är 200 ml till 0,2 l. Men Hur ska jag beräkna för massan den lilla m.

Nu skall du skriva en balanserad reaktionsformel - den du har i ditt senaste inlägg är inte balanserad, eftersom det finns två väteatomer på vänstersidan men tre på högersidan. (Den gamla reaktionsformeln var balanserad, men den hade andra fel.)

Volymen vatten spelar inte någon roll när det gäller substansmängden av hydroxidjoner, däremot spelar den roll när man kommer till koncentraionen av hydroxidjoner, men där är du inte ännu. Du skall räkna ut hur många mol natrium 150 mg natrium är, och sedan skall du inse att det finns lika många mol hydroxidjoner i vattnet efter reaktionen.

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Det har jag räknat det är  n= 0,006524632 mol. Men hur jag samma sak för hydroxidjoner. 

Det är det du behöver en balanserad reaktionsformel till. Då kan du se hur många mol hydroxidjoner det bildas för varje mol natriumjoner som reagerar.

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Men kan du göra istället för mig för att jag vet inte hur man gör.

Smaragdalena Online 40078 – Moderator
Postad: 25 jun 2018 Redigerad: 25 jun 2018

Om du inte vet hur man gör, är det verkligen en anledning att du skall göra det själv.

 Du har alltså den obalanserade reaktionsformeln Na+H2ONa++OH-+H2Na+H_2O \Rightarrow Na^++ OH^- +H_2. Som du ser stämmer inte vätet - det skulle stämma om det bara bildades ½ mol vätgas, men man vill inte ha något annat än heltal som koefficienter i en reaktionsformel. Hur fixar du det?

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Nej det vet jag inte och jag är ny till kemi 1. Kan du visa hur man gör.

Multiplicera alltihop med 2. Då får du 2 natrium och 2 vattenmolekyler på vänstersidan, och så får du 2 natriumjoner och 2 hydroxidjoner samt 1 vätgas på högersidan.

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Menade du med så här: 2Na + 2H2O → 2Na^+ + 2OH^2 + 1H2O. Är det rätt eller har jag gjort fel igen 

Det är helt rätt, men man brukar inte skriva ut ettan framför vätgasmolekylen.

Hur många mol hydroxidjoner bildas det om 1 mol natriumjoner reagerar med 1 mol vattenmolekyler?

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Det här vet jag inte.

jonis10 1902
Postad: 25 jun 2018

Hej

Jag tipsar dig om att läsa här och skrolla ner till "Hur använder vi oss av reaktionsformeln" därefter komma tillbaka till Smaragdalenas fråga. Om det är fortfarande oklart förklarar vi gärna mer!

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

jag har läst klart det du har skrivit. Men hur kan jag beräkna fram substansmängden för hydroxidjoner. Om jag har formeln: 2Na+ 2H20 → 2Na^+ 2OH^- + H2

Om du tittar på reaktionsformeln så ser du att det bildas 2 mol hydroxidjoner när 2 mol natriumatomer reagerar med vatten, d v s det bildas lika många mol hydroxidjoner som det fanns natriumatomer från början. Du har röknat ut hur många mol natriumatomer det fanns från början, så du kan räkna ut hur många mol hydroxidjoner som bildas vid reaktionen.  

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Menar du substansmängden. Det har jag räknat för natrium och det var n= 0,006524632 mol eller 0,006521 mol för natrium.

Då bildas det alltså lika många mol hydroxidjoner. Vet du hur du beräknar koncentrationen av hydroxidjoner?

mask134 261
Postad: 25 jun 2018

Är det samma sak som natrium eller inte. För att beräkna koncentration så behöver jag formeln  c=n/v.

Substansmängden för hydroxidjoner är lika stir som substansmängden för natriumatomer. Samma sak är det definitivt inte. 

Ja, du skall använda den formeln. Vilken blir koncentrationen av hydroxidjoner?

Armend 277
Postad: 30 maj 2019
Smaragdalena skrev:

Substansmängden för hydroxidjoner är lika stir som substansmängden för natriumatomer. Samma sak är det definitivt inte. 

Ja, du skall använda den formeln. Vilken blir koncentrationen av hydroxidjoner?

Är 0,0325mol/dm3 rätt? 

Nästan rätt - du måste ha avrundat för mycket någonstans, för sista decimalen är fel.

Svara Avbryt
Close