Mattecentrums integritetspolicy

Mattecentrum värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Vår integritetspolicy är framtagen för att du som är engagerad i Mattecentrum ska veta hur dina personuppgifter behandlas, hur länge vi lagrar dem samt vad de används till. Vi vill att du har förståelse för hur dina personuppgifter hanteras och att du har kännedom om var du ska vända dig om du har några frågor.

De uppgifter vi behöver för att du ska kunna bli medlem i Mattecentrum är e-postadress samt personnummer/samordningsnummer som vi i sin tur använder för att inhämta namn och adress från folkbokföringen. Dessa personuppgifter samlar vi in för att styrka din ålder, kontakta dig samt för att kunna rapportera in ditt medlemskap till myndigheter och organisationer.

För medlemmar som använder Pluggakuten hanterar vi också personuppgifterna användarnamn, lösenord och anonymiserade IP-adresser. Ditt användarnamn behandlar vi som en pseudonymiserad personuppgift så länge du är medlem i Mattecentrum. Detta innebär att om du avslutar ditt medlemskap i Mattecentrum så tar vi bort alla dina personuppgifter ur våra register och betraktar ditt användarnamn som en anonymiserad personuppgift. Det gör vi för att ingen ny användare ska kunna ha ditt tidigare användarnamn – därför rekommenderar vi starkt att välja ett användarnamn som inte går att koppla till dig som person. Observera att ditt konto aldrig kan återskapas på Pluggakuten om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos Mattecentrum.

Mattecentrum ansvarar inte för de personuppgifter du själv väljer att publicera på Pluggakuten. Vi rekommenderar därför att du vidtar försiktighetsåtgärder när du publicerar information som går att koppla till dig och din identitet. Om en användare publicerar information om en annan användares identitet kan detta komma och raderas utan förvarning.

  • Vi lagrar ditt förnamn och efternamn, e-postadress, postadress, födelseår, medlemsförening samt anonymiserad IP-adress, användarnamn, lösenord i enlighet med GDPR.
  • När du avslutar ditt medlemskap hos Mattecentrum raderar vi alla dina personuppgifter, men ditt användarnamn kommer finnas kvar på Pluggakuten. Vi rekommenderar dig att inte använda ett användarnamn som går att koppla till dig som person.
  • Om du avslutar ditt medlemskap i Mattecentrum kommer du inte kunna återskapa ditt konto med ditt tidigare användarnamn. 

I vår fullständiga integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Där står det även om vilka lagar vi lutar oss mot samt vilka rättigheter du har. 

Om Cookies

När du använder några av våra hemsidor samlas uppgifter in via cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det handlar till exempel om teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion samt anonymiserade IP-adress. Om du inte accepterar användandet av cookies kommer inga textfiler att lagras. Det kan dock medföra att våra hemsidor inte kommer kunna fungera fullt ut.

Close