5 svar
51 visningar
Philip22 är nöjd med hjälpen
Philip22 78
Postad: 8 sep 16:51

1.102 omskrivning av trigonometrisk formel, Asin2xcosv+Acos2xsinv till 3cos2x-4sin2x

Jag har kört fast på uppgiften gör använder sinus för dubblavinkeln baklänges.

Jag förstår inte hur jag ska från Asin2xcosv+Acos2xsinv till 3cos2x-4sin2x

 

Hjälp uppskattas. :D

 

vänligen, 

Philip

D4NIEL 2020
Postad: 8 sep 21:49 Redigerad: 8 sep 21:53

Du har alltså kommit fram till att Acos(δ)=-4A\cos(\delta)=-4 samt att Asin(δ)=3A\sin(\delta)=3.  Det kan vi sammanfatta i en hjälptriangel så här:

Vad händer om du t.ex. skapar en trigonometrisk etta genom att addera kateterna i kvadrat? Vad blir alltså värdet på AA?

Kan du sedan identifiera värden på cos(δ)\cos(\delta) och sin(δ)\sin(\delta)?

PS; Jag tror att du egentligen ska använda den från gymnasiet kända formeln

asin(x)+bcos(x)=Asin(x+δ)a\sin(x)+b\cos(x)=A\sin(x+\delta), där A=a2+b2A=\sqrt{a^2+b^2} och cos(δ)=aAcos(\delta)=\frac{a}{A} osv, men ditt lösningssätt går också bra!

Philip22 78
Postad: 8 sep 22:03 Redigerad: 8 sep 22:08
D4NIEL skrev:

Du har alltså kommit fram till att Acos(δ)=-4A\cos(\delta)=-4 samt att Asin(δ)=3A\sin(\delta)=3.  Det kan vi sammanfatta i en hjälptriangel så här:

Vad händer om du t.ex. skapar en trigonometrisk etta genom att addera kateterna i kvadrat? Vad blir alltså värdet på AA?

Kan du sedan identifiera värden på cos(δ)\cos(\delta) och sin(δ)\sin(\delta)?

PS; Jag tror att du egentligen ska använda den från gymnasiet kända formeln

asin(x)+bcos(x)=Asin(x+δ)a\sin(x)+b\cos(x)=A\sin(x+\delta), där A=a2+b2A=\sqrt{a^2+b^2} och cos(δ)=aAcos(\delta)=\frac{a}{A} osv, men ditt lösningssätt går också bra!


Tillägg: 8 sep 2023 22:06

Till att börja med förstår jag inte hur du kommer fram till hjälptriangeln sidorna/värdena till hjälp triangeln, hur får du fram dem? 

D4NIEL 2020
Postad: 8 sep 22:14 Redigerad: 8 sep 22:16

Det är bara att parvis jämföra termerna som innehåller sin(2x)\sin(2x) för sig och cos(2x)\cos(2x) för sig.

Du har

Asin(2x+δ)=Asin(2x)cos(δ)+Acos(2x)sin(δ)A\sin(2x+\delta)=A\sin(2x)\cos(\delta)+A\cos(2x)\sin(\delta)

Detta ska på något vis bli

3cos(2x)-4sin(2x)3\cos(2x)-4\sin(2x)

Om du nu fokuserar på cos(2x)cos(2x)-termen och tänker dig att den ska ha samma koefficient i båda uttrycken ger den ekvationen:

Acos(2x)sin(δ)=3cos(2x)A\cos(2x)\sin(\delta)=3\cos(2x)

Vad ska Asin(δ)A\sin(\delta) anta för värde för att det ska passa ihop?

Philip22 78
Postad: 8 sep 22:28 Redigerad: 8 sep 22:40
D4NIEL skrev:

Det är bara att parvis jämföra termerna som innehåller sin(2x)\sin(2x) för sig och cos(2x)\cos(2x) för sig.

Du har

Asin(2x+δ)=Asin(2x)cos(δ)+Acos(2x)sin(δ)A\sin(2x+\delta)=A\sin(2x)\cos(\delta)+A\cos(2x)\sin(\delta)

Detta ska på något vis bli

3cos(2x)-4sin(2x)3\cos(2x)-4\sin(2x)

Om du nu fokuserar på cos(2x)cos(2x)-termen och tänker dig att den ska ha samma koefficient i båda uttrycken ger den ekvationen:

Acos(2x)sin(δ)=3cos(2x)A\cos(2x)\sin(\delta)=3\cos(2x)

Vad ska Asin(δ)A\sin(\delta) anta för värde för att det ska passa ihop?

Tack! Jag förstår nu har du får fram ekvationerna till kateterna. Hur går jag vidare för att bilda en enhetscirkel. Tänker att jag på våg sätt måste få katetern till 1.


Tillägg: 8 sep 2023 22:37

 

 

Jag får att A=1/5 de ges en enhetscirkel och där med ser uppgiften ut att vara löst. tack!

D4NIEL 2020
Postad: 8 sep 23:03 Redigerad: 8 sep 23:04

Njaeä, Amplituden blir A=32+42=5A=\sqrt{3^2+4^2}=5 inte 1/51/5

Svara Avbryt
Close