7 svar
163 visningar
Julia Lindberg 27
Postad: 13 okt 2020

1-propen reagerar med väteklorid

Hej jag behöver hjälp med denna fråga:)

1-propen får reagera med väteklorid. Skriv reaktionsformel och reaktionsmekanism för produkterna samt motivera varför dessa bildas.

OBS! Rita för hand!

I ditt svar ska pilar som visar vart elektronerna vandrar finnas med = reaktionsmekanism

 

Det jag har kommit fram till än så länge är att:

1-propen reagerar med HCl vilket bildar mest 2-klorpropen men även 1-klorpropen, enligt Markovnikovs regel.

C3H6 + HCl -> C3H7Cl 

(Om det ens stämmer?) Hur ska jag nu fortsätta?

Teraeagle 12151 – Moderator
Postad: 13 okt 2020 Redigerad: 13 okt 2020

Det ser nästan rätt ut. Tänk på att du inte har en propen utan en propan när HCl har adderats eftersom dubbelbindningen bryts. Angående mekanismen kan du tänka att HCl är en stark syra som kan avge H+ till 1-propen eftersom 1-propen har ett väldigt elektrontätt område kring dubbelbindningen. Man säger att HCl protonerar 1-propen. Då bryts dubbelbindningen och vätet binds till den ena kolatomen. Samtidigt tar kloratomen helt över vätets bindningselektron och bildar en kloridjon. Den kolatom som inte band till sig vätet har nu blivit av med en av sina elektroner från dubbelbindningen vilket gör den positivt laddad. Då kan kloridjonen attackera det kolet så att det uppstår en C-Cl-bindning.

Här ser du hur mekanismen ser ut vid reaktion mellan 1-buten och vätebromid, men den är väldigt lik mekanismen i din uppgift:

Julia Lindberg 27
Postad: 13 okt 2020

Tack så mycket för förklaring. Jag förstår vad du menar med förklarningen, men vet inte hur jag ska rita. Har försökt läsa i boken osv men tycker inte att de förklarar nå bra...

Visa hur du har försökt så kan vi se om det är rätt.

Julia Lindberg 27
Postad: 14 okt 2020

Det enda jag riktigt kommit fram till är att detta är strukturformeln till 1-propen?

Ja det stämmer. Kolla på figuren i mitt tidigare inlägg som visar reaktionsmekanismen mellan 1-buten och HBr. Din reaktion sker på nästan exakt samma sätt, fast med 1-propen och HCl. Försök att "kopiera" den mekanismen fast anpassa den till dina reaktanter.

Julia Lindberg 27
Postad: 14 okt 2020

Är ledsen men förstår inte hur jag ska rita överhuvudtaget. Ska jag liksom rita exakt som bilden ovan eller hur? Vad betyder strecken med 1, 2, 3, 4 vid sig?

Det är bara en numrering av kolatomerna.

Be din lärare visa/förklara hur man ritar reaktionsmekanismer. Tyvärr är det svårt att visa det såhär i ett textinlägg.

Svara Avbryt
Close