14 svar
41 visningar
Marcus N är nöjd med hjälpen
Marcus N 1727
Postad: 18 jan 08:59

2-30 Beräknar mättrycket för luften i tanken

Lösningen för uppgiften: 

Jag förstår inte den skillnaden mellan "går uppåt" eller "nedåt". Hur kan man vet när man ska "+" eller "-" tecken framför olika tryck.

Marcus N skrev:

Lösningen för uppgiften: 

Jag förstår inte den skillnaden mellan "går uppåt" eller "nedåt". Hur kan man vet när man ska "+" eller "-" tecken framför olika tryck.

Sådana här uppgifter visar att det där med plus och minus kan vara svårt!

För min hjärna skulle det fungerat bättre om man valde att hn var höjdyttre-höjdinre för alla tre vätskorna, det skulle innebära att h1 och h2 hade negativa värden  och jag skulle slippa fundera på om det skulle vara plus eller minus. Här har de valt tecknen så att hn alltid är positivt.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 14:59 Redigerad: 18 jan 15:00

Vad menar du med hn=höjdyttre-höjdinre?

h1 och h2 hade negativa tecken. Det är exakt det som står på lösningen:ρoljagh2-ρH2Ogh1

Kan du förklarar varför?

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 15:18 Redigerad: 18 jan 15:18

Så här har Chatgpt förklarat det, kan du tittar på det och säger om det är ett rimligt antagande.

Från Chatgpt: För att räkna ut trycket i tanken med hjälp av en manometer, följer vi dessa steg:

1. Startar vid det öppna änden av U-röret där trycket är känt (atmosfärstrycket).

 

2. Rör dig genom varje vätskekolonn och justera trycket för varje steg:

När du går ner i en vätska, ökar trycket (använd +).

När du går upp i en vätska, minskar trycket (använd -).

 

3. Använd densiteten för varje vätska och höjden av vätskekolonnen för att beräkna tryckändringen för varje steg.

 

I det här fallet, för att räkna ut trycket i tanken:

För kvicksilver, som är tungre än luften, lägger vi till tryck när vi går neråt i U-röret (h_3).

För oljan, som är lättare än kvicksilver, tar vi bort dess tryck när vi går från kvicksilver till olja (h_1).

För vattnet, som är lättare än kvicksilver, tar vi bort dess tryck när vi går från kvicksilver till vatten (h_2).

 

Genom att lägga till och dra ifrån dessa tryckändringar steg för steg, kan vi beräkna det totala trycket i tanken.

 

Yttre = närmast luften, inre = närmast tanken.

Nej, h1 och h2 är definierade som positiva (titta på bilden - de är ju sträckor och sträckor är alltid positiva), annars skulle man inte ha behövt sätta minustecken i formeln.

Nej, jag kommer inte att svara på något som ChatGPT skriver. Jag litar inte ells på den AI:n, den är duktig på att ge output som låter som svar, men innehållet begriper den inte alls.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 15:20
Smaragdalena skrev:

Yttre = närmast luften, inre = närmast tanken.

Nej, h1 och h2 är definierade som positiva (titta på bilden - de är ju sträckor och sträckor är alltid positiva), annars skulle man inte ha behövt sätta minustecken i formeln.

Ja, sträckor längd är alltid positivt, jag håller med dig. Men jag tror i denna lösningen så tar dem bara hänsyn trycket bidrag i U-röret. Så det är ganska svårt för mig att fattar lösningen från en annan perspektive.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 15:23
Smaragdalena skrev:

Nej, jag kommer inte att svara på något som ChatGPT skriver. Jag litar inte ells på den AI:n, den är duktig på att ge output som låter som svar, men innehållet begriper den inte alls.

Är det inte sant att man behöver ökar trycket när vi går från låg densitet till hög densitet (dvs +) och tvärtom går från hög till låg densitet behöver man minskar trycket (-). 

Eftersom facit har deminierat alla hn som positiva så måste man tänka när man väljer plus eller minus för varje term. Om man tänker som jag beskrev tidigare slipper man detta, det är redan gjort.

Jag vill definiera hn som yyttre-yinre för alla n, facit definierar h3 som yyttre-yinre men h1 och h2 som yinre-yyttre.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 15:35
Smaragdalena skrev:

Yttre = närmast luften, inre = närmast tanken.

h_1 = 0.2 m

h_2 = 0.3 m

h_3 = 0.4 m

Och Y_yttre - Y_inre definieras som positivt, därför är h_1 och h_2 negativt eftersom de är definerat som Y_inre - Y_yttre.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 15:36

Men jag ville fortfarande veta om följande är sant eller falskt:

Är det inte sant att man behöver ökar trycket när vi går från låg densitet till hög densitet (dvs +) och tvärtom går från hög till låg densitet behöver man minskar trycket (-). 

 

För att jag tror det är kärnan i den här uppgiften att vi förstår samband mellan tryck och densitet för vätska.

Påståenden från ChatGPT svarar jag inte på, det är möjligt att det finns någon annan som inte har denna princip.

Marcus N 1727
Postad: 18 jan 16:13
Smaragdalena skrev:

någon annan som inte har denna princip.

Menar du att jag ska väntar på någon annan volontärer att hjälp mig eller?

Ja, jag kommer inte att kommentera något so ChatGPT skriver.

oberoende av vilken vätska du rör dig i och vilken densitet den har: När du rör nedåt så ökar trycket och när du rör dig uppåt så minskar trycket. Hur mycket trycket ändras beror på densiteten (och hur långt du rör dig)

Från läge 2 sträckan h3 nedåt ökar alltså trycket.

Från motsvarande läge i mellanröret: när du rör dig uppåt så minskar trycket osv

Svara Avbryt
Close