2 svar
108 visningar
Hero 16
Postad: 4 jan 19:11

2007 fysikprov uppgift 6

Strömmen I flyter genom en rak ledare (ut ur pappret i figuren). Ledaren är oladdad. En positivt laddad partikel rör sig med hastigheten v enligt figuren. Åt vilket håll är kraften på partikeln riktad?

 

Partikelns riktning är sned uppåt åt höger riktning. Kraftens riktning är också ut ur pappret. Jag är osäker över vilken handregel jag ska använda. Försökte använde mig av "FBI" men fick att riktningen blev istället sned uppåt åt vänster riktning. Kan ström och kraft ha samma riktning?

 

länk : https://webbpublicering360.portal.chalmers.se/Extern/Home/Download?recordnor=725672%262019_07%26855768_1_1.PDF%26ex

Dr. G 8109
Postad: 4 jan 22:56

Nu ser jag inte bilden, men B-fältet från ledaren går moturs runt ledaren med strömriktning ut ur pappret, sett "uppifrån".

B-fältets riktning vid partikeln och partikelns hastighet ger kraftens riktning (vinkelrät mot båda, riktning enligt högerhandsregeln).


Tillägg: 4 jan 2022 23:01

Och ja, kraften på partikeln kan vara åt samma håll som strömmen som genererar B-fältet. 

Christ.E 130
Postad: 10 jan 04:52 Redigerad: 10 jan 07:02

Du ska först bestämma riktningen på fältet, denna får du om du använder högerhandsregeln för en rak ledare; fältet blir riktat snett uppåt vänster för partikeln. Du kan nu tillämpa ”FBI”. Partikeln är positiv vilket ger att strömmen är riktad mot v, sätt därmed tummen i samma hastighetens riktning. Fältet är riktat något snett uppåt vänster, dit ska B vara riktat. Du får nu att kraften är riktad ut ur pappret. Här är en skiss:

Svara Avbryt
Close