Annonyma tjejen 366
Postad: 2 mar 2023 16:52

3 begrepp

Vad betyder begreppen option, obligation och terminer? vad är skillnaden på dom? 

CurtJ 1174
Postad: 2 mar 2023 21:43 Redigerad: 2 mar 2023 21:44

Det enkla av de tre är obligtion som är ett skuldebrev som innebär att innehavaren av obligationen lånar ut pengar till utställaren mot en viss ränta. Vanligen är det stater som ställer ut obligationer för att låna upp pengar från "marknaden" (stora aktörer på penningmarknaden). Det förekommer också att andra institutioner och företag som behöver låna pengar gör det mot en obligation men det är inte så vanligt numera. 

Termin och option är två sk instrument som fungerar på liknande sätt.

En termin är ett avtal mellan en köpare och säljare att köpa/sälja en viss vara till ett förutbestämt pris någon gång i framtiden. Detta används som en försäkring för att veta vilket pris man kommer att få ut. Ett exempel är en spannmålsodlare som säljer spannmål på termin till någon vilket innebär att odlaren vet vilket pris han kommer att få. Köparen tar naturligtvis betalt för den risken han gör att priset på spannmål går ned så han erbjuder ett pris som är lägre än det förväntade. Terminen innebär att säljaren måste leverera och köparen måste ta emot varan vid en given tid och till ett givet pris. 

En option innebär också ett avtal om att köpa/sälja något i framtiden men till skillnad från terminen så har bara den som ställer ut optionen skyldighet och köparen rättighet vilket innebär att köparen kan välja att köpa den underliggande tillgång till det avtalade priset. Vanligen är tillgången ett värdepapper, aktie eller ränteobligation till skillnad från terminen som oftast handlar om något substantiellt, t ex spannmål, som varierar i pris. 

En termin avslutas med en utväxling av varan och pengar men när en option går ut utväxlas inte det underliggande pappret utan den ena parten betalar den andra ett likvidbelopp som beror på optionspriset och det aktuella priset på det underliggande värdepappret. 

Svara Avbryt
Close