23 svar
99 visningar
Lisa14500 1339
Postad: 14 nov 2020

4.13

Det är sista Steget jag har fastnat på. Jag har komposantuppdelat resultanten 250N. Hur ska jag hitta F(res)?

Har du glömt den där kraften om 400N åt höger? Om du ritar upp alla krafter som finns så är det två krafter i x-led (höger-vänster) och två krafter i y-led (upp-ner). Du kan summera dessa krafter var för sig, och sen dividera med massan, så har du x och y-komposanterna för accelerationen. 

Lisa14500 1339
Postad: 14 nov 2020 Redigerad: 14 nov 2020

Ska jag ta 

400N-(F1)=resulterande kraft

400N-143.4N=256.6N =F(res) 

F(res)=m*a 

256.6=60 * a 

4.3=a 

vilket är fel

 

Peter 450
Postad: 14 nov 2020 Redigerad: 14 nov 2020

Det framgår inte vad som är upp och ner i figuren. T.ex. kanske gravitationen är vinkelrät mot figuren (vi kanske ser lådan uppifrån). Vi vet inte det. Du måste anta att alla krafter som verkar på lådan redan är utsatta. Ingen extra normalkraft ingen extra tyngdkraft eftersom vi inte vet vad som är upp och ner. Räkna bara på de 2 utsatta krafterna, 250 N och 400 N.

För övrigt verkar du tänka rätt.

Lisa14500 1339
Postad: 14 nov 2020

Men det är inte samma svar i facit 

Peter 450
Postad: 14 nov 2020

Om jag tolkar dina bilder rätt så har du med en kraft Fg=589,2 N riktad nedåt i figuren. Du visar inte var den kommer ifrån men den är misstänkt lik en tyngdkraft. Vad jag säger, är att du inte vet åt vilket håll tyngdkraften är riktad i figuren och därför måste du anta att alla krafter redan är utsatta. Inte hitta på egna krafter som t.ex. Fg.

Lisa14500 1339
Postad: 14 nov 2020

Jag har med tyngdkraft , en motkraft F1 . Har du möjlighet att dubbelkolla om mitt svar är rätt? För det stämmer inte enligt facit 

Peter 450
Postad: 14 nov 2020

Jag får 5,5 m/s2.

Lisa14500 1339
Postad: 15 nov 2020

Har du möjlighet att visa din uträkning?/förklara hur du kom fram till svaret?

Yngve Online 18603 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 15 nov 2020 Redigerad: 15 nov 2020

Hej.

Förslag:

 1. Inför riktningar x och y enligt figuren.
 2. Komposantuppdela F1F_1: F1x=F1·sin(35)-143,4F_{1x}=F_1\cdot\sin(35)\approx -143,4 N och  F1y=F1·cos(35)204,8F_{1y}=F_1\cdot\cos(35)\approx204,8 N.
 3. Komposantuppdela F2F_2: F2x=400F_{2x}=400 N och F2y=0F_{2y}=0 N.
 4. Summera kraftkomposanterna i respektive riktning: Fx=F1x+F2x256,6F_x=F_{1x}+F_{2x}\approx 256,6 N och Fy=F1y+F2y204,8F_y=F_{1y}+F_{2y}\approx204,8 N.

Kommer du vidare själv?

Lisa14500 1339
Postad: 15 nov 2020

Du skriver F(2x) , F(2y) men du har inte ritat de? Kan du förklara hur du menar?

Soderstrom 1219
Postad: 15 nov 2020

I yngves bild fonns det 3 krafter. Kan räkna ut resultanten? Ledtråd: Pythagoras sats.

Peter 450
Postad: 15 nov 2020

Ja, räkna på Yngves 3 röda krafter. Han har delat upp 250-kraften i 2 komposanter. Men du har rätt i att den röda F2y nog borde heta F2x i bilden. Det är bara ett skrivfel.

Soderstrom 1219
Postad: 15 nov 2020

Uppgiften är dålig tycker jag. De borde åtminstone nämna om Fg ingår i uträkningarna eller inte...

Peter 450
Postad: 15 nov 2020

Om man ska räkna med tyngdkraften så måste man veta åt vilket håll den verkar och det framgår inte. Man kan t.ex. tänka sig, som jag skrev tidigare, att man tittar uppifrån ned på ett bord med en låda och då spelar tyngdkraften ingen roll.

Lisa14500 skrev:

Du skriver F(2x) , F(2y) men du har inte ritat de? Kan du förklara hur du menar?

Jag råkade skriva fel i bilden.

Så här borde den ha sett ut:

Lisa14500 1339
Postad: 19 nov 2020

Jag får fel svar 

Yngve Online 18603 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 19 nov 2020 Redigerad: 19 nov 2020

Du avrundar fel och du tar inte hänsyn till den resulterande kraften i y-led. Läs det här svaret igen. Där står vad de resulterande krafterna blir i både x- och y-led.

Dessa två krafter ska nu vektoradderas och storleken av den slutliga resulterande kraften kan du då få fram med Pythagoras sats.

Lisa14500 1339
Postad: 19 nov 2020

F1y=204N 

F(g)=60*9.82=589N 

dessa krafter är i y-led . 

Krafterna i x led är 

F2x riktad åt höger (400N) 

och 

 144N riktad åt vänster

Lisa14500 1339
Postad: 19 nov 2020
Yngve skrev:

Hej.

Förslag:

 1. Inför riktningar x och y enligt figuren.
 2. Komposantuppdela F1F_1: F1x=F1·sin(35)-143,4F_{1x}=F_1\cdot\sin(35)\approx -143,4 N och  F1y=F1·cos(35)204,8F_{1y}=F_1\cdot\cos(35)\approx204,8 N.
 3. Komposantuppdela F2F_2: F2x=400F_{2x}=400 N och F2y=0F_{2y}=0 N.
 4. Summera kraftkomposanterna i respektive riktning: Fx=F1x+F2x256,6F_x=F_{1x}+F_{2x}\approx 256,6 N och Fy=F1y+F2y204,8F_y=F_{1y}+F_{2y}\approx204,8 N.

Kommer du vidare själv?

Jag förstår inte ditt steg nummer 4

Lisa14500 skrev:

F1y=204N 

F(g)=60*9.82=589N 

dessa krafter är i y-led . 

Krafterna i x led är 

F2x riktad åt höger (400N) 

och 

 144N riktad åt vänster

Du avrundar fortfarande fel. sin(35)·250143,4143sin(35)\cdot250\approx143,4\approx143, inte 144144

Läs det här svaret igen, du ska inte räkna med någon tyngdkraft.

Lådan kan till exempel vara en rymdsond som är så långt borta från någon himlakropp att gravitationen är försumbar.

Eller så kanske vi ser lådan uppifrån, vilket innebär att tyngdkraften är vinkelrät mot de båda markerade krafterna och då inte ger något bidrag till accelerationen i horisontalplanet. 

Lisa14500 skrev:
Yngve skrev:

Hej.

Förslag:

 1. Inför riktningar x och y enligt figuren.
 2. Komposantuppdela F1F_1: F1x=F1·sin(35)-143,4F_{1x}=F_1\cdot\sin(35)\approx -143,4 N och  F1y=F1·cos(35)204,8F_{1y}=F_1\cdot\cos(35)\approx204,8 N.
 3. Komposantuppdela F2F_2: F2x=400F_{2x}=400 N och F2y=0F_{2y}=0 N.
 4. Summera kraftkomposanterna i respektive riktning: Fx=F1x+F2x256,6F_x=F_{1x}+F_{2x}\approx 256,6 N och Fy=F1y+F2y204,8F_y=F_{1y}+F_{2y}\approx204,8 N.

(Bilden var felaktigt ritad)

Jag förstår inte ditt steg nummer 4

Första delen av steg 4 är en summering av kraftkomposanterna i x-led, precis som du själv har beräknat här:

Andra delen av steg 4 är exakt samma beräkning, men med kraftkomposanterna i y-led.

Lisa14500 1339
Postad: 19 nov 2020 Redigerad: 19 nov 2020

Okej. Kan du stegvist beskriva vad det är jag måste göra i punktform (1,2,3..osv) för att kunna beräkna svaret?

Lisa14500 skrev:

Okej. Kan du stegvist beskriva vad det är jag måste göra i punktform (1,2,3..osv) för att kunna beräkna svaret?

Steg 1-4 enligt tidigare svar.

Steg 5: Rita en ny bild där endast de två resulterande krafterna i x- och y-led ingår.

Låt dem angripa (dvs ha sin början) i en enda punkt.

FxF_x är riktad till höger och har längden 256,6\approx256,6 N.

FyF_y är riktad uppåt och har längden 204,8\approx204,8 N.

Steg 6: Rita en resulterande kraft riktad snett upp åt höger.

Steg 7: Använd Pythagoras sats för att beräkna längden på denna resulterande kraft.

Steg 8: Använd sambandet F=m·aF=m\cdot a för att bestämma accelerationen.

Svara Avbryt
Close