2 svar
36 visningar
Shaniasabir 11
Postad: 21 apr 19:19

Abort, Konsekvenser

Hej! 
Jag skulle verkligen uppskatta om jag skulle kunna få hjälp med en fråga. Enligt kristendomen eller den Katolska, Ortodoxa och Protestantiska tron så är det förbjudet att genomföra abort. (Dock så kan man genomföra en abort enligt den Svenska Kyrkan). Jag ska då se konsekvenser med detta både positiva och negativa och jag vet inte hur jag ska liksom komma fram. 

Det jag har just nu är väl att det kanske är många som inte kan genomföra en abort iochmed att man inte har de förutsättningarna, eller ålder. Vilket är positivt men också som att det känns som att det är många som tar den möjligheten för givet. De kanske inte skyddar sig och tänker att ”det är lugnt jag kan ändå genomföra en abort” alltså att man missbrukar själva möjligheten. 

Som sagt vill ha lite mer utvecklade resonemang i flera led men vet inte riktigt hur jag ska göra!
Tack! 

Teraeagle 13210 – Moderator
Postad: 21 apr 23:54 Redigerad: 21 apr 23:55

Mycket av den etiska frågan handlar om när livet egentligen börjar och huruvida det är moraliskt tillåtet att avdöda ett foster. Börjar livet efter befruktningen? Kan man då betrakta det som en egen individ med rättigheter? Efter några veckor? Några månader? Vid födseln? De flesta är nog ense om att det inte är försvarbart att döda ett spädbarn efter förlossningen. Hur långt in i graviditeten ska det då vara okej? Det finns inga tydliga svar. Det finns medicinska faktorer som påverkar när det är säkert att genomföra för mamman, men ur en etisk synvinkel är det en svårare avvägning.

Shaniasabir 11
Postad: 28 apr 16:29

Jag tänker liksom att enligt den katolska kyrkan så anses fostret i tidigt stadie som en människa. Men jag har resonerat såhär är det ett bra resonemang ? 

Det är även en negativ konsekvens att en kvinna inte kan genomföra en abort då hon kanske inte har de förutsättningarna för att kunna ta hand om ett barn, som t.ex pengar, någonstans att bo eller tiden då om man är ung går i skolan. Men då om man inte kan genomföra en abort så kan även barnet inte få den uppfostran och tid som den behöver, och när den blir äldre kanske lida av psykisk ohälsa och inte ha ett tryggt hem, och de sociala faktorerna som krävs för att bli en ansvarsfull förälder.

Barnet kan hamna i utanförskap som innebär att man bor i en ostabil miljö som barn. Barn som lider av detta har större risk att drabbas av läs-skrivsvårigeheter, ungdomskriminalitet, mobbning, psykisk ohälsa. Jag tycker man bör kunna genomföra en abort för att barnet kanske har en så dålig självkänsla så att den mobbar andra barn för att känna sig bättre, detta kan ju leda till att andra barn i samhället kanske tar självmord. Eller om mamman bor i USA tänk om barnet är svårt sjukt och behöver läkarvård, där kostar det enormt mycket pengar och om mamman inte har pengarna eller förutsättningarna så kan hon inte heller hantera situationen både barnet och mamman kan lida av psykisk ohälsa vilket är en av de vanligaste problemen idag i samhället. Men då kanske ni tänker men vad händer om inga barn föds? Jo det kan leda till en konsekvens att i framtiden om inga barn föds

det kan leda till en konsekvens att i framtiden om inga barn föds så kommer antagligen inga barn gå i skolan och lära sig och utbilda sig så i framtiden kan det leda till att det blir mindre doktorer, lärare och forskare som forskar om olika faktorer som t.ex vaccin. 


Att vara katolik men inte vilja hantera en patient som genomför en abort kan även leda till att den kan förlora sitt jobb. Jag tycker inte att sjuksköterskan bör spelas ja menar det finns ju en lag religionsfrihet som menar att man har rätten till att utöva sin religion, dessutom finns det flera antal läkare som skulle hanterat situationen. Jag tycker att det hade antagligen varit bättre att låta bli att utföra en abort istället för att utsätta sitt barns hälsa. 

Svara Avbryt
Close