5 svar
64 visningar
PerOlle 184
Postad: 3 feb 2018 15:59

Absolutbelopp

Bestäm x

a, |2x+6| >x

b, |2x-6| >x

svaret på a ska vara alla x-värden, hur kommer de fram till det? Någon som kan visa hur ni löser denna uppgift? Jag har använt mig av definitionen men fick inte fram rätt svar. 

Svaret på b ska vara x>6 eller x<2

jag har dock enbart kommit fram till x>6, kan ni visa hur ni löser denna också? Hur ska jag stegvis lösa den? 

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 3 feb 2018 16:15 Redigerad: 3 feb 2018 16:21

Hej!

Uppgift a.

Fall 1. När 2x+6>0 2x+6 > 0 (vilket betyder att x>-3 x > -3 ) så är olikheten |2x+6|>x |2x+6|>x samma sak som olikheten 2x+6-x>0 2x+6-x>0 vilken är samma sak som x+6>0 ; x+6 > 0\ ; denna olikhet är uppfylld av alla tal x x som är sådana att x>-3 . x > -3\ .

Fall 2. När 2x+6<0 2x+6<0 (vilket betyder att x<-3 x < -3 ) så är olikheten |2x+6|>x |2x+6|>x samma sak som olikheten -2x-6>x -2x-6 > x vilken är samma sak som -2>x ; -2>x\ ; denna olikhet är uppfylld av alla tal x x som är sådana att x<-3 . x < -3\ .

Fall 3. När 2x+6=0 2x + 6 = 0 (vilket betyder att x=-3 x = -3 ) så är olikheten |2x+6|>x |2x+6|>x samma sak som olikheten 0>-3 0 > -3 vilken är sann.

Resultat: Olikheten |2x+6|>x |2x+6|>x är sann för alla (reella) tal x . x\ .

PerOlle 184
Postad: 3 feb 2018 16:19

okej men hur får du fram svaren på uppgift b? 

mattekalle 223
Postad: 3 feb 2018 16:19

Ja inga skärningspunkter här:

PerOlle 184
Postad: 3 feb 2018 16:23

??

mattekalle 223
Postad: 3 feb 2018 16:30

Här har vi skärningspunkter.

Svara Avbryt
Close