3 svar
3618 visningar
kalle_12 är nöjd med hjälpen
kalle_12 34 – Fd. Medlem
Postad: 14 jan 2018 14:44

aceton

aceton avdunstar snabbt pga att den har dipol-dipolbindning,men på vilket sätt påverkar bindningen acetonet.Vad är dipol-dipol bindningen egentligen?,har lite svårt med att förstå det.

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 14 jan 2018 14:57

Syret har hög elektronegativitet och rycker åt sig elektroner från andra atomer i molekylen, vilket gör att syret bildar en negativ ände (pol) i molekylen. På motsatt sida får man en positiv ände. Ämnet bildar en permanent dipol. + på en molekyl attraherar - på en annan molekyl och därför hålls molekylerna samman med varandra intermolekylärt.

kalle_12 34 – Fd. Medlem
Postad: 31 jan 2018 18:00

skulle du kunna förklara lite bättre förstår inte riktigt.Menar du att när aceton avdunstar så drar syret till sig elektronenrna från acetonet..?

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 31 jan 2018 18:12

Studera den här bilden:

Syreatomen har hög elektronegativitet, vilket innebär att den kommer dra åt sig elektroner från resten av molekylen. Eftersom elektroner är negativt laddade får man en liten svagt negativ pol inom molekylen vid syret. Då får man en lika stor fast positiv pol på andra sidan av molekylen. Man kan likna molekylerna vid små magneter med nord- och sydpoler, där den ena polen kommer att attrahera den motsatta polen på en annan molekyl. På så sätt hålls molekylerna ihop med varandra. Detta är en s.k. intermolekylär bindning som kallas för dipol-dipolbindning. De är ganska svaga jämfört med de starkare vätebindningarna som finns mellan t.ex. vattenmolekyler. För att ett ämne ska övergå till gasfas, krävs att molekylerna frigörs helt från varandra. Man måste tillföra mer energi (höja temperaturen mer) för att ett ämne med starka intermolekylära bindningar ska övergå i gasfas. På så sätt är det lättare för aceton att avdunsta jämfört med vatten.

Svara Avbryt
Close