1 svar
163 visningar
ellil är nöjd med hjälpen
ellil 10
Postad: 29 jul 17:23 Redigerad: 29 jul 17:38

Affärsjuridik

Har en fråga i affärsjuridik där jag verkligen inte kan komma fram till vilken lag jag ska tillämpa eftersom jag inte får använda mig av köplagen. 

 

Frågan lyder:

Du som företagare till Odlingsbart AB säljer maskiner som lägger ner tulpanlökar i jorden i stor mängd. Holländska företag är stora kunder! Här gäller inte Köplagen. Maskinen såldes för 1 800 000 Euro men det visar sig att cirka 5 % av lökarna trillar utanför den fåran där de ska växa upp till vackra tulpaner. Företaget ”Tulips for all” ledning är inte nöjda. Vilken lag ska tillämpas? Ta fram några villkor som du bedömer som särskilt viktiga ur den lagen och motivera varför du tycker det.

 

Detta har jag skrivit hittills:

Efter som jag i denna frågan inte får någon information kring vad det står i avtalet tar jag för givet att det inte finns någon klausul (lagvalsklausul) kring vilket lands lag som skall gälla vid uppkommen tvist.

 

Vet inte om det kan ha något att göra med exemplevis incoterms? 

 

Tacksam för all hjälp jag kan få!

Vh, ellil

Magister Dixit 137
Postad: 30 jul 21:08

Eftersom både Nederländerna och Sverige är EU-medlemmar får vi börja att titta på Rom I-förordningen. Artikel 25:1 i förordningen lyder som följande.

Denna förordning ska inte inverka på tillämpningen av internationella konventioner som en eller flera medlemsstater har tillträtt när denna förordning antas och som fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser.

Rom I-förordningen antogs 2008 och både Sverige och Nederländerna har ratificerat CISG (FN-konventionen Contracts for the International Sale of Goods) dessförinnan. Men CISG, i Sverige ratificerad genom internationella köplagen, innehåller inga lagvalsregler. Om CISG täcks av artikel 25:1 i Rom I-förordningen är föremål för diskussion även i juridiska kretsar.

Men för vår del spelar det ingen roll. Även om vi tillämpar svenska köplagen (enligt artikel 1.a i Rom I-förordningen) så gäller § 5 i köplagen.

5 § Lagen gäller inte i fall då lagen (1987:822) om internationella köp är tillämplig.

Internationella köplagen blir alltså tillämplig oavsett, förutsatt att avtalet saknar lagvalsregler och ett av företagen har sin hemvist i ett utomnordiskt land.

Visa spoiler

Nu handlade det om ett avtal mellan två företag. Hade en konsument (privatperson) varit inblandad hade det kunnat bli annorlunda. Här är för övrigt ett intressant avgörande från Högsta domstolen som bland annat behandlar lagvalsregler, där det gällde en tvist mellan ett svenskt företag och ett företag i ett annat EU-land.

Svara Avbryt
Close