7 svar
33 visningar
Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

Afrika och homo sapiens

130.         Bland ursprungsbefolkningar runt om i världen, är den genetiska variationen störst i Afrika. Vad beror detta på? 

Jag skulle gissa på att det fanns många lediga ekologiska nischer i Afrika, i och med att det var mycket regnskog där förritden vilket ledde till en stor genetisk variation.

Vad kan det mer bero på?

mag1 1149
Postad: 3 jan 2021
Sputnik66 skrev:

130.         Bland ursprungsbefolkningar runt om i världen, är den genetiska variationen störst i Afrika. Vad beror detta på? 

Jag skulle gissa på att det fanns många lediga ekologiska nischer i Afrika, i och med att det var mycket regnskog där förritden vilket ledde till en stor genetisk variation.

Nej. En ekologisk nisch är ett område där en art kan överleva, och på den afrikanska kontinenten kan människor leva nästan överallt.

 

Vad kan det mer bero på?

Hur ser det ut med de olika populationerna som jämförs?

Innan utvandringen från Afrika uppstod flera sub-polpulationer, varav en del deltog i utvandringarna. De utvandrade populationerna separerades från varandra och deras storlek minskade och ökade med tiden - hur tror du det kan ha påverkat deras genetiska variation?

Laguna 12476
Postad: 3 jan 2021

Ekologisk nisch har att göra med beteende, storlek, matvanor, etc. också, inte bara områden.

Om det inte står något specifik i läroboken om svaret på frågan så är det en rätt avancerad fråga, som man inte kan förvänta sig att eleverna hittar rätt svar på. Alla någorlunda vettiga svar borde bedömas positivt. För bara 50 år sen var man rätt oense i forskarvärlden om hur människor spred sig över världen.

Ekologiska nischer är väl sällan lediga, om det inte har inträffat något omvälvande. En så anpassningsbar art som människan kanske inte kan förknippas med bara en viss ekologisk nisch, visserligen.

Varför skulle just regnskog leda till stor genetisk variation?

Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

Okej men då tror jag, att jag inte fattar frågan. Menar frågan på den genetiska variationen idag? Eller menar dem innan homo sapierna utvandrade från afrika? Elller efter?

Laguna 12476
Postad: 3 jan 2021

Idag. Det står "är".

Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

Vad menas då med genetisk variation i detta sammanhang? Alla människor, såvitt jag vet, skiljer sig inte så mycket åt? Jag fattar helt enkelt inte frågan.

Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

De flesta homo arterna härstammade ju från Afrika så det är väl självklart att den genetiska variationen är störst där?

Laguna 12476
Postad: 3 jan 2021

Man kan säkert mäta den genetiska variationen på olika sätt, men ett sätt man kan föreställa sig (och som förmodligen är utförbart numera) är att jämföra alla DNA-nukleotider i rätt ordning för två människor. De är kanske 99% lika, men inte 100%. Är de nära släkt så är överensstämmelsen större. 

Svara Avbryt
Close