1 svar
183 visningar
Gulnigar_yeye 259
Postad: 1 feb 2022 20:17

Aktionspotential

Varför finns två olika positivt laddade joner som styr potentialskillnaden? Spänningsskillnaden beror endast på skillnaden på positiva joner i och utanför axonet, inte vilka joner eller? Alltså varför finns både natriumjoner och kaliumjoner, är det inte lättare om det bara finns en jon, med en proteinkanal som släpper in och ut jonerna för en aktionspotential? Beror det på att vi inte får i oss tillräkligt mycket av vardera och att de därför måste sammansättas? 

mag1 8340
Postad: 1 feb 2022 21:52

Nej, det beror inte endast på skillnaden av positiva och negativa joner på de respektive sidorna av nervcellens membran. Det beror även på vilken jon det är. Aktionspotentialen uppstår genom summan av samtliga joners olika koncentrationer, vilka i biologiska system som t.ex. nervceller alltid är fler än en jon. Koncentrationsskillnaden av en jon mellan de olika sidorna av membranet bidrar med en elektrisk effekt (den så kallade elektrokemiska effekten, som beror både på jonens laddning och koncentration - men detta är universitetsnivå inte Bi2).

Så genom att olika joner med samma laddning (t.ex. Na+ och K+) har olika koncentration på de olika sidorna av nervcellens cellmembran fås två separata elektriska effekter (genom de två olika jonerna och deras individuella koncentrationer) - och dessa två elektriska effekter utnyttjas i nervcellerna till att tillsammans bidra till den ganska stora skillnaden i elektrisk potential över membranet - det vi brukar kalla vilopotentialen.

När sedan nervcellen depolariseras öppnas jonkanaler och jonerna får strömma fritt, från den högre koncentrationen på den ena sidan av membranet genom membranet mot sidan med lägre koncentration. Det fiffiga är att då flera olika joner strömmar samtidigt (bl.a. kalium- ut ur cellen och natriumjoner in) fås en summerad högre effekt av bägge jonerna. Detta resulterar i en kraftigare och mer omedelbar laddningsförändring över membranet och depolarisationen kan leda till att en aktionspotential skapas.

Svara Avbryt
Close