2 svar
102 visningar
Tomte123 är nöjd med hjälpen!
Tomte123 132
Postad: 5 jan 2020

Aktiverat arbete

Hej!

Jag läser industriell ekonomi och har stött på begreppet "aktiverat arbete" inom bokföring, men jag förstår inte riktigt vad det betyder... Jag har försökt slå upp vad det betyder men det står bara:
"Arbetskostnader som man haft för framtagandet av produkter och tjänster för eget bruk som kommer att aktiveras och skrivas av över flera år. "

Samtidigt vet jag att det inte ska vara en kostnad... så min fråga är vad det egentligen är för något?

Arktos 1085 – Mattecentrum-volontär
Postad: 7 jan 2020 Redigerad: 7 jan 2020

Du är på rätt väg, men terminologin är snårig.
Vissa ‘kostnader’ ska tydligen inte redovisas som kostnader.
De ska i stället betraktas som tillgångar, som investeringar. 

Säg att man har tillverkat en apparat som man själv kommer att använda i ett antal år.
Tillverkningkostnaden för apparaten ska då inte redovisas i RR och belasta årets resultat – den ska redovisas i BR som anläggningstillgång. I stället kommer framtida resultat att belastas med avskrivningarna på apparaten under dess användningstid. Alltså samma belopp men fördelat över hela användningstiden.

Aktivering är en kvardröjande äldre fackterm för “att redovisa som tillgång”. 
Motsatsen är “att redovisa som kostnad”

Nu blir det medeltida bokföringshistoria: 
Tillgångssidan i en BR kallades aktivsidan
Den innehöll bl a debita activa, som vi nu kallar fordringar.
Den motsatta sidan kallades passivsidan.
Den innehöll bl a  debita passiva, som vi nu kallar skulder.

Fordringar är “aktiva skulder” därför att det är vi som är fordringsägare
Skulder är “passiva skulder” därför att det är vi som står i skuld.

PS
I tysk och fransk redovisning är termerna fortfarande aktuella:
DE   Aktivseite / Passivseite
FR   Actif           / Passif et capitaux propres

Tomte123 132
Postad: 10 jan 2020

Tack så mycket! 

Svara Avbryt
Close