1 svar
57 visningar
Allhjälpuppskattas är nöjd med hjälpen!
Allhjälpuppskattas 24
Postad: 28 mar 2019

Alfasönderfall

Uppgift: Isotopen 198Rn sönderfaller via alfasönderfall till 194Po. Massorna för 198Rn, 194Po och 4He är 197.998679, 193.988186 samt 4.002603 u. a) Beräkna den kinetiska energin för alfapartiklarna. b) Beräkna farten på alfapartiklarna. (1 u = 1.661x10-27 kg)

Fråga:  Jag är med fram till det grön markerade i bilden nedan, dom använder formeln (Ek = (y-1)*E0), jag vet inte varför E0 är 3740 Gev då det i kursboken står att alfapartikelns viloenergi är E0 = 372738 Gev. Är detta fel i lösningsförslaget eller har jag missat något?

Vad blir E0 om man räknar med att alfapartikelns massa är 4.002603 u, som det står i uppgiften? (Jag har inte kontrollräknat.)

Svara Avbryt
Close