5 svar
61 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 397
Postad: 11 jan 2023 20:19 Redigerad: 11 jan 2023 20:21

Algebraiskt Uttryck 1366 nivå 3

Jag ska bestämma konstanten A.

Lim x -> oändligheten.

(Ax) / (4x + A) = 1/7 

Om jag vill bestämma A så måste jag få A fritt. Så jag tänker att jag gör en korsmultiplicering av nämnarna och får då 7Ax = (4x + A). 

 

Hur kan jag tänka angående "X går mot oändligheten". Betyder det att den antar blir större och större positiva heltalsvärden?

 

Jag försöker fundera på hur jag kan få ett fritt A på ena sidan. Med en faktor a och en term a på motstående sidan så är jag osäker på hur jag ska göra A fritt. 

Marilyn 3301
Postad: 11 jan 2023 20:26

Hmmm, Jag tror inte jag gör som du. Jag delar täljare oh nämnare i vänsterledet med x. Det ger  A/(4+A/x). När x går mot oändl så försvinner termen A/x så uttrycket går mot A/4.

Ekvationen A/4 = 1/7 och sedan klart.

StudieRo 397
Postad: 11 jan 2023 20:39 Redigerad: 11 jan 2023 20:41

Fortsatte vidare. Sitter med ett fritt A nu.

Men facit säger "4/7", inte "4/7x". Har jag gjort något galet?

StudieRo 397
Postad: 11 jan 2023 20:41

StudieRo 397
Postad: 11 jan 2023 20:43

Nu ser jag ju. Löste den. Glömde föra med hela 7x. Får ut 4x/7x vilket blir 4/7.

Marilyn 3301
Postad: 11 jan 2023 21:49

Nja.

Skriv inte lim: följt av ekvation.

Min lösning vara att förkorta uttrycket i vänster led med x. Glöm höger led

Ax/(4x+A) = A/(4+A/x) går mot A/4 när x går mot oändl

A/4 = 1/7 ger A = 4/7

Svara Avbryt
Close